logoRasax
Typ
dokladu
Číslo
dokladu
Popis
plnenia
Súvisiaci
doklad
DodávateľCenaPodpísalVyhotov. obj./
Doručenie FA
Dátum
zverejnenia
Prílohy
ZmluvaKúpna zmluva č. 14_11Kúpna zmluva č. 14_11Koššala Martin, PaedDr., Tehelná 1, 08701 Giraltovce875,00 EUR
s DPH
  28.2.2013
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena, názov stavby: "Giraltovce - Fučíkova ulica prepojenie do jestvujúcej kanalizácie"Vaľko Ján, Družstevná ul. č. 339, 08701 Giraltovce490,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  25.2.2013pri-22563-4641.pdf  
pri-22563-4637.pdf  
pri-22563-4638.pdf  
ZmluvaDohoda o skončení platnosti zmluvyUzatvorenie Dohody o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 16/2009 - Dukelská ul. č. 57/64 v GiraltovciachZmluva o nájme NP č. 16/2009VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  11.2.2013pri-22559-4634.pdf  
Zmluva02/2013Dočasné užívanie nebytového priestoru v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlaží o celkovej výmere 13,80 m2VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce1,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  11.2.2013pri-22561-4635.pdf  
Zmluva1137/300/2012/IÚPostúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na časť stavby: "Giraltovce - ul. Fučíkova, rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu"Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  6.2.2013pri-22557-4632.pdf  
pri-22557-4633.pdf  
Zmluva01_2013Dočasné užívanie nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Domu služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. nadzemnom podlažíCentrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  31.1.2013pri-22553-4630.pdf  
ZmluvaDohoda o skončení platnosti zmluvyUkončenie platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 6/2010Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  31.1.2013pri-22555-4631.pdf  
Zmluva2322/5300/2012Predaj pozemku na parcele KN_C č. 1550/5 v k. ú. Giraltovce, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 m2Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice224,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22541-4623.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok - kód 6480275Predaj zariadenia - Sony Xperia Tipo whiteZmluva č. A2838593Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22543-4624.pdf  
ZmluvaKúpna zmluva č. 03/2013Predaj pozemku evidovaného na novovytvorenej parcele C KN č. 443/13, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 73 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 443/1, zastavané plochy a nádvoriaRENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov1460,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22545-4625.pdf  
ZmluvaKúpna zmluva č.04/2013Kúpa pozemku evidovaného na parcele C KN č. 448/3, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 45 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaného na LV č. 1406RENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov900,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22547-4626.pdf  
pri-22547-4627.pdf  
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremena č. 05/2013Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré sú zapísané na LV č. 1406, pod B1 v celosti v k. ú. GiraltovceRENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22549-4628.pdf  
ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremena č. 06/2013Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka trafostanice strpieť prechod elektrickej energie cez trafostanicu povinného v prospech nehnuteľnosti oprávnenéhoRENT-INVEST REALITY, Sabinovská 1, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.1.2013pri-22551-4629.pdf  
Faktúra20120083Štipce na prádlo 20 ks bal., vanička, tabla, WE kefa, stojan, odmerka s vekom, krájač dier. na var. zemiaky, naberač. rôz. typy, nerez, plast, vidlička na mäso veľká, špagát 20 m prádlo, škrabka,..Objednávka č. 180/SMM/12Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce42,98 EUR
s DPH
Ing. Pavol Tchurík,
referent odd. SMM
31.12.201218.1.2013
Objednávka180/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky do mestskej vývarovneKurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Pavol Tchurík,
referent odd. SMM
18.1.201318.1.2013
Dodatok k zmluveDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ZUŠ Giraltovce9901177334Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  14.1.2013pri-22533-4621.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok č. 1Zmena bodu 3.4 - prevod nehnuteľnosti, ktorý bol schválený MsZ uznesením č. 200/2012Kúpna zmluva č. 2/2010Fedák Štefan, Kukučínova 507/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  14.1.2013pri-22535-4642.pdf  
Faktúra120002Kapusta kyslá, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, cibuľa, citróny, pomaranč, jablká, zemiaky, karfiol, cesnak, banányObjednávka č. 9/MV/2012Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce90,50 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
31.12.20127.1.2013
Faktúra12000294SAVO WC, Jar, Ajax, rukavice gumové, tablety Fixinela, osviežovač vzduchu, vrecia na odpad, toal. papier, zošívač, špendlík do korku, handra, Pulirapid, voda destilovaná, štetec, lazúra SlovluxObjednávka č.174/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce84,78 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.12.20127.1.2013
Objednávka174/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
7.1.20137.1.2013
Objednávka9/MV/12Tovar podľa výberuMarián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
7.1.20137.1.2013
FaktúraFV1200027Tvorba dok. Bezpečnostná Politika - konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active DirectoryObjednávka č. 24/2011DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice600,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.12.20124.1.2013
FaktúraFV1200028Tvorba dok. TOS IT - Konzultácie a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active DirectoryObjednávka č. 24/2011DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice800,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.12.20124.1.2013
Faktúra120348Preprava osôb dňa 13.12.2012 po trase Bardejov - Košice a späťObjednávka č. 477/CVČ/12Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 172,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000282Airwick FM, poradač pákový, obálka C6, A5, vrecia na odpad 30 l, rukavice gumové gosia L, papier baliaci biely, lepidlo tekuté, páska lepiaca, obrusovina, utierka švédska, lopatka+metlička, PULIRAPIDObjednávka č. 461/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce353,21 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra120018Tácka PVC, otvárakyObjednávka č. 493/CVČ/12Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce12,94 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra2012038Posilňovač gumový, guma aerob., švihadlo, lopta volejb., lopta futb. sal., gym. lopta+hust. medicimbal, lopta fut. Puma, medicimbaly 2 kgObjednávka č. 453/CVČ/12Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany1130,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra21-2-0000458Plagát A1 - kalendár jednolistový 2013Objednávka č. 446/CVČ/12LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce744,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra2012008Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčatObjednávka č. 490/CVČ/12CENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice244,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra10121996Štítok gravírovaný veľký, stredný, malýObjednávka č. 479/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov4,85 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12041CDR, Istič 16A C, CR2032 1,5V, LR54 1,5V, MW3N06GS, flexo 5x5m, 4x3m, RK2280, žiarovka 40x60W, žiarivka 15-75W, vypínač 1, dvojzásuvka 230V, 6FD/2A, USB 8GBObjednávka č.489/CVČ/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce104,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra21204732Tem. farba beloba titánová, kadmium oranžová, ultramarín, siena pálená, pastelky Maped Jumbo Color, model. hmota biela, popis. fúkacie MAGIC, výkresy A3, kopírovací papier,gliter sypaný,vlnkový papierObjednávka č. 488/CVČ/12APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6198,28 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000289Poháre pl. transp., lak na drevo bezfarebný sprej matný, Air Wick freshmatic Max sprej, sprej zlatý dekoratívny, sprej strieborný, farba temperová zlatá, papier krepový, súprava štetcov, pexeso L,diárObjednávka č. 480/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce301,77 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000301Nákup na poukážkyObjednávka č. 481/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce66,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000302Nákup na poukážkyObjednávka č. 482/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce7,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000300Nákup na poukážkyObjednávka č. 483/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce15,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000100Nákup na poukážkyObjednávka č. 484/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce80,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000098Nákup na poukážkyObjednávka č. 485/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000097Nákup na poukážkyObjednávka č. 486/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra12000096Nákup na poukážkyObjednávka č. 487/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra230641220mlieko, chlieb pšeničný ražný tmavý, prášok krémový zlatý, cukor vanilkový, múka výberová, droždie čerstvé, kuracie stehná mrazené, vajíčka L, maslo čerstvé, huby lesná zmes, klobása vianočná, jogurtyObjednávka č. 8/MV-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov132,72 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
31.12.201231.12.2012
Faktúra120027Obložené rožky na zasadnutie MsZ dňa 11.12.2012Objednávka č. 49/PMU/2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce33,12 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
31.12.201231.12.2012
Faktúra120043Hobľované foršne smrek 0,05x0,06x1,80 m, 0,03x0,10x3 m, hobľovanie, frézovanie dosiekObjednávka č. 51/OV/12/KoBAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce144,46 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
31.12.201231.12.2012
Faktúra120188Kolorka 500 ml tónovacia farba, miska guľáš PVC, batéria GP ultra AAJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce25,44 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
31.12.201231.12.2012
Faktúra20126116Komp. HP 300 XL CL, HP 300 XL BK, HP 21XL, HP 22XL, fotopapier A6/120 g-vysokolesklý, 100 ks -FP-2Objednávka č. 52/PMU/2012Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov48,47 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
31.12.201231.12.2012
Objednávka477/CVČ/12Preprava osôb na trase Svidník - Košice (divadlo - OA Bardejov) dňa 13.12.2012Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 10,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka461/CVČ/12Tovar podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka493/CVČ/12Tovar podľa výberuAnna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka453/CVČ/12Športové potreby podľa výberu (záujmové útvary)Viktor Hirkala, Podhorany 72, 08212 Podhorany0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka446/CVČ/12Tlač plagátov - 400 ksLUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Faktúra490/CVČ/12Športová diagnostika a prezentácia výstupov pre volejbalové družstvo dievčatCENTRE BON SANTÉ s.r.o., Vodomeračská 1, 04011 Košice0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka479/CVČ/123 ks štítky na poháre na akciu Volejbalový turnaj rodín dňa 29.12.2012TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka489/CVČ/12Tovar podľa výberuRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka488/CVČ/12Tovar podľa výberu - materiál na záujmový útvar (MŠ Slovenská Kajňa)APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka480/CVČ/12Ceny do súťaže - Rastlinky a zvieratká, materiál na záujmový útvarEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka481/CVČ/12Nákup na poukážky na súťaž: Najlepšie bruchoEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka482/CVČ/12Nákup na poukážky na súťaže: Snívaj svoj senEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka483/CVČ/12Nákup na poukážky na súťaž: NHL turnajEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka484/CVČ/12Nákup na poukážky - ZŠ GiraltovceEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka485/CVČ/12Nákup na poukážky - Gymnázium GiraltovceEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka486/CVČ/12Nákup na poukážky - ZŠ Giraltovce - I.stupeňEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka487/CVČ/12Nákup na poukážky - ZŠ KračúnovceEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.12.201231.12.2012
Objednávka8/MV-MŠ/2012Tovar podľa vlastného výberuMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
31.12.201231.12.2012
Objednávka49/PMU/201260 ks obložených rožkov na MsZ dňa 11.12.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
31.12.201231.12.2012
Objednávka51/OV/12/Ko9 ks náhradných dosiek na lavičky pri soche A. Hlovíka a na lavičky v parku pred starým MsNV, 2 ks dosiek pre opravu drevenej zásteny amfiteátra, povrchovú úpravu dodaných fošien pre opravu lavičiekBAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
31.12.201231.12.2012
Objednávka52/PMU/2012HP CC644EE - no. 300XL, HP CC641EE - no. 300 XL, HP C9352A - no. 22XL color, HP C9351A - no. 21XL blackSoft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 09101 Stropkov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
31.12.201231.12.2012
Objednávka109/SMM/12Vytýčenie stavby na parcele č. 443/11Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.12.201231.12.2012
Faktúra1205Vytýčenie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho operátu hranice pozemku parcela C KN č. 443/11 kat. územia GiraltovceObjednávka č. 109/SMM/12Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce140,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.12.201231.12.2012
Faktúra120654Kapusta hlávková biela, kapusta kvasená sáčok, jablká, citrón, pór, pomaranč, paradajky, mrkva, zeler, kaleráb, cibuľa, zemiaky, ..Objednávka č. 186/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce292,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
31.12.201231.12.2012
Faktúra420201Jadrová a mur. malta univerzálna, roh. profil so sieťkou, jadrová omietka, PSE FO 80, Matica DIN, podložka DIN, cyklón, lepidlo na polystyrén, trubičky k PU PeneObjednávka č. 170/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce95,20 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.12.201231.12.2012
ObjednávkaObjednávka č. 170/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.12.201231.12.2012
Objednávka186/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
31.12.201231.12.2012
Dodatok k zmluveDodatok k zmluveDodatok k zmluve - mestská knižnicaSlovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  31.12.2012
Faktúra89112012Záloha na náklady spojené s materiálnym zabezpečením krúžku žiakov v odbore hostinský (baristický kurz) pre školský rok 2012/2013ZoVS 10/1/2010Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce2000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.12.201228.12.2012
Faktúra97122012Náklady na ubytovanie a podanú stravu na akciu "Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke" v termíne od 30.11.2012 do 02.12.2012Objednávka č. 475/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce873,41 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.12.201228.12.2012
Objednávka475/CVČ/12Ubytovanie a strava na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke v dňoch 30.11.2012 - 02.12.2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.12.201228.12.2012
Faktúra120143Zošit - A5 linka, A5 čistý, A4 linka, A4 čistý, obal + sada farebných papierov, grafické práceObjednávka č. 05/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce299,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
27.12.201227.12.2012
Objednávka05/2012Grafické spracovanie a výrobu učebných pomôcok takto: zošity A5 linkované, čisté, A4 linkované, čisté, obal na farebné papiere formát A3/tlač A4 - kód projektu ITMS 27120130461Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce300,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
27.12.201227.12.2012
Faktúra120183Tavná pištoľ, tavné tyčinky, uniakryl, riedidlo, metla, Pulirapid, Hetmal plus, mal. súprava, mal. valček, pap. páska, štetec, vrecia do koša, Lariin WC pisoar, metla Martin s rúčkou, S 2013/1000 0,6lObjednávka č. 172/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce108,23 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Faktúra120100Hmoždiny, skrutky, klince, Patex Fix Total, elektróda E-R117, halog. žiarovka 100W, valček, objímka malá, žiarovka 50W, batérie AA, Aku skrutkovač, zástrčka 380x16A, istič B6A, flexi hadica, ...Objednávka č. 173/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce200,71 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Faktúra120331205Mlieko, čaj lesné ovocie, múka 00 extra, múka výberová, cukor kryštál, cvikla strúhaná, puding so šľah. čokoládovýObjednávka č. 184/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov119,33 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra201212120Hŕstka, sirup, chlieb, lečo, múka, čaj, Sunqwick, smotana, fazuľa suchá, cvikla, ryža, vajíčka, kryštálový cukorObjednávka č. 182/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce49,62 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra20123142Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makovýObjednávka č. 181/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce44,40 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra220641220Strúhanka, hrášok v slanom náleve, korenie na ryby, krúpy, sezam lúpaný, filety z tresk. rýb, paradajky cherry, maslo čerstvé, soľ, Rama, vretná, trhanec, tvaroh mäk. hrudkovitý, cukor kryštálObjednávka č. 183/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov62,34 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra118641205Cukor kryštál, Integráčik, maslo, olej, bryndza plnotučná, mlieko trv. polotučné, Sabináčik vanilkovýObjednávka č. 180/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov184,93 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra12500220Polyst. 5 F (0,5x1)Objednávka č. 171/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov75,38 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Faktúra2116678046Vodné, stočné, vody z povrchového odtokuZmluva č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1922,09 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. oddelenia
27.12.201227.12.2012
Faktúra2116678047Vodné, stočné, vody z povrchového odtokuZmluva č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice141,80 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Faktúra4590280980PHM - Tempo Plus 95Zmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava177,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.12.201227.12.2012
Faktúra202122771Predplatné - Pravda, Predškolská výchova, Včielka, Hudobný život na rok 2013Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica185,12 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.12.201227.12.2012
Objednávka172/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Objednávka173/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Objednávka184/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Objednávka182/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Objednávka181/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Objednávka183/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Objednávka180/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
27.12.201227.12.2012
Objednávka171/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávkyVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.12.201227.12.2012
Faktúra2012527Informačný bulletin, č. 09/2012, CVČObjednávka č. 399/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník1104,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.12.201221.12.2012
Objednávka399/CVČ/12Tlač - informačný bulletin, č. 9/2012Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.12.201221.12.2012
Faktúra20122565Dopisné spony, nalep. lístky, náplň do zošívača, papier Xerog. A4 MAESTRO STANDARD, poštová taška C4 biela samolepiaca, T-potvrdenka s juxtouObjednávka č. 028/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov72,46 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.12.201221.12.2012
Faktúra1200138Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Levoče a späť dňa 27.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou190,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
21.12.201221.12.2012
Faktúra120030Akku skrutkovač, olej motorový, pilník, pilník plochý, reťaz 325-1,6mm, olej Madit M6AD 4l, gril. napichovač, požičovňa náradiaObjednávka č. 163,177/SMM/12FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce277,27 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.12.201221.12.2012
Objednávka163/SMM/12Požičanie búracie kladivá pre rekonštrukciu v budove poliklinikyFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.12.201221.12.2012
Objednávka177/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávkyFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.12.201221.12.2012
Faktúra2012059Administratívne činnosti za november a december 2012 - Chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
21.12.201221.12.2012
Faktúra2012058Administratívne činnosti za november a december 2012 - chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce300,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
21.12.201221.12.2012
Faktúra2012057Administratívne činnosti za november a december 2012 - ChD kamerový monitorovací systémMandátna zmluva č. 2011/2+dodatok č. 1VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
21.12.201221.12.2012
Faktúra2012/202PHM za obdobie od 01.12.2012 - 15.12.2012Kúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce188,33 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.12.201220.12.2012
Faktúra2012/192PHM za obdobie od 16.11.2012 - 30.11.2012Kúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce337,72 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.12.201220.12.2012
Faktúra200641220Smotana na varenie, ocot, mlieko, strúhanka, hrubá múka, cukor práškový, čierny čaj, pyré jablkové, med kvetový, piškóty, kapia rezaná, krém zlatý klas v prášku, kakao, prášok kypriaci do perníka, ..Objednávka č. 7/MV-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov145,55 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
20.12.201220.12.2012
Faktúra20123072Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, sendvič tukovýObjednávka č. 179/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce36,98 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra112221552Pangasius filetyObjednávka č. 178/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom44,40 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra210641220Šunka pražská, droždie čerstvé, cukor vanilkový, cukor škoricový, vlnky do rúry, repa kocky, slanina oravská, kapusta kvasená, integráčik tvarohový, jogurt nízkotučný biely, ryža guľatá, krupica,..Objednávka č. 177/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov67,71 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra116801205Cukor kryštál, maslo, vajíčka, mlieko, jogurt biely, múka výberová, kompót slivky, kompót marhuľa, Rama, tehla EidamObjednávka č. 176/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov259,02 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra12051422Bravčové steh. KUObjednávka č. 175/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov51,80 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra12051448Bard. tehlaObjednávka č. 1745/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov17,69 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra46/2012Prenájom bazéna za účelom športovo-relaxačnej činnostiZmluva č. 314/2012-ZŠZákladná škola, 8. mája 640/39, 08901 Svidník216,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
20.12.201220.12.2012
Faktúra20120007Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbaluZmluva o trénerskej činnostiBAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov450,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.12.201220.12.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava715,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.12.201220.12.2012
Faktúra12110550Stredný oporný múr - zábradlie, obklad, strieškyObjednávka č. 07/PRM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce5078,15 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.12.201220.12.2012
Objednávka07/PRIM/2012Výroba a osadenie zábradlia vrátane povrchovej úpravy, montáž vonkajších obkladov a osadenie betónových striešok na stredný oporný múr na mestskom cintoríneMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.12.201220.12.2012
Objednávka7/MV-MŠ/2012Tovar podľa vlastného výberuMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
20.12.201220.12.2012
Objednávka179/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Objednávka179/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Objednávka177/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Faktúra176/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Objednávka175/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Objednávka174/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
20.12.201220.12.2012
Objednávka456/CVČ/12Služby pri organizovaní podujatia: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12.- 02.12.2012STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
20.12.201220.12.2012
Faktúra12120001Služby pri organizovaní podujatia Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke - osvetlenie a ozvučenie v dňoch 01.12. - 02.12.2012Objednávka č. 456/CVČ/12STN TRADE s.r.o., Tačevská 3463/43, 08501 Bardejov1200,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
20.12.201220.12.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPP01 - Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice360,85 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
18.12.201218.12.2012
Faktúra121073Acer LCD G225HQVbd 21.5" wide FHD, 5ms, DC 5000:1, DVI/HDCP, Gembird USB 2.0 kábel AM-LAN-AF predlžovací 30mObjednávka č. 51/PMU/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa142,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
18.12.201218.12.2012
Faktúra2012 10Stolnotenisové loptičky, rozlišovacie vesty, lopta gumová 230 mm, lopta gumová 140 mmObjednávka č. 420/CVČ/12Mihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník164,85 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
Faktúra20121503.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012 - Svidník - Košice a späť Objednávka č. 478/CVČ/12IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník470,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
Faktúra90112012Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 21.11.2012 a 22.11.2012Objednávka č. 447/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce253,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
FaktúraPredpis mesačných zálohNebytový priestor číslo 1 - Dukelská 78/76Spoločenstvo vlastníkov bytov "GÉČKA", Dukelská 78/76, 08701 Giraltovce51,50 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
18.12.201218.12.2012
Faktúra120139Viazanie - tvrdá väzba A4Objednávka č. 47/PMU/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce5,31 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
18.12.201218.12.2012
Objednávka47/PMU/2012Zviazanie doručovacieho zošita na rok 2013Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
18.12.201218.12.2012
Objednávka447/CVČ/12Bagety a minerálky na akciu: Novák cup, dňa 21.11. - 95 ks a 22.11.2012 - 135 ksSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
Objednávka478/CVČ/12Preprava členov hokejbalového krúžku na hokejbalovú ligu na trase: Svidník - Košice a späť v dňoch: 03.11.2012, 04.11.2012, 10.11.2012, 17.11.2012, 24.11.2012IS-NOVA, s.r.o., Karpatská 743/3, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
Objednávka420/CVČ/12Materiálno-technické zabezpečenie krúžkov: Stolný tenis a športový krúžok-stolnotenisové loptičky - 200 ks, rozlišovacie vesty - 2 sady po 6 ks, gumové lopty - 10 ksMihaľ Peter PEEM servis, Duchnovičova 431/3, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.12.201218.12.2012
Objednávka51/PMU/2012LCD monitor - 1 ks, Gembit USB 2.0 kábel - 1 ksPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
18.12.201218.12.2012
Faktúra19.12.Vykonané práce (vŕtanie otvorov pre montáž nových rozvodov ÚK, montáž potrubia, zváranie potrubia pod stropom, príprava na pripojenie k pôvodnému rozvodu ÚK, vyčistenie pôvodného potrubia,...)Objednávka č. 164/SMM/12Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce477,38 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
14.12.201214.12.2012
Faktúra212150Dodané školské a kancelárske potrebyObjednávka č. 38/ZUŠ/2012Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov369,40 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.12.201214.12.2012
Faktúra2012640Reklamný bulletin 2/2012Objednávka č. 466/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník202,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra2012016Vstup do fitness (november)Objednávka č. 465/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová242,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra2012015Vstup do fitness - študent (november)Objednávka č. 464/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová260,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra40312QUO VADIS dňa 14.12.2012Objednávka č. 469/CVČ/12Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov336,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra1200149Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 29.11.2012Objednávka č. 474/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou110,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra1200148Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Giraltoviec a späť dňa 28.11.2012Objednávka č. 473,/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra1200147Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 22.11.2012Objednávka č. 472/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou90,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra1200146Preprava osôb autobusom zo Svidníka, Krajnej Poľany a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 22.11.2012Objednávka č. 471/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou186,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra1200145Preprava osôb autobusom zo Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 21.11.2012Objednávka č. 470/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra120026MinerálkaObjednávka č. 463/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce36,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra20120154KKZ králiky, Eminent Adult L.B., chinoseptan powder spray a.u.v., liz mikrominerálny, nutrikrm spevavce, diffusii sprayObjednávka č. 462/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce86,17 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra120024Občerstvenie, strava na akcii Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat zo dňa 27.-28.11.2012Objednávka č. 467/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce154,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra120025Večera (30.11.2012) a očerstevenie na akcii Svetový pohár mládeže v silovom trojboji 1.-2.12.2012Objednávka č. 476/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce40,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra420187Skrutka DIN 571 6x70 zb, skrutka DIN 571 6x50 zb, horák 60 mm+hadica, špachľa hladká 40 mm, lepenka VELBIT V 60 S35, naberačka murárska 180 mm, sadra modelárska, sada maliarska 2 valčeky+vanička,..Objednávka č. 468/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce151,93 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka164/SMM/12Odstránenie starého potrubia a montáž nových rozvodov v mestskom byte v budove PoliklinikyJozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd.SMM
14.12.201214.12.2012
Objednávka38/ZUŠ/2012Kancelárske potreby podľa výberuŠtempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.12.201214.12.2012
Objednávka466/CVČ/12Tlač: reklamný bulletin november č. 2/2012Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka465/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac november 2012 pre študentov SOŠT SvidníkLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka464/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac november 2012Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka469/CVČ/12Vstupenky na QUO VADIS dňa 14.12.2012 - 28 ksDivadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka474/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (vedecká knižnica - SSOŠ Giraltovce) dňa 29.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka473/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (volejbal. turnaj študentov SŠ) dňa 28.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka472/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (DJZ - SZŠ Giraltovce) dňa 22.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka471/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Krajná Poľana - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 22.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka470/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 21.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka463/CVČ/12Minerálky na akciu: 4. ročník súťaže hasičských družstiev dňa 23.11.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka462/CVČ/12Veterinárne liečivá a krmivo pre ZOO CVČ GiraltovceEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka467/CVČ/12Občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov a dievčat stredných škôl dňa 27.11.-28.11.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Objednávka476/CVČ/12Občerstvenie na akciu: Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke dňa 30.11.-02.12.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra468/CVČ/12Materiál podľa výberu - športová halaTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.12.201214.12.2012
Faktúra20121291Oprava a ciachovanie váhObjednávka č. 2/2012/ŠJ-MVIng. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov70,20 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
14.12.201214.12.2012
Objednávka2/2012/ŠJ-MVOprava a ciachovanie váhIng. Pillár Slavomír, Kľušov 285, 08622 Kľušov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
14.12.201214.12.2012
Faktúra1272012Vypracovanie znaleckého posudku č. 126/2012 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti evidovaných na liste vlastníctva č. 1684: Trafostanica č. súp. 795 na parcele KN-C 448/3 a pozemkuObjednávka č. 40/OV/12/MaIng. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina120,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
12.12.201212.12.2012
Faktúra20120003Toner KOMP-HP Q5949X, HP Q2612A, HP CE505X, HP CE285A/CB435A/CB436A, Cartridge VT HP C9352A - 22 - 17mlObjednávka č. 50/PMU/2012TAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce112,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
12.12.201212.12.2012
Faktúra7217146909Elektrina za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2353,24 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.12.201212.12.2012
Faktúra6744994737Telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.2012 - 30.11.20121010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.12.201212.12.2012
FaktúraFV2012088Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohuZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce8400,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.12.201212.12.2012
FaktúraVF12128Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac november 2012 za dodávku a odber tepla na základe prílohy; prijatý preddavok v mesiaci november 2012; preplatok: - 3710,38Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce3710,38 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.12.201212.12.2012
Objednávka50/PMU/2012Toner HP Q5949X - 1 ks, HP Q26122A - 2 ks, HP CE505X, HP CE285A - 1 ks, cartrigde HP C9352A - 1 ksTAFIPA, s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
12.12.201212.12.2012
Objednávka40/OV/12/MaVypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty budovy trafostanice súp. č. 795 na parcele č. KN 448/3 a pozemku č. KN 448/3 v k. ú. Giraltovce pre účely prevodu vlastníckeho právaIng. Michal Kostik, Cernina 94, 09016 Cernina120,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
12.12.201212.12.2012
FaktúraFV20120228Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027Zmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov426274,21 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
12.12.201212.12.2012
FaktúraFV20120287Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027Zmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov116333,89 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
12.12.201212.12.2012
Faktúra1212Naberačka nerez, váza biela plastObjednávka č. 36/OK/2012Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce99,88 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.12.201211.12.2012
Objednávka36/OK/2012Tovar do sály Domu kultúry - naberačky nerez - 20 ks, vázy biele plast - 8 ksĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.12.201211.12.2012
Faktúra1214Kvetináč plast, hubka na riady, drátenka na riady, koreničky, kastról s pokrievkou 30 LObjednávka č. 169/SMM/12Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce59,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Faktúra12110531Zemné práce - TATRA žeriavObjednávka č. 168/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce42,34 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Faktúra12110532Pristavenie kontajnera, vývoz veľkoobjemového kontajneraObjednávka č. 167/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce138,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Objednávka169/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky pre mestskú vývarovňuĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Objednávka168/SMM/12Zemné práce pri MsÚ (postavenie stromčeka)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Objednávka167/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, cintorín, trhy)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.12.201211.12.2012
Faktúra12500205Bet. oceľ 12/8m, bet. oceľ 10/6m, drôt viazací 1,2mm x 100m, bet. oceľ 12/6m, karí rohož 15x15 8/8 (2x3m), rezný kot. A36SBF Exp. 125x2, rezný kot. A36SBF Exú- 125x1, montáž.p. PROFI 825 ml nízk. t,..Objednávka č. 41/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov278,66 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.12.201210.12.2012
Faktúra20123004Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske peč. plnené pľund., pletenka tuková, grahamový chliebObjednávka č. 173/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce67,54 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
10.12.201210.12.2012
Faktúra112991205Mlieko trv. polotučné, syrokrém XXL, ryža guľatáObjednávka č. 169/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov45,74 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
10.12.201210.12.2012
Faktúra120001Mrkva, zeler, petržlen, kaleráb, zemiaky, cibuľa, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, kiwi, cesnak, kapusta čínska, jablká, pomaranč, citróny, hrušky, uhorky, paradajky, paprika, banány, ..Objednávka č. 6/MV/2012Marián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce77,30 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Faktúra12049358B. plece BKObjednávka č. 3/ŠJ-MV/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov48,36 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Faktúra111951205Múka hladká T-650, múka výberová, mlieko trvanlivé polotučné, maslo čerstvé, uhorky 6-9 cm, lečo zeleninovéObjednávka č. 4/MV-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov60,11 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Faktúra180641220Rasca drvená, paprika sladká lahôdková, majorán, pažítka, bobkový list, soľ, abeceda Cessi, kolienka Cessi, ryža guľatá, pyré paradajkové, vegeta, pretlak paradajkový, olej, mak, vločky ovsené, ..Objednávka č. 5/MV-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov258,70 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Objednávka5/MV-MŠ/2012Rozličný tovar podľa výberuMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Objednávka4/MV-MŠ/2012Rozličný tovar podľa výberuMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Objednávka3/ŠJ-MV/2012Mäso a mäsové výrobkyCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Objednávka6/MV/2012Ovocie a zelenina podľa výberuMarián Cviklik - DUMARK, Dukelská 57/64, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Monika Baranová,
vedúca mestskej vývarovne
10.12.201210.12.2012
Objednávka169/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
10.12.201210.12.2012
Objednávka173/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
10.12.201210.12.2012
Objednávka41/OV/12/MaDodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov150,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.12.201210.12.2012
Objednávka455/CVČ/12Autobusová doprav na trase: Svidník-Belá nad Cirochov 02.12.2012 (krúžok stolného tenisu), Svidník-Kysak 3.1.2012 (krúžok Carvingfruit), Svidník -Rimavská Sobota 04.12.2012 (krúžok Mladý barista), ..Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra92012031Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 02.12.2012 na trase Svidník-Belá nad Cirochou a späť, preprava členov krúžku Carvingfruit v termíne 03.12.2012 na trase Svidník-Kysak a späť, ..Objednávka č. 455/CVČ/12Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník470,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra201200846Právo používať Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK)Zmluva o prevádzke KIS MaSKSlovenská národná knižnica, Nám. J.C. Hronského 1, 03652 Martin66,39 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.12.201210.12.2012
Faktúra0112109447Jedálne kupónyObjednávka č. 460/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1339,27 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra121136Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 04.11.2012 a 18.11.2012Objednávka č. 458/CVČ/12Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce209,55 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
FaktúraFVT 10121891Pohár 7087A,B,C, pohár 7088A,B,C, pohár 4088A, pohár 4087 A, emblem 50 mm, štítok gravírovaný - veľký, stredný, medaila BD3070/G,S,B, potlač, stuha V2 trikolóraObjednávka č. 457/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov557,76 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra92112012Podaná strava a občerstvenie zo dňa 27.11.2012 a 28.11.2012Objednávka č. 445/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce592,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra120215Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012Objednávka č. 417/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra120216Autobusová doprava dňa 21.11.2012 (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí)Objednávka č. 436/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov99,90 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra120219Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012Objednávka č. 437/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov117,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra93112012Na základe dohody odobratá elektrická energia, plyn, vodné a stočné za časť októbra 2012 a november 2012 v budove telocvične a kotolneSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce1533,98 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra94112012Záloha na náklady spojené s účasťou žiakov školy na výstave DANUBIUS a exkurzii hotelov v Bratislava v mesiaci december 2012ZoVS 10/1/2010Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce1000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra2012005Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace november 2012 január 2013 - I. splátkaZoVS 1/1/2010Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov4000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra7/2012Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné)ZoVS 2/1/2010Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník1500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka460/CVČ/12Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1320,00 EUR
bez DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka458/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Trebišov a späť (volejbalový klub ŠK Centrum) dňa 18.11.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka457/CVČ/12Poháre a medaile na akciu Svetový pohár mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičkeTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka445/CVČ/12Strava na akciu Volejbalový turnaj stredných škôl o pohár riaditeľa CVČ dňa 27.11.2012 a 28.11.2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka417/CVČ/12Autobusová doprava na trse Giraltovce - Prešov a späť (planetárium - SZŠ Giraltovce) dňa 16.11.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Objednávka436/CVČ/12Autobusová doprava podľa potreby (Gymnázium Giraltovce - deň otvorených dverí) dňa 21.11.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra437/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Zborov a späť (turistika) dňa 26.11.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.12.201210.12.2012
Faktúra12110546Separovaný zber za mesiac novemberZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce755,52 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.12.201210.12.2012
Faktúra12110547Vývoz TKO za mesiac november - KUKAZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1863,35 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.12.201210.12.2012
Faktúra12110548Vývoz TKO za mesiac november - BOBRZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce4740,59 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.12.201210.12.2012
Faktúra118/2012Dovoz štrku na trase Vechec Giraltovce Vechec dňa 26.11.2012Objednávka č. 43/OV/12/KoAutodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec104,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
10.12.201210.12.2012
Objednávka43/OV/12/KoDovoz cca 20 t drveného kameniva frakcie 63-350 z lomu vo Vechci pre výstavbu gabiónového oporného múru v areáli MŠ na Dukelskej ul. č. 62Autodoprava Kalman Dusan, Hlavná 96, 09412 Vechec0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
10.12.201210.12.2012
Faktúra120125Kultúrny spravodaj A5 + obálkaObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce345,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
7.12.20127.12.2012
Faktúra7262654519Dodávka zemného plynu na obdobie od 01.12.2012 do 18.01.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3310,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra1213Reťazový olej, sviečka pal., rezný kotúč 115, tráva parková, koleso na fúrik, tráva ihrisková, rukavice pracovnéObjednávka č. 50/OV/12/KoĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce69,85 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
7.12.20127.12.2012
Faktúra201212003TL0019 - Kalendár A3 4+0 - 100 ksObjednávka č. 35/OK/2012D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce70,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
7.12.20127.12.2012
Objednávka35/OK/2012Kalendár,veľkosť A3 - 100 ks pre FS TopľanD.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
7.12.20127.12.2012
Objednávka50/OV/12/KoTrávu parkovú pre zatrávnenie pri športovej hale a dosiatie trávy na zelených plochách pešej zóny a spotrebný materiál, ochranné pracovné pomôcky a náhradné diely pre aktivačnú činnosťĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
7.12.20127.12.2012
Faktúra8745114820Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.20121008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 221,71 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra9745029086Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012-30.11.20121023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 225,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra1745114834Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.20121008613309Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 241,17 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra2745114840Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.20121023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra9745114795Telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2012 - 30.11.20121008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 298,39 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistná zmluva č. 3559008055Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra647,75 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPoistenie majetku za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013Poistná zmluva č. 0100008652Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra1131,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoHavarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013Poistná zmluva č. 11-951-78900050Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra62,53 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoHavarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013Poistná zmluva č. 2439000278Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra1213,64 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra2116668190Faktúrované vody z povrchového odtoku za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012Právna zmluva č. 10-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice972,89 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra2116667564Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie 27.10.2012 - 26.11.2012Právna zmluva č. 10-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice124,20 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra1271673Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2012 - 30.11.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra20122496Batéria Red Zinc trayR6 Panasonic, Kalendáre - múčniky, pracovný, Slovensko, Tatry, poštová taška C4 biela samolepiacaObjednávka č. 027/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov29,99 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Objednávka027/FO/2012Kalendáre, poštové obálky C4 biele a batérie Red Zinc tray R6MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.12.20127.12.2012
Faktúra1342012Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za november 2012Zmluva o dielo č. 1.9/2009Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov45,67 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
6.12.20126.12.2012
FaktúraSR12000115Big Willy biely, Little Joe biely, Soap Susi biely mech., papier Jack mech. BielyZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá157,20 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.12.20126.12.2012
Faktúra36200578Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 12/2012Zmluva č. REG29012009RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.12.20126.12.2012
Faktúra20120219Fošne 50x150x4000 - 8 ksObjednávka č. 48/OV/12/KoLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce54,43 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
6.12.20126.12.2012
Faktúra120026Kanister 5 l na PHM čierny, čižmy filcové, požičovňa náradiaObjednávka č. 49/OV/12/KoFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce91,30 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
6.12.20126.12.2012
FaktúraFV12142Čistenie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 15.11.2012Objednávka č. 166/SMM/12Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce58,50 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.12.20126.12.2012
Faktúra420188Lepidlo PVC, sklotext. mriežka, štetec plochý, riedidlo, jokl 60/60/3, 40/40/2, PSE F 80 hr. 5cm Murexin, Ceresit montážna pena, trubičky k PU pene, zárubňa 80/11 P, dvere biele 80 P plné, omietka,..Objednávka č. 149/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce251,42 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.12.20126.12.2012
Objednávka149/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.12.20126.12.2012
Objednávka166/SMM/12Čistenie kanalizačného potrubia fekálom v budove AB - ihriskoMarek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.12.20126.12.2012
Objednávka49/OV/12/KoKanister na benzín 5 l, čižmy filcové pre odd. VaRR, požičanie zbíjačky pre búracie práce pri zdvíhaní uličných vpustí a poklopov kanalizačných šácht, požičanie vibračnej žaby pre hutnenie zeminyFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
6.12.20126.12.2012
Objednávka48/OV/12/Ko8 ks fošní 50x150x4000 mm pre opravu lavičiek amfiteátra a pre opravu lavičiek v mesteLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
6.12.20126.12.2012
Faktúra6745114808Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.20121008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2202,82 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra9745114836Telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.20121023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 243,70 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra1745114827Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.20121008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 243,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra2745114833Biznis Partner od 01.11.2012 do 30.11.20121008613308Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2115,33 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra8320107955Predplatné na rok 2013 - Účtovníctvo pre ROPO a OBCÍIURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava64,66 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra2116666704Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku za obdobie od 27.10.2012 do 25.11.2012ZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice3751,54 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra2012263Činnosť technika PO za mesiac november - december 2012Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník132,28 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra833129Big Willy zas. toalet. pap. biely, zásobník mydla Susi Ille bielyZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá33,60 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra74/2012Paušálna odmena za mesiac december 2012Zmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.12.20125.12.2012
Faktúra12000281Primalex Plus 15 kg, farba BALAKRYL 0,7 kg 0819/červená, farba slovakryl 0111 šedý 0,75 kg, Savo proti plesniObjednávka č. 165/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce199,70 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra12000283Vrecia na odpad, tablety Fixinela, Jar, WC kefa standard, WC kefa s bočnou kefkou, handra, Savo WC, Sidolux, voda destilovaná, toaletný papier, drátenka kovová, mydlo, Diava, Clin na okná, hubky,..Objednávka č. 153/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce119,52 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra190641220Tofu, tofu údený, tresca pečeň vo vl. oleji, mak, múka výberová, jogurt biely, droždie čerstvé, vločky ovsené, vajíčka L, šošovica v slanom náleve, krupica detská, cukor práškový, ocot, puding,..Objednávka č. 168/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov105,55 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra201210106Sunqwick, kuskus, višňový kompót, droždie, tvaroh, chlieb, párky, kiwi, R-tehla, cibuľa, fazuľa, šunková saláma, olej, hrach, broskyňový kompót, sirup ZS, bobkový list, rasca, vegeta,..Objednávka č. 167/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce134,62 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra120599Pomaranč, citrón, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, zemiaky, kapusta hlávková biela, paradajky, cibuľa, karfiol, mandarínky, citrón, cesnak, avokádo, kapusta kvasená, jablko, paradajky, zeler, kel, ..Objednávka č. 170/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce272,20 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra12050029B.steh. KUObjednávka č. 171/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov44,42 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra112217562Kuracie prsia tácka SVK, bravčové karé bez kostí mr., FF vlnky fastfrObjednávka č. 172/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom164,53 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra20/MŠ/2012Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce392,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra2/HN/2012Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac november 2012Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce166,00 EUR
s DPH
Baranová Monika
vedúca mestskej vývarovne
5.12.20125.12.2012
Faktúra19/MŠ/2012Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce76,34 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Faktúra1/MV/2012Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac november 2012Mestská vývarovňa, Fučíkova 5, 08701 Giraltovce12,54 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
5.12.20125.12.2012
Faktúra12500212Nemrznúca prísada do betónu, cement Ladce 425, cement Ladce 325, bet. oceľ 10/6 m, rezný kot. INOX A60VBF 125x0, poter SOAS 25 kgObjednávka č. 47/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov49,27 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
5.12.20125.12.2012
Faktúra121088DVD+R Glossy 25 ks cake, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň, servis software, servis hardware u zákazníkaObjednávka č. 34/OK/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa125,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
5.12.20125.12.2012
Faktúra120016Tácka, hodina nástenná, minútnik, lis na cesnak, naberačka plastová, krájač na vajíčka, kôš na odpad 12 l, mlynček na mak, sušiak, zvon na WC, vešiačik, otvárak na konzervy, kytičky, lyžička poliev.,.Objednávka č. 141/SMM/12Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce221,11 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra120087Skrutka 6x70, 5x40, matica M5, podložka 8, skrutka 6x120, hmoždinka 12, kotúč rezný 150x1,6mm, 150x2,5mm, elektróda R117x2,5, pištoľ na tmel, horák plynový, kartuša plynová, sádra šedá,..Objednávka č. 152/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce203,58 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra120170Lekárnička do auta, štetec okrúhly č. 16, body 930 1 kg, digit. teplomer, batéria AAA alkal., Duvilax BD-20, rukavice Sand Grip, štetec plochý 2 1/2", Fride Stabil, AE značkovač, batéria GP Super AA,Objednávka č. 151/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce209,65 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra88/2012Preprava Giraltovce-Bratislva a späť zo dňa 16.11.2012Objednávka č. 433/CVČ/12Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou1400,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra1200141Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Prešova a späť dňa 14.11.2012Objednávka č. 433/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou140,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra1200143Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 20.11.2012Objednávka č. 451/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou180,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra2012/84Preprava osôb na trase 3x Svidník-Prešov a späťObjednávka č. 449/CVČ/12JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča411,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra001/2012Energy Drink 2000 - 720 ksObjednávka č. 459/CVČ/12ESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník576,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra20120622Akvárium STARTUP set 60, čierneObjednávka č. 452/CVČ/12Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany79,33 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra362012Slepačia polievka, kurací rezeň vyprážaný, zemiaková kaša, zeleninový šalát, minerálna voda Kláštorná, presso káva, zalievaná káva, Coca colaObjednávka č. 454/CVČ/12JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce222,84 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra2012/31Ruk. vrsku 1/2, WC doska A60, Zeta, WC spláchovacie komplety, pláv. ven. boc 1/2", záhrad. ventil 1/2", obim. gum 6/4", tes. holandrové 1"guma, plav. ven. boc 1/2", HT rur. hrd50 500, HT kol. 50/87,..Objednávka č. 155/SMM/12INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce721,78 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Objednávka155/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Objednávka454/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu: Deň detíJAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka452/CVČ/12Akvárium 50-60 l s príslušenstvom (ZŠ Kračúnovce - záujmový útvar)Štefan Nižník - AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, Priemyselná 505, 08212 Kapušany0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka459/CVČ/12Energy drink 2000 na hokejbalový turnaj - 720 ksESO Potraviny, Beňadikovce, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka449/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (DJZ Prešov - Gymnázium Svidník) 3x dňa 14.11.2012JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka451/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Prešov a späť (SZŠ Giraltovce - DJZ Prešov) 2x dňa 20.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Faktúra450/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (Spojená škola Svidník - EUROCUP 2012) dňa 14.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka433/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Bratislava a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 16.11.2012Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.12.20125.12.2012
Objednávka151/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Objednávka152/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Objednávka141/SMM/12Čistiace potreby a doplnkový tovar do kuchyne v CVČ (mestská vývarovňa)Anna Križánková-RONY, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Faktúra34/OK/2012Materiál - DVD+R Glossy 25 ks, SET CMY 521+520 Canon 5x náplň a servisPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
5.12.20125.12.2012
Objednávka47/OV/12/KoMateriál potrebný pre: zdvihnutie uličných vpustí na ul. Dukelskej pri bl. U, Z a pri budove "Gallon", zdvihnutie kanalizačnej šachty na ul. Hviezdoslavovej pri bl. N, ..VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
5.12.20125.12.2012
Objednávka172/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Objednávka171/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Objednávka170/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Objednávka167/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Objednávka168/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
5.12.20125.12.2012
Objednávka153/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
Objednávka165/ŠJ-MŠ/2012Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.12.20125.12.2012
FaktúraVF12124Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva zostatok 2. splátky podľa prílohyKúpna zmluvaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce180337,47 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.12.20124.12.2012
FaktúraFV20120674Práce na projekte "Rekonštrukcia Polikliniky" kód ITMS: 28120120027 podľa priloženého čerpania rozpočtuZmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov110337,31 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
3.12.20123.12.2012
Faktúra12500206Bet. oceľ 12/6m, profil L 50/50/5, tyč rovn. L, 40x4, pasovina 50/5, tyč plochá, 30x10, tyč kruhová 12 mm, tyč kruhová 18 mm 6m, záves stavebný 135x120 zn, bet. oceľ 6/6 mObjednávka č. 150/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov44,52 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.12.20123.12.2012
Faktúra0112108944Jedálne kupónyObjednávkaLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4071,25 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.12.20123.12.2012
ObjednávkaObjednávka jedálnych kupónovJedálne kupóny 1220 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4026,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.12.20123.12.2012
Objednávka150/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávkyVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.12.20123.12.2012
Faktúra202122771Predplatné na rok 2013 - Pravda, Predškolská výchova, VčielkaSlovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica185,12 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.11.201230.11.2012
Faktúra202264042Predplatné na rok 2013 - Pravda, Život - Mestská knižnicaSlovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica99,30 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.11.201230.11.2012
Zmluva0100756534Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojeniaVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice307,92 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.11.2012pri-21511-4620.pdf  
Faktúra1600032860Pripojenie OM 1338952-08701 Giraltovce, Kukučínova za zmluvu o pripojení č. 0100756534 EIC kód: 24ZVS0000686060L, Zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 3 fáz. do 3x50AZmluva o pripojení č. 0100756534Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice369,50 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
30.11.201230.11.2012
Faktúra21-2-0000436Obuv zdravotná dámska, sandále zdravotné dámske, nohavice dámske biele, plášť dámsky biely DR EvaObjednávka č. 4/ŠJ-MŠ/2012-OsKLUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce132,77 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra20122937Chlieb pšeničný ražný tmavý, vianočkaObjednávka č. 166/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce14,29 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra111161205Tvaroh mak. hrudkovitý, vretená Cessi, maslo čerstvé, mlieko, Rama, puding horká čokoláda, vajíčka MObjednávka č. 165/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov160,78 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra109181205Olej Raciol, cukor práškový, mlieko, cukor kryštál, cvikla strúhaná, múka výberová, múka 00 extra, pretlak paradajkový, ryža guľatá, tehla 45% michalovská, tarhoňa Cessi, Fontana dezert mliečnyObjednávka č. 162/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov204,98 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra20122805Chlieb pšeničný ražný tmavý, cereálna pľ.so slivkovým lekvárom, grahamový chlieb, zemplínsky koláč tukovýObjednávka č. 163/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce51,72 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra20122872Chlieb pšeničný ražný tmavý, pletenka tuková, grahamový chlieb, sendvič tukovýObjednávka č. 164/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce51,42 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka4/ŠJ-MŠ/2012-OsKObuv zdravotná dámska - 3 páry, sandále zdravotné dámske - 1 pár, nohavice dámske biele - 4 ks, plášť dámsky biely - 4 ksLUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka166/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka165/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka162/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výroby pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka163/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Objednávka164/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
30.11.201230.11.2012
Faktúra2115118612Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou na príslušný ÚPSVaR ako osoby pre výkon menších obecných služieb.Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava65,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
29.11.201229.11.2012
Faktúra1200142Preprava hudby FS Topľan autobusom z Giraltoviec do Zamutova a späť dňa 18.11.2012Objednávka č. 33/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou140,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
29.11.201229.11.2012
Faktúra2012052Administratívne činnosti za október 2012 - ChD kamerový monitorovací systémMandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
29.11.201229.11.2012
Faktúra2012053Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
29.11.201229.11.2012
Faktúra2012054Administratívne činnosti za október 2012 - chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
29.11.201229.11.2012
Faktúra179612GIVRO LED-CW 50 m svetelný HAD-LED, Modus LV 236 IP65 sv. uličné, nap. sada DLG-2W-EObjednávka č. 162/SMM/12ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov417,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
29.11.201229.11.2012
Objednávka33/OK/2012Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Zamutov a späť dňa 18.11.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
29.11.201229.11.2012
Objednávka162/SMM/12Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávky (vianočná výzdoba)ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
29.11.201229.11.2012
FaktúraŤarchopis č. 5185713346T-Com SR - 292 s, Orange SR - 2248s, T-mobile - 1244s, Telefonica O2 - 328sFaktúra č. 5184405157Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava8,22 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
29.11.201229.11.2012
Faktúra7200105264Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2012 - 09.11.2012 Preplatok - 1319,14Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice1319,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
29.11.201229.11.2012
Faktúra21231186Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č.15)Objednávka č. 19/MŠ/2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava39,11 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
29.11.201229.11.2012
Objednávka19/MŠ/2012Aktualizácie edukačných materiálov Dieťa a jeho svet - nov. 12 (č. 15)RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
29.11.201229.11.2012
Faktúra2012127Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objektZmluva č. 0239-PRB/2011RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce100308,33 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
28.11.201228.11.2012
Faktúra2012126Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 Vlastný objektZmluva č. 712/592/2011RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce33554,44 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
28.11.201228.11.2012
Faktúra1172012Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za október 2012Zmluva o dielo č. 1.9/2009Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov45,67 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
27.11.201227.11.2012
Faktúra120158CA014-253, AC244-217 - splice connector, AC244-219-napájacie konektory (malé), ST018-345 - cencúľová reťaz, LED teplá biela, čierny kábel, CA014-418-QUICK FIX adaptér, CA444-001-napájacia sada pre LEDObjednávka č. 160/SMM/12MK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov672,95 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.11.201227.11.2012
Objednávka160/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávkyMK ILLUMINATION, s.r.o., Solivarská 1, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
27.11.201227.11.2012
Zmluva26/2012Predaj nehnuteľnosti - pozemku na parcele C KN č. 499/29, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 18 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821 na Správe katastra Svidník, v podiele 1/1 k celkuMikula Martin, Tehelná 6, 08701 Giraltovce630,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  27.11.2012pri-21339-4643.pdf  
Zmluva01/11/2012Záväzok dodávateľa dodať služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektrickej energie do dohodnutých odberných miest odberateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluveSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  27.11.2012pri-21341-4619.pdf  
Faktúra89/2012Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 20.11.2012Objednávka č. 434/CVČ/12Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou380,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra90/2012Preprava Giraltovce - Košice a späť dňa 21.11.2012Objednávka č. 435/CVČ/12Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou380,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka434/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.11.2012Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka435/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (Gymnázium Svidník - veľtrh vzdelávania) dňa 21.11.2012Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra20121048Balóny farebné s potl. logaObjednávka č. 442/CVČ/12LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov631,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra21012285HP Laser Jet P1102 tlačiareň, klávesnica Connect IT USBObjednávka č. 448/CVČ/12Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník104,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra2012611CVČ bulletin č. 11/2012 + kalendár na rok 2013Objednávka č. 441/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník1200,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra20121047Tričká svetlomodré men s potl., tričká svetloružové women s potl.Objednávka č. 444/CVČ/12LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov760,08 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra20121049Tričká biele men s potl.Objednávka č. 443/CVČ/12LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov982,08 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
FaktúraP012001Penalizácia faktúry č. FV012-0021, FV012-0033, FV012-0034, FV012-0041, FV012-0047, FV012-0070, FV012-0074František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce37,85 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.11.201227.11.2012
FaktúraP0110001Penalizácia faktúry č. FV011-007, FV011-008, FV011-016, FV011-042, FV011-045, FV011-047František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce36,75 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.11.201227.11.2012
Objednávka442/CVČ/12Balóny farebné s potlačou loga - 2 000 ksLIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka448/CVČ/12Tlačiareň HP Laser Jet P1102 - 1ks, klávesnica Connect IT USB - 1ksAlojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka441/CVČ/12Tlač - bulletin CVČ č. 11/2012 + kalendár na rok 2013 - 4 000 ksTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka444/CVČ/12Tričká svetlomodré men s potlačou - 50 ks (tanečný krúžok, tričká svetloružové women s potlačou - 50 ksLIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Objednávka443/CVČ/12Tričká biele men s potlačou - 240 ks (hokejbalový turnaj)LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.11.201227.11.2012
Faktúra2012118Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - vodovodná prípojkaZmluva o dielo zo dňa 24.02.2011RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce6542,32 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
27.11.201227.11.2012
Faktúra2012120Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce - kanalizačná prípojkaZmluva o dielo zo dňa 24.02.2011RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce9868,70 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
27.11.201227.11.2012
Faktúra20122488Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO, PO, daň pozemkov, daň z bytov, daň zo stav.-stavba sl. na j. ú. , daň zo stav.-stavba sl. na v. ú., priznanie k dani za psa, daň za predajné automaty,..Objednávka č. 020/FO/2012Ing. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod41,60 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.11.201226.11.2012
Objednávka020/FO/2012Daňové tlačivá podľa priloženého zoznamuIng. Zsolt Mrczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod38,60 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.11.201226.11.2012
Faktúra12090459Prevedenie prác na cintoríne - výstavba stred. oporného múra podľa rozpočtuObjednávka č. 02/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce7396,84 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12090460Prevedenie prác na cintoríne - výstavba múru pre obelisky podľa rozpočtuObjednávka č.03/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1304,22 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12100511Výstavba oporného múra - III - horný na mestskom cintoríne podľa rozpočtuObjednávka č. 04/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce7132,63 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12100512Výstavba chodníka z pieskov. na pravej str. cint. - II. etapa podľa rozpočtuObjednávka č. 05/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce2818,56 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12100513Úprava horného vstupu na cintorín podľa rozpočtuObjednávka č. 06/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1386,29 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12100509Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajneraObjednávka č. 161/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce328,98 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
26.11.201226.11.2012
Objednávka161/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (starý MsÚ, amfiteáter, cintorín)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
26.11.201226.11.2012
Objednávka02/PRIM/2012Výstavba stredného oporného múra na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Objednávka03/PRIM/2012Výstavba oporného múra pre obelisky na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Objednávka04/PRIM/2012Výstavbu horného oporného múru na mestskom cintoríne v rozsahu podľa odsúhlaseného rozpočtu zo dňa 03.04.2012 s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Objednávka05/PRIM/2012Výstavba ďalšej etapy chodníka z pieskovca na pravej strane mestského cintorína v rozsahu odsúhlaseného priamo na pracovnom stretnutí na cintoríne s ukončením výstavby najneskôr 01.10.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Objednávka06/PRIM/2012Oprava horného vstupu na mestský cintorín v rozsahu dohodnutom priamo na pracovnom stretnutí s ukončením stavebných prác najneskôr 01.10.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.11.201226.11.2012
Faktúra12000278Čižmy pán. gumové, rukavice prac. Quail prot., hrable švédske, krompáč dvojstranný, násada krompáčová, lopata špicatá, metla ciroková, Solvina, rukavice gumové, kartáč drôtený, kombinačky, sekera, ...Objednávka č. 06/AČ/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce619,80 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.11.201226.11.2012
Objednávka06/AČ/2012Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedkyEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.11.201226.11.2012
Faktúra05/2012Vykonané stavebné práce malej budovy MsKS podľa priloženého súpisu vykonaných prácZmluva o dieloMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou3043,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
26.11.201226.11.2012
Faktúra12090457Polievanie kvetináčov a záhonov po meste - Multicar-kropnicaObjednávka č. 026/FO/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce37,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
23.11.201223.11.2012
Faktúra026/FO/2012Polievanie kvetináčov a záhonov v meste - Multikar-kropnicaMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
23.11.201223.11.2012
Faktúra120922balík športového oblečenia Sportika, set major L 155 dres+trenírky, sprint senior 010 štuple, oviedlo L 113 tr.tp bunda, lisbona L 33 tr.tp. nohavice, damp XL 113 šuštiaková bunda, alaska L 32,..Objednávka č. 440/CVČ/12SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava930,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120022Podanie občerstvenia pri príležitosti volejbalového turnaja o pohár CVČ zo dňa 26.10.2012Objednávka č. 432/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce234,79 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120214Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012Objednávka č. 416/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov400,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120209Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal starší žiaci) dňa 28.10.2012Objednávka č. 415/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov78,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120202Autobusová doprava na trase Giraltovce - V. Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012Objednávka č. 414/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120200Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012Objednávka č. 413/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra120199Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012Objednávka č. 412/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra10121857Pohár 7084C,D,E, pohár 7085C,D,E, štítok gravírovaný - strednýObjednávka č. 438/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov64,04 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra28/2012Zvukárenské služby - ozvučenie "Imatrikulácia na OA Bardejov", ktorá sa konala dňa 16.11.2012 v športovej hale Mier - BardejovObjednávka č. 439/CVČ/12FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce600,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka440/CVČ/12Športové oblečenie pre záujmový útvar - futbalový krúžok (Mgr. Mihalenko)SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10, 83102 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka432/CVČ/12Dodanie občerstvenia na akciu: Volejbalový turnaj zamestnancov škôl dňa 26.10.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka416/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Oswienčim a späť (OA Bardejov) dňa 06.-07.11.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka415/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (futbal - starší žiaci) dňa 28.10.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka414/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vyšný Komárnik a späť (ukážka bojov) dňa 13.10.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka413/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Dukla a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 12.10.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka412/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 11.10.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka438/CVČ/12Poháre na akciu: Volejbalový turnaj chlapcov (dievčat) stredných škôlTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Objednávka439/CVČ/12Zvukárske služby - ozvučenie podujatia "Imatrikulácia na OA Bardejov" dňa 16.11.2012FM PRODUCTION, Bukovce 86, 09022 Bukovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
23.11.201223.11.2012
Faktúra20120205Rezivo neomietané 15x2000Objednávka č. 32/OK/2012LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce314,92 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
22.11.201222.11.2012
Faktúra4590272756PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava476,60 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.11.201222.11.2012
Faktúra12100507Separovaný zber za mesiac október - UNC, AVIA, LIAZZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce701,10 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
22.11.201222.11.2012
Faktúra12100497Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženieZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce3982,37 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
22.11.201222.11.2012
Faktúra12100496Vývoz TKO za mesiac október - vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženieZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce981,29 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
22.11.201222.11.2012
Faktúra12100508Dodanie POP vriec 65x130Objednávka č. 41/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce382,80 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.11.201222.11.2012
Objednávka32/OK/2012Rezivo podľa výberu na výrobu betlehemaLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
22.11.201222.11.2012
Faktúra7401160093Dodávka plynu za obdobie 19.01.2012 - 24.10.2012 Preplatok - 2,51 €Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava2,51 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra7910774461Storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012 Na úhradu: - 3320 eSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3320,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra7810010809Dodávka plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3310,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra779/2012Vzory VZN o miestnych daniach 2013Objednávka č. 021/FO/2012JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra15,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra2012/181PHM za obdobie 01.11.2012 - 15.11.2012Kúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce567,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra12000161Zošívače, SAVO 1 l Prim flower, vrecia zaťahovacie, tabuľa korková 60x90, pero, ceruza, lepiace pásky, sprej AMBI PUR, pohár hnedý plastový, páska maliarska, kahanec plast., vesta reflexná, orezávač,.Objednávka č. 422/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce199,33 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Faktúra21012268Predĺžovačka 1 z*30mObjednávka č. 431/CVČ/12Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník25,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Faktúra420175P. ventiľ záhradný 1/2", univerzálne mazivo WD 40, držiak elektród 300A, sada skrutkovač elektrinárska, istič B20A/1 pol TDZ 1B 20, p. vsuvka red.1"x3/8"Objednávka č. 427/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce39,08 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Objednávka427/CVČ/12Tovar podľa výberuTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Objednávka431/CVČ/12Predlžovačka 30 mAlojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Objednávka422/CVČ/12Tovar podľa výberu - materiál na výtvarný krúžok, čistiace prostriedkyEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
21.11.201221.11.2012
Objednávka021/FO/2012Publikácia VZN Miestne dane 2013 - 1 ksJUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra120023Slepačí vývar, vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky mastené maslom šalát z bielej kapusty s mrkvouObjednávka č. 32/OK/2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce190,18 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
21.11.201221.11.2012
Objednávka32/OK/2012Strava pre účastníkov akcie Giraltovský hudák 2012 dňa 16.11.2012 pre 56 osôbSLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
21.11.201221.11.2012
Faktúra21228449Základná umelecká škola - nov. 12 + bonusObjednávka č. 22/ZUŠ/2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava38,71 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
21.11.201221.11.2012
Faktúra830493Osviez. Fredy fresh Ille biely, vôňa limoneZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá46,44 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
21.11.201221.11.2012
Faktúra178712E 1000-Rozb. krab. IP54, CYSY 3x1,5 HO5VV-F kábel, CYKY-J 3(C)x1,5 kábel, zas.dvoj.0304B IP44, zásuvka 4ZAS.PZ03, IZS 1643 zásuvka NA, IZS 3253, IZN 3253 zásuvka 32A, DK9-vyrovnávací krúžok 9mm, ..Objednávka č. 159/SMM/12ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov367,13 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.11.201221.11.2012
Objednávka159/SMM/12Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávkyELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.11.201221.11.2012
Faktúra20122337Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80 g, poštová taška B4 X dno, T-Potvrdenka s juxtou prepis bez DPHObjednávka č. 023/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov76,03 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Objednávka023/FO/2012Kancelárske potreby a tlačivá: 20 ks obálky - poštové tašky, 20 ks juxty, 20 ks kancelársky papierMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra12036ETA Gratus, ETA mlynček na mäso, ETA miska veľká, ETA sada strúhadielObjednávka č. 1/2012/ŠJ-MV-IRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce528,80 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Faktúra112209886Kuracie rezne sol. br., kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., šampiňóny krájané, Bond hrášok jemný, Bond sombrero šalát, slnečnicový olej, ryža guľatá, tarhoňa, kolienka semolinové, vretená,.Objednávka č. 2/ŠJ-MV/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom225,16 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Faktúra12046336Hov. zad KU-BY, br. steh.bkObjednávka č. 1/ŠJ-MV/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov80,10 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Faktúra107201205Rama 400g, vajíčka L, maslo čerstvé, mlieko 7dňové, tofu údený, uhorky, múka výberová, tehla 45% michalovská, ryža guľatáObjednávka č. 161/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov252,65 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
21.11.201221.11.2012
Faktúra12047826Hov. zad KU-BY, b. plece BK, prepravkaObjednávka č. 160/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov136,81 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
21.11.201221.11.2012
Objednávka160/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobkyCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
21.11.201221.11.2012
Objednávka161/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
21.11.201221.11.2012
Objednávka1/ŠJ-MV/2012Mäso a mäsové výrobky pre mestskú vývarovňuCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Objednávka2/ŠJ-MV/2012Mrazené výrobky pre mestskú vývarovňuBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Objednávka1/2012/ŠJ-MV-IDoplnenie inventára školskej jedálne pri mestskej vývarovniRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Baranová Monika,
vedúca mestskej vývarovne
21.11.201221.11.2012
Faktúra12070335Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - Multikár-kropnicaObjednávka č. 024/FO/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce167,28 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra12080382Polievanie kvetín v mesteObjednávka č. 025/FO/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce41,62 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Objednávka025/FO/2012Polievanie kvetinových záhonov a kvetináčov v mesteMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Objednávka024/FO/2012Polievanie záhonov a kvetináčov v meste - multikar-kropnicaMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.11.201221.11.2012
Faktúra20120051SOX-E 36W výbojka, recyklačný poplatokObjednávka č. 158/SMM/12EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice364,03 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.11.201220.11.2012
Objednávka158/SMM/12Výbojka SOX-E 36W - 12 ksEAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd.SMM
20.11.201220.11.2012
Faktúra2012076Dovoz materiálu, podľa objednávky použitý materiál, dopravaObjednávka č. 137/SMM/12Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou223,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.11.201219.11.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava376,36 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
19.11.201219.11.2012
Objednávka137/SMM/12El. stolička pre kuchyňu v CVČ do 6 kW, smaltové pekáče s rozmermi 495x670x65Oráč Štefan - ECHO, Čierne nad Topľou 28, 09434 Čierne nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.11.201219.11.2012
Dodatok k zmluveDodatok č. 1Dopĺňa sa miesto plnenia o priestory kuchyne, prepojenie objektov na samostatné meranie, vedľajších objektov a to kotolne s vykurovaním, štúdia, zberných potrubí a osadenie meračov tepla a nátery potrZmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov16563,53 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  19.11.2012pri-21075-4617.pdf  
FaktúraFV20120611Rekonštrukcie rozvodov UVK v CVČ podľa priložených súpisov prác: naviac práce, vypracovanie zjednodušenej PD a technického riešenia ÚK v budove CVČDodatok č. 1 k zmluve o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov3602,87 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
19.11.201219.11.2012
Faktúra12037Žiarovka E27 40-60W, flexo 3x3m, žiarovka E14 15W, CGSG-J 5x2,5, žľab pvc 30x20mm, CYSY 3x15mm, zásuvka viacnásobná 5x, zástrčka 230V, flexo 6x2m, lineár halogén 150W, ZN8060 concept 2200W,...Objednávka č. 157/SMM/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce192,12 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.11.201219.11.2012
Faktúra157/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.11.201219.11.2012
Faktúra20122740Chlieb pšeničný ražný tmavý, závin makový, grahamový chlieb, toastový chliebObjednávka č. 159/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce44,41 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Faktúra105611205Mlieko, cukor kryštál, kolienka CessiObjednávka č. 158/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov80,93 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Faktúra112209429Kuracie stehná, kúpeľná šunkaObjednávka č. 157/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom55,92 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Objednávka157/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Objednávka158/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Objednávka159/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
16.11.201216.11.2012
Faktúra04/2012Vykonané práce pri výstavbe gabiónového oporného múru v MŠ na Dukelskej ul. č. 62Objednávka č. 46/OV/12/KoMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou884,05 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
16.11.201216.11.2012
Objednávka46/OV/12/KoPráce potrebné pre výstavbu gabionového oporného múru pri MŠ pre rozšírenie spevnenej plochy vrátane zemných prác a zriadenia podkladu z drveného kameňaMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
16.11.201216.11.2012
Faktúra2022012Diár samosprávy 2013 - 20 ksObjednávka č. 46/PMU/2012Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov133,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.11.201216.11.2012
Objednávka46/PMU/2012Diár samosprávy 2013 - 20 ksRegionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.11.201216.11.2012
Faktúra5183817485Sony Xperia J whiteOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava36,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
13.11.201214.11.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPoistenie za obdobie 28.12.2012 - 27.12.2013 - PB01 - Poistenie budovALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice438,46 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
13.11.201214.11.2012
Faktúra12108Dodanie impregnačného oleja a čističa na nábytok na realizáciu údržby dreva na mestskom mobiliáreObjednávka č. 34/OV/12/MaITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1180,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Faktúra12106Oprava podlahy a líšt v spoločenskej sále Domu kultúry v GiraltovciachObjednávka č. 33/OV/12/MaITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1380,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Faktúra12107Realizácia náteru dreveného podhľadu v telocvični CVČ v GiraltovciachObjednávka č. 35/OV/12/MaITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1420,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Faktúra120027Vykonané elektroinštalačné práce a odbornú prehliadku elektrických zariadení - svetelné, zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody, vrátanie vyhotovenia revíznej správy v telocvični CVČObjednávka č. 28/OV/12/MaVladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce1300,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Faktúra120147Bonux, Jar, metla ciroková, hubka na riad, Spontex utierky, Pulirapid, Savo, Mitia, Toro, Hetmal plus, Cif krém, Nivea Q10 krémObjednávka č. 3/ŠJ-MŠ/2012Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce260,79 EUR
s DPH
Onuferová Marta,
vedúca školskej jedálne
14.11.201214.11.2012
Faktúra12500178WC flexi dlhá, skrutka TEX 4,8/19 DIN 7504, Matica DIN 934 zinok M10, uholník bez prelisu 150x50, tyč závitová M8, podložka M10 DIN 440, Bit DIAMANT 1.25, 2.25, 3.25, Bit PZ 3,25mm diamant /1877,..Objednávka č. 426/CVČ/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov57,90 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra7330113416Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY (január 2013 - december 2013)Objednávka č. 428/CVČ/12IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava56,16 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra2012013Vstup do fitness - október 2012Objednávka č. 429/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová104,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra2012014Vstup do fitness - študent - október 2012Objednávka č. 430/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová164,90 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra2012004Náklady za využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov za mesiace september - október 2012 - IV. splátkaZoVS 1/1/2010Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov3000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra1200132Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 19.10.2012Objednávka č. 423/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou104,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra1200137Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 24.10.2012Objednávka č. 424/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou270,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra87102012Podaná strava a občerstvenie zo dňa 26.10.2012Objednávka č. 411/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce226,93 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra84/2012Preprava Hanušovce n/T - Bardejov a späť dňa 20.10.2012Objednávka č. 400/CVČ/12Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou135,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra0112101055Jedálne kupónyObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1339,27 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Faktúra34912Vstupenky na divadelné predstavenie - Námestíčko dňa 29.11.2012Objednávka č. 425/CVČ/12Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka425/CVČ/12Vstupenky na divadelné predstavenie Námestíčko dňa 29.11.2012 - 30 ksDivadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka400/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Hanušovce - Bardejov a späť (Klub mladých Hanušovce) dňa 20.10.2012Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka411/CVČ/12Strava na občerstvenie na akciu: Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl dňa 26.10.2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka424/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Prešov a späť 3x (SSOŠ Giraltovce) dňa 24.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka423/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce - Bardejovské kúpele a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 19.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka430/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac október (trojbojári)Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka429/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac október pre študentov SOŠT SvidníkLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka428/CVČ/12Predplatné mesačníka Manažment školy v praxiIURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka426/CVČ/12Materiál podľa výberuVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
14.11.201214.11.2012
Objednávka3/ŠJ-MŠ/2012Čistiace potreby pre ŠJ pri MŠ GiraltovceJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Onuferová Marta,
vedúca školskej jedálne
14.11.201214.11.2012
Objednávka35/OV/12/MaRealizácia impregnačného náteru dreveného podhľadu na výmere 450 m2 v telocvični CVČ v GiraltovciachITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1420,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Objednávka33/OV/12/MaServis podlahy a dodávku a osadenie 4 ks líšt soklových a dilatačných s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v GiraltovciachITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1380,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
Objednávka34/OV/12/MaDodávka teakového oleja TEAK Garden v množstve 5 l a čistič na teakový nábytok HD-85 v množstve 3 l pre realizáciu údržby tropického dreva na mestskom mobiliáreITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 1180,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
14.11.201214.11.2012
FaktúraFV012-0074PVC dvere 1030x2710Objednávka č. 156/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce509,74 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
14.11.201214.11.2012
Objednávka156/SMM/12PVC dvere s rozmerom 1030x2710 určené do Domu služieb (predajňa Milk Agro)František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
14.11.201214.11.2012
Zmluva25/2012Predaj pozemku na parcele C KN č. 1555/2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce s výmerou 6 m2, v podiele 1/1 k celkuIng. Emil Mati, Kračúnovce 386, 08701 Giraltovce210,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.11.2012pri-20919-4644.pdf  
Zmluva30/2012Predaj pozemku na novovytvorenej parcele C KN č. 499/62, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 6 m2, oddeleného od pozemku na parcele C KN č. 499/1 s pôvodnou výmerou 9 049 m2, v podiele 1/1 k celkuMaťaš Jaroslav, Dukovce 30, 08644 Kuková210,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.11.2012pri-20921-4645.pdf  
Faktúra201211002Registrácia/Obnova domény, WEB hosting "Beta" pre doménu, tvorba a obnova www stránokObjednávka č. 31/OK/2012D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce141,90 EUR
s DPH
Kmecová Alena,
vedúca odd. kultúry
9.11.20129.11.2012
Faktúra120079Reťaz Zn 24x19, visiaci zámok 38Objednávka č. 393/CVČ/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce5,85 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.11.20129.11.2012
Faktúra120151Fermež ľanová, latex 0,8 kg+0,2kg, cartridge 301XL, GP batérie ultra plus AA, S 2013/2430 0,6 l CH, S 2000/0840 0,6 l CH, Duvilax BD 20, štetec 50, S 2013/1999 0,6 l N, štetec 1,5, valček molitan, ..Objednávka č. 126/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce59,57 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Faktúra120077Vypínač C6, vsuvka Zn 3/4", S VH/E 3/4" - 2,5bar, halogén 50W, platňa 35,5x46cm,rošt 28x16cm, klince 100, hmoždinka 10, skrutka 5x70, klinec 20, skrutka 5x40, matica M5, hmoždinka MN 12x60, redukcia,Objednávka č. 127/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce618,78 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Faktúra12000157Primalex plus 25, email Sydrat na rad. 1000, riedidlo S-6006 3,4 l Elastik, Jar 5 l, lak EXLAK 0,7 l *MATObjednávka č. 147/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce188,10 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Faktúra12000159Primalex standard 15, metla portviš, hubky na riad HIPO, Jar, Hydroxid sódny, Diava politura, Grilpur, Savo, Chloramin, piesok Savo, rukavice gumové, riedidlo, páska maliarska, štetce, metla,...Objednávka č. 148/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce358,62 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Faktúra31/OK/2012Aktualizácia stránok za rok 2012 a webhostingové služby na ďalšie obdobie pre doménu www.toplan.sk od 03.11.2012 do 03.11.2012D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce0,00 EUR
s DPH
Kmecová Alena,
vedúca odd. kultúry
9.11.20129.11.2012
Objednávka393/CVČ/12Tovar podľa výberuKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.11.20129.11.2012
Objednávka126/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Objednávka127/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Objednávka147/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky pre údržbu spoločných priestorov v bytovom dome C1 a C2Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Objednávka148/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.11.20129.11.2012
Dodatok k zmluve12012Pozastavenie poskytovania priebežnej podpory zamestnancov objednávateľa v plnom rozsahu s účinnosťou od 01.10.2012 do 31.03.2013Zmluva na poskytnutie služby č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  9.11.2012pri-20862-4614.pdf  
Faktúra23-2012Spracovanie PD - zmena a rozšírenie plynofikácie obj. SO-01 kotolňa pre CVČ vč. zamerania ex. stavuObjednávka č. 38/OV/12/MaImrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov130,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Faktúra53/2012Vykonané geodetické práce - porealizačné zameranie geom. plánu tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul. v GiraltovciachObjednávka č. 29/OV/12/MaJán Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce300,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Faktúra16.11.Vykonané práce na prípojke vod. potrubia od šachty do mestskej športovej halyObjednávka č. 36/OV/12/MaJozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce237,67 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Objednávka36/OV/12/MaRealizácia montážnych prác s príslušenstvom (dodávka rúry DN 63 a pod.) pre opravu vodovodného potrubia pre telocvičňu CVČ od vodomernej šachty po vstup do internátuJozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce430,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Objednávka29/OV/12/MaVyhotovenie geometrického plánu na zameranie tribúny telocvične CVČ na Kukorelliho ul.Ján Namešpetra - Geometran, Pušovce 15, 08214 Pušovce250,00 EUR
bez DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Objednávka38/OV/12/MaVyhotovenie projektovej dokumentácie zdroja tepla na zemný plyn pre telocvičňu CVČ Giraltovce - športová hala Igora NovákaImrich Malinovský, Prostejovská 16, 08001 Prešov130,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.11.20129.11.2012
Faktúra7260091301Elektrina za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2555,58 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.11.20129.11.2012
Faktúra1265571Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2012 - 04.11.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.11.20129.11.2012
Faktúra2012249Činnosť technika PO za mesiac október 2012Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.11.20129.11.2012
Faktúra120028Vykonaná odborná prehliadka elektrických zariadení v mestských priestoroch CVČ (kuchyňa, knižnica, klub dôchodcov, škôlka)Objednávka č. 23/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce420,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Objednávka23/SMM/12OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), ZUŠ a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica + klub dôchodcov)Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Faktúra4590268670PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava229,08 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.11.20128.11.2012
Faktúra2116557935Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice115,16 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.11.20128.11.2012
Faktúra2116557213Faktúrované vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1005,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.11.20128.11.2012
Faktúra10121759Pohár 8303B,C,D, štítok gravírovaný-stredný, malýObjednávka č. 409/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov45,68 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Faktúra20865VOD012 93 XL SPIDER W - 12 ksObjednávka č. 410/CVČ/12ATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov226,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Faktúra2012V69Čiapka, vetrovka, tepláky, logo LION 8 cm, 7cm, 4 cmObjednávka č. 408/CVČ/12KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník753,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Objednávka409/CVČ/12Poháre na akciu - Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôlTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Objednávka410/CVČ/12Dresy pre športový klub CENTRUM Giraltovce - 12 ksATAK, výrobné družstvo, Jarková 4, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Objednávka408/CVČ/12Športový odev pre záujmový útvar - hokejbalKAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
8.11.20128.11.2012
Faktúra112206819Pangasius filet, kuracie prsia tácka, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti mr., zmes pod svieč. prúž., bond hrášok jemný, vlnky FASTFRObjednávka č. 156/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom305,83 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Faktúra12045289Hov. rošt.-BY, b.steh.KUObjednávka č. 155/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov145,55 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Faktúra103741205Vajíčka L, tehla Eidam sabinovská, maslo čerstvé, Rama, múka výberová, stracciatella vanilková, mliekoObjednávka č. 153/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov185,56 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Faktúra120552Zemiaky, jablká, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, citrón, cibuľa, kapusta kvasená, pomaranč, paradajky, paprika, banány, mandarínky, karfiol, cesnak, kapusta hlávková biela, uhorkyObjednávka č. 154/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce347,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Faktúra120025Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave kuchynských zariadení, ich údržby, výmenu nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestorochObjednávka č. 142/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce384,54 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Faktúra120026Prevedené elektroinštalačné práce pri oprave rozvodných skríň s dodávkou materiáluObjednávka č. 143/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce295,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Objednávka143/SMM/12Opravy rozvodných skríň v Dome služiebVladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Objednávka142/SMM/12Oprava kuchynských zariadení, ich údržba, výmena nevyhovujúcich elektrických rozvodov v kuchyni a vo výdajni, centrálnej vývarovne a ostatných priestoroch využívaných mestomVladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
8.11.20128.11.2012
Objednávka154/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Objednávka153/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MšMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Objednávka155/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Objednávka156/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
8.11.20128.11.2012
Faktúra6744115262Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.20121008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 214,47 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra5744028343Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.20121023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 223,70 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra2744115273Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.20121008613309Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 240,78 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra3744115272Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.20121008613308Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 273,36 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra4744115257Biznis Partner 01.10.2012 do 31.10.20121008613303Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 22,23 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra0744115257Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.20121023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 234,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra7744115247Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.20121008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 298,72 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
FaktúraAvízo na úhradu poistnéhoHavarijné poistného motorového vozidla za obdobie od 30.11.2012 do 30.11.2013Poistná zmluva č. 4003882203KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Mäsiarska 11, 04001 Košice 1132,77 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra68/2012Paušálna odmena za mesiac november 2012Zmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra2743993630Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.20121010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra2012/172PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce428,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.11.20127.11.2012
Faktúra120100418Krepový papier, kréta vločka 4 ks, kréta mix 5ks, fotokartón, tkanina ALU, bar. pap. "DUHA" Recy A 4, samolepky PVC-mix očka sada, 54 motívu, plagátové barvy, lepidlo tuhé, podložka na modelovanie,..Objednávka č. 16/MŠ/2012DAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica542,95 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
7.11.20127.11.2012
Objednávka16/MŠ/2012Školské potreby a výtvarný materiál na edukačnú činnosť v MŠDAPP Slovakia, s.r.o., Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
7.11.20127.11.2012
Faktúra120115Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ksObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce345,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
6.11.20126.11.2012
Faktúra20120065Vchod. dvere PVC salaman. 1018x2100, montáž do peny, nastavenie dverí, prip. otvoru 1200x1200Objednávka č. 144/SMM/12Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce726,56 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.11.20126.11.2012
Faktúra2012052Administratívne činnosti za október 2012 - ChD Kamerový monit. systémMandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.11.20126.11.2012
Faktúra2012053Administratívne činnosti za mesiac október 2012- Chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.11.20126.11.2012
Faktúra2012054Administratívne činnosti za mesiac október 2012 - Chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 + Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.11.20126.11.2012
Objednávka144/SMM/12Vchodové dvere PVC salaman. do budovy CVČ (kuchyňa)Kurečaj Stanislav KDV, Dukelská 34-38, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.11.20126.11.2012
FaktúraFV2012084Na základe zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere tepla prijatú zálohuZmluvy č. 05/2009GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce8400,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.11.20126.11.2012
FaktúraVF12116Vyúčtovacia faktúra za mesiac október 2012 za dodávku a odber tepla Suma: -5228,52Zmluvy č. 05/2009GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce5228,52 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.11.20126.11.2012
FaktúraFV 012 112Dodávka internetových služieb v MFK Slovan Giraltovce za mesiac august až december 2012Objednávka č. 37/PMU/2012Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce50,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
6.11.20126.11.2012
FaktúraFaktúra č. 7330112151Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2013Objednávka č. 18/MŠ/2012IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 256,16 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
6.11.20126.11.2012
FaktúraFV12125Vývoz fekálií a splaškov fekálomObjednávka č. 17/MŠ/2012Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce224,50 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
6.11.20126.11.2012
Faktúra101601205Šošovica, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, mlieko 7-dňovéObjednávka č. 152/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov59,95 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Faktúra99651205Mlieko, tvaroh mak. hrudkovitý, ryža guľatá, kolienka malé nevaječné, vajíčka L, múka OO Extra, dezert mliec. tornádo čok. van.Objednávka č. 148/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov169,60 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Faktúra170641220Šampiňóny krájané, jogurt biely, syrokrém XXL, kuracie pečienky, šunka, strúhanka, slanina oravská, slanina anglická, vajíčka L, tuniak v rastlinnom oleji, párky bratislavské, pažítka, smotana,...Objednávka č. 149/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov155,75 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Faktúra201210093Smotana, vajcia, Sunquick, saláma mäkká, karička, droždie, krupica, Granko, chlieb, kryštálový cukor, strúhankaObjednávka č. 151/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce75,14 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Faktúra20122674Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok zemiakový sypaný, grahamový chlieb, kukuričný chlieb, rožok tuk. "pizza", makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukovýObjednávka č. 150/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce105,50 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Faktúra12043836Hovädzia roštenka - BY, prepravkaObjednávka č. 147/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov78,05 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka147/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka150/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka151/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka149/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka148/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka152/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
6.11.20126.11.2012
Objednávka17/MŠ/2012Vývoz fekálií a splaškov fekálom zo žumpy v Materskej škole v GiraltovciachMarek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
6.11.20126.11.2012
Objednávka18/MŠ/2012Predplatné mesačníka Manažment školy v praxiIURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
6.11.20126.11.2012
Objednávka022/FO/2012Kancelárske potreby a tlačivá - žiadanky, príjmové doklady, poradače, obálky, rýchloviazače závesné a centropen fixy podľa výberuMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.11.20126.11.2012
Faktúra20122220Centropen čierny, poradač mechanický A4 úzky, poštová taška C4, rýchloviazač závesný, T-príjmový P.D., T- žiadanka na prepravuObjednávka č. 022/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov24,65 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.11.20126.11.2012
Faktúra5744115270Biznis Partner 01.10.2012 - 31.10.20121008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2104,39 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra8744115253Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 - 31.10.20121008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2206,42 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra0112100018Jedálne kupónyObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3671,45 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
ObjednávkaObjednávka jedálnych kupónovJedálne kupóny - 1 100 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3630,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
FaktúraVF12112Na základe kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstva 2. splátku podľa prílohyKúpna zmluvaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce290035,10 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra36200526Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 11/2012Zmluva č. REG290109RASAX alfa, spol. s.r.o., Výstavby 3/A, 04011 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
5.11.20125.11.2012
Faktúra420174Lepidlo standard SAKRET, FR SELBO 8/30/75 natlkacia hmoždinka /50 k, cyklon montáž. pena, jadrová omietka 25 kg, Atlas tinkarská, štuk KVK 30 kg vnútorný adhézny mostík, škarovacia hmota MANHATTAN,..Objednávka č. 124/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce156,24 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.11.20125.11.2012
Faktúra2116556418Vodné , stočné, vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice3641,22 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra124/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (Ondrej Kmec, Ján Tkáč)TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.11.20125.11.2012
Faktúra1744115274Telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2012 do 31.10.20121023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 239,92 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra7307585670Dodávka zemného plynu za obdobie 01.11.2012 do 30.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3320,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra20120006Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za 10/2012Zmluva o trénerskej činnostiBAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov450,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.11.20125.11.2012
Faktúra12500175Cement LADCE 425, Lep. malta QUARTZ flex, klince, lepenka BITUBITAGIT, vrták TK SDS-plus HQ 5x100, skrutka vrátová, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN7, nemrznúca prísada do betónu,..Objednávka č. 44/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov173,16 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Faktúra12500177Lep. malta QUARTZ flex, vodné sklo, cement Ladce, Pistol MK 5 H 600 ručná pro, kotúč diamantový 115 mm segm, silikón univ. 310 ml šedý, klince, montážna penaObjednávka č. 32/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov145,42 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Faktúra2012/25Srobenie 330 5/4" POZvn. z., RED.5/4"X1"POZ, TES. HOLANDROVE 5/4"GUMA, gul. voda 1"MF, Kol. 1 1" CIER, PRED.1"X20MOS, filter 1"MOSObjednávka č. 31/OV/12/MaINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce28,11 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Objednávka31/OV/12/MaDodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodovodných a kúrenárskych rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČ GiraltovceINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Objednávka32/OV/12/MaDodávka stavebného materiálu pre realizáciu stavebných úprav v telocvični CVČ GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov150,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Objednávka44/OV/12/KoMateriál potrebný pre 1.osadenie zvislých dopravných značiek IP8 na ul.Hviezdoslavovej a Kukučínovej 2.opravu odkvapových žľabov na budove "sála" v parku mieru 3. opravu strechy garáží vo dvore ...VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
5.11.20125.11.2012
Faktúra120122Sklo 4mm číre, dopravaObjednávka č. 145/SMM/12Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice39,36 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.11.20125.11.2012
Objednávka145/SMM/12Sklo 4 mm číre 1,550 m2 (Dom služieb)Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd.SMM
5.11.20125.11.2012
Zmluva29/2012Predaj pozemku na parcele C KN č. 825/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 537 m2Pašeň Milan - MIJA, Olšavka 57, 09022 Bukovce21480,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  2.11.2012pri-20582-4610.pdf  
Faktúra12500176Drôt 3,10 mm, kladivo gum. 90 mm čierne, rezný kot. A36SBF Exp. 150x2x, cement Ladce 325, lepidlo Duvilax BD20 do om., hladitko PVC 250x130 gum. pe, lanko oceľ pr. 2 mm 5101, lep. malta SOAS BaukleberObjednávka č. 125/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov51,58 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.11.20122.11.2012
Faktúra7475098982Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice11525,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.11.20122.11.2012
Objednávka125/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami MsÚ)VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.11.20122.11.2012
Faktúra18/MŠ/2012Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac septemberŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce507,00 EUR
s DPH
Onuferová Marta
vedúca školskej jedálne
2.11.20122.11.2012
Faktúra17/MŠ/2012Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac októberMŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce102,74 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
2.11.20122.11.2012
Zmluva27/2012Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodíObvodný úrad, Sov. hrdinov 102, 08901 Svidník46,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  2.11.2012pri-20599-4611.pdf  
Faktúra2012/77Preprava osôb na trase 2x Svidník - Prešov a späťObjednávka č. 407/CVČ/12JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča258,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra2012/76Preprava osôb na trase Svidník - Košice a späťObjednávka č. 406/CVČ/12JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča233,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra92012023Preprava členov stolnotenisového krúžku v termíne 13.10.2012 na trase Svidník - Čaňa a späťObjednávka č.398/CVČ/12Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník101,76 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra120021Bagety, minerálka 0,5 l, obložené misy, chlieb, párky, šaláty: zemiakový, monaco, feferónovýObjednávka č. 405/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce151,76 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra21-2-0000377Montérkové nohavice s náprs. pánske, zeleno-čierne (50/1, 52/2,54/1), montérková blúza pánska, zeleno-čierna (50/1, 52/2, 54/1), pracovné poltopánky DOG Dobrman O1, rukavice kožené CROC 10-9003Objednávka č. 392/CVČ/12LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce188,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra1200130Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova späť dňa 15.10.2012Objednávka č. 401/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou90,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra81092012Podaná strava pri príležitosti poriadanej akcie "Beh zdravia", ktorá sa konala dňa 25.09.2012Objednávka č. 385/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce293,90 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra1200131Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Prešova a späť dňa 18.10.2012Objednávka č. 402/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou90,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra1200127Preprava osôb zo Svidníka do Popradu a späť dňa 12.10.2012Objednávka č.403/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou350,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra1200122Preprava osôb autobusom z Kračúnoviec do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 05.10.2012Objednávka č. 403/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou115,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra2012012Vstup do fitness - študent - september 2012Objednávka č. 395/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová91,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka395/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac septemberLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka403/CVČ/12Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Bardejovské Kúpele a späť dňa 05.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka408/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Poprad a späť (SOŠT Svidník) dňa 12.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka402/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 18.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka385/CVČ/12Bagety a čaj na akciu Beh zdraviaSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka401/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov a späť (ZŠ Giraltovce - planetárium) dňa 15.10.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka392/CVČ/12Pracovné oblečenie podľa výberuLUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka405/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji družstiev dňa 20.10.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka398/CVČ/12Preprava členov stolnotenisového krúžku na trase Svidník - Čaňa a späť dňa 13.10.2012Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka406/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 18.10.2012JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Objednávka407/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť 2x (Gymnázium Svidník) dňa 19.10.2012JOMI - Jozef Šak s.r.o., Chotča 137, 09021 Chotča0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
31.10.201231.10.2012
Faktúra7475102776Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice75,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.10.201230.10.2012
Faktúra7475100671Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice961,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.10.201230.10.2012
Faktúra7475102775Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 do 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2471,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.10.201230.10.2012
Faktúra7475103057Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice1404,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.10.201230.10.2012
Faktúra7475100836Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 30.11.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice837,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.10.201230.10.2012
ZmluvaV599/2011/ObPodpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku, ..ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.10.2012pri-20504-4599.pdf  
pri-20504-4600.pdf  
pri-20504-4601.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok č. 1Treťou osobou, ktorú samosprávny celok poverí plnením povinnosti v zmysle dodatku, je Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.V599/2011/ObENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.10.2012pri-20506-4602.pdf  
pri-20506-4603.pdf  
pri-20506-4604.pdf  
pri-20506-4605.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok č. 2Druh úrokovej sadzby: revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná sadzba je 12 mesačného EURIBOR+úrokové rozpätie 2,50 %37/075/10Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.10.2012pri-20512-4606.pdf  
pri-20512-4607.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok č. 3Druh úrokovej sadzby: Revizibilná, základná sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR, úrokové rozpätie je 2,50 % p.a., celková revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpäti37/047/10Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.10.2012pri-20514-4608.pdf  
pri-20514-4609.pdf  
Faktúra12000156Gumofilce, fúrik, metla ciroková D, lopata veľká AL, metla pr. veľká, skrutkovače - sada, INDULONA 100 g dezinfekčná, mydlo DIME, rukavice pr., motyka, meter zavinovací, handra mycia šedá, ryžak,..Objednávka č. 05/AČ/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce618,54 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
29.10.201229.10.2012
Faktúra120328Materiálno-spotrebné normy a receptúry ... pre školské stravovanie 2011Objednávka č. 020/FO/2012IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava27,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
29.10.201229.10.2012
Objednávka020/FO/2012Materiálno-spotrebné normy a receptúry - pre školské stravovanie 2011 - 1 ksIRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
29.10.201229.10.2012
Objednávka05/AČ/2012Pracovné náradie, pracovné rukavice, pracovné prostriedkyEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce618,54 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
29.10.201229.10.2012
Zmluva31/2012Predaj pozemku na parcele C KN č. 799, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Giraltovce s výmerou 21 m2Komišák Ján, Dukelská 60/67, 08701 Giraltovce48,93 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  26.10.2012pri-20461-4646.pdf  
Faktúra2012/161PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce499,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
25.10.201225.10.2012
Faktúra97751205Maslo čerstvé, cukor kryštál, syrokrém XXL, čaj lesné ovocie, Rama, med kvetový, mlieko, olej Raciol, soľ, vajíčka MObjednávka č. 146/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov210,43 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Faktúra95841205Ryža guľatá, mlieko, múka výberová, syrokrém XXL, džem jahodový, Rama, fazuľka žltá nakrájaná, puding BB kakao, smotana na varenie, tehla eidam sabinovskáObjednávka č. 144/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov151,01 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Faktúra20122607Chlieb pšeničný ražný tmavý, talianske pečivo plnené pľund., rožok tukový, sendvič tukový, pletenka tuková, grahamový chlieb, vianočkaObjednávka č. 145/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce81,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Faktúra12199504Pangasius filet, kuracie stehná, bravčové karé bez kosti, brokolica ružičky, frischli 10 % oranžová, ponte spaghetti, rukavice jednorázovéObjednávka č. 143/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom255,36 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Objednávka143/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobkyBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Objednávka145/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Objednávka144/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Objednávka146/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.10.201225.10.2012
Faktúra1210095Budiš 116 ks, Fatra 11 ksObjednávka č. 18/PMU/2012Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce37,78 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
25.10.201225.10.2012
Objednávka18/PMU/2012Odber minerálnej vody priebežne podľa potreby MsÚ. Platba faktúrou raz za mesiac.Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
25.10.201225.10.2012
Zmluva28/2012Predaj pozemku na parcele C KN č. 1135/2, záhrady, s výmerou 288 m2 v k. ú. Giraltovce, zapísanom na LV č. 821, v podiele 1/1 k celkuPacko Andrej, Kukorelliho 328/10, 08701 Giraltovce66,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  25.10.2012pri-20441-4647.pdf  
Faktúra85102012Odobratá elektrická energia za obdobie júl 2012 až časť októbra 2012 v budove telocvičneDohodaSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce427,30 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
25.10.201225.10.2012
Faktúra5182362225Nokia Lumia 610 WhiteOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava1,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
25.10.201225.10.2012
ZmluvaZmluva o prevádzke dopravného prostriedkuPrevádzkovanie zariadení: 1. Automobil pre zber a zvoz separovaného odpadu s podvozkom MAN TGM 18.250 2. Dvojkomorový lis HSM MKP 80 v.č.6103.134Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce3583,30 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  23.10.2012pri-20378-4612.pdf  
Faktúra4590264551PHMZML č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava241,13 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
23.10.201223.10.2012
Faktúra6743005665Telekomunikačné sužby1010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.10.201222.10.2012
Faktúra1220309Alternátor, skrutka SEKO GREEN 10,9 M16x40 Zn, Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8, Nôž SEKO hviezdica D96, skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD, matica noža SEKO GREEN M 16 GLV8, servisné práce,..Objednávka č. 138/SMM/12Ag-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš559,72 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
Objednávka138/SMM/12Alternátor vrátane montážnych prác, doplnkové zariadenie k drtičke SEKOAg-pulz, s.r.o., Železničná 442/8, 08221 Veľký Šariš0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava768,92 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.10.201222.10.2012
Faktúra119/12/MCMulčovanie tráv na pozemku ul. BardejovskáObjednávka č. 96/SMM/12Poľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce72,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
FaktúraFV012-0070Vnútorný parapet 150 mm, krytkyObjednávka č. 140/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce20,95 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
Objednávka140/SMM/12Vnútorné parapety 150 mm - ks, krytky - 3 ksFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
Objednávka96/SMM/12Vykosenie pozemku na Bardejovskej ul. číslo parcely 182 s výmerou cca 500 m2 mulčovanímPoľnohospodárske podielnické družstvo, Brezov 140, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.10.201222.10.2012
Faktúra12090456Separovaný zber za mesiac septemberZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce720,11 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
19.10.201219.10.2012
Dodatok k zmluveDodatok k zmluveDohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a/alebo Zvýhodnenej WOW a/alebo balíka kategórie Nekonečné volaniaB0565703Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava1,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  19.10.2012pri-20332-4595.pdf  
Faktúra1157137382Vánoční příběhy pro potěch duše (Bruno Ferrero)Objednávka č. 37/ZUŠ/2012Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin4,54 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
19.10.201219.10.2012
Objednávka37/ZUŠ/2012Kniha - B. Ferrero - Vánoční příběhy pro potěchu dušeMartinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
19.10.201219.10.2012
Faktúra621203037Servisné služby na základe zmluvyZmluva o poskytovaní služieb č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.10.201217.10.2012
Faktúra829227Big Willy toaletný papier rec. 1,4 2-vrst., Little Joe toaletný papier, Ille papier. uterák biely s potl.Zmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá73,52 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.10.201217.10.2012
Faktúra93781205Mlieko, pretlak paradajkový, cukor práškový, cukor kryštálový, piškóty Opávia, olej, tvaroh, Fontana dezert mliečny, maslo, vajíčka LObjednávka č. 139/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov232,91 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Faktúra12042182Hovädzie zadné, bravčové plece, prepravkaObjednávka č. 140/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov70,45 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Faktúra20122473Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, sendvič tukový, zemplínsky koláč tukovýObjednávka č. 141/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce51,16 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Faktúra20122540Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, chlieb pšeničný ražný svetlý, cibuľový chliebObjednávka č. 142/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce50,14 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Faktúra121086Toner HP 2612, Toner Toshiba 1550, Toner Brother 7030Objednávka č. 15/MŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa92,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
17.10.201217.10.2012
Objednávka15/MŠ/2012Tonery do tlačiarní - HP laser jet 1020, Toshiba 1550, Brother 7030Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
17.10.201217.10.2012
Objednávka142/ŠJ-MS/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Objednávka141/ŠJ-MS/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Objednávka140/ŠJ-MS/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Objednávka139/ŠJ-MS/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK AGRO, spol. s.r.o., Čapajeovova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.10.201217.10.2012
Faktúra2012119Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2011RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce31875,59 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
17.10.201217.10.2012
Faktúra120714Hrnček s uchom dymový, misa na polievku, pokrievka na misu, naberačka na polievku, nôž na chlieb, nôž na zeleninu, nôž kuchynský, nôž vykosťovací, nože na krájanie, škrabka na zemiaky, kliešte univ.,.Objednávka č. 134/SMM/12Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica790,01 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
16.10.201216.10.2012
Objednávka134/SMM/12Zariadenie do vývarovne podľa doručiteľa objednávkyBranislav Dvoriščák, Stuľany 195, 08643 Koprivnica0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
16.10.201216.10.2012
Zmluva1909/5300/2012Predaj pozemku parc. KN C č. 524/2 s výmerou 4 m2 v k. ú. GiraltovceVýchodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice112,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  16.10.2012pri-20276-4592.pdf  
pri-20276-4593.pdf  
pri-20276-4594.pdf  
Faktúra6311000001Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb za obdobie od 01.10.2012 - 31.12.20126311000001ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice64,73 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.10.201215.10.2012
Faktúra5180652699Nokia C2Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava2,50 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.10.201215.10.2012
Faktúra5180652705Samsung Galaxy S III whiteOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava319,50 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.10.201215.10.2012
Faktúra12000145Voda destilovaná 5 l, vrecia do koša, SAVO 1 l Perex fresh, prací prášok BONUX, SAVO 750 ml plus gél atlantic, saponát na riad 1 l sensitive, PULIRAPID - uni čistič 750 ml, rukavice gumové,...Objednávka č. 6/9/11Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce41,43 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Faktúra12090408Prevoz oceľových schodov žeriavomObjednávka č. 135/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce77,06 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Faktúra12000144Farba klasik color 0597, farba klasik color 4 marhuľová, PRIMALEX - polar 7,5 kg, štetec SPOKAR č. 3, farba LATEX 3 kg, rúčka na valček, handra mycia šedá, praktik e-mail krémová, páska maliarska, ...Objednávka č. 102/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce471,69 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Faktúra12090404Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikáciíObjednávka č. 45/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce26,59 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.10.201215.10.2012
Faktúra12090399Prevedenie čistenia potoka na ul. Kukučínova - mech. Massey Ferguson Škoda 706 - vývoz bahna z potoka Kukučínova LIAZ - kont. - vývoz bahna z potoka KukučínovaObjednávka č. 44/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce286,48 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.10.201215.10.2012
Objednávka44/PMU/2012Čistenie potoka a vývoz bahna z potoka na ul. KukučínovejMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.10.201215.10.2012
Objednávka45/PMU/2012Úprava koruniek javorov okolo miestnych komunikáciíMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.10.201215.10.2012
Objednávka102/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Objednávka135/SMM/12Prevoz oceľových schodov od kultúrneho domuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Objednávka6/9/11Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.10.201215.10.2012
Faktúra1208Napájačka, semeno - tráva parková, zelená skalica, Herbicid Cosmic 1 L, hadica 1/2", krmivo SAK 1 l, semeno tráva 2 kg, mraz. potrava Tubifex, mrazená potrava Patentka, strúhadlo, substrát 20 LObjednávka č. 386/CVČ/12Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce95,29 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.10.201215.10.2012
Objednávka386/CVČ/12Tovar podľa výberuĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.10.201215.10.2012
Faktúra2116453801Faktúrované vodné a stočné, faktúrované vody z povrchového odtokuZmluva č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice85,46 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.10.201212.10.2012
Faktúra932012Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za obdobie júl - september 2012Zmluva o dielo č. 1.9/2009Igor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov137,01 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
12.10.201212.10.2012
Faktúra827928Big Willy zas. toalet. papier, little joe zas. toal. papier biely, zásobník mydla, papier jack - mech. za. p. uterakovýZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá126,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.10.201212.10.2012
Faktúra121083Karta do PC FireWire 1394, Wifi Router TP-Link 841, DVD+R Printable 25 ks cake, Atrament Canon 526 CMYK 4x PACK, Atrament Canon 525 Black 2x PACK, servis sieteObjednávka č. 35/ZUŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa161,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
12.10.201212.10.2012
Faktúra28/2012Predaj hudobného nástroja - pianíno, zn. PETROF, výr. č. 461804Objednávka č. 36/ZUŠ/2012PIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov1000,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
12.10.201212.10.2012
Faktúra201240Zemplínska vesta, sukňa, zástera, spodnica, košeľa rusnácka pánska, dámska, rusnácka sukňa, ostrohy, piškóty, charaktery, koralkyObjednávka č. 30/OK/2012CIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov2839,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
12.10.201212.10.2012
Objednávka30/OK/2012Výroba krojových doplnkov pre Folklórny súbor Topľan GiraltovceCIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
12.10.201212.10.2012
Objednávka36/ZUŠ/2012Ladenie pianíno PetrofPIANO - SERVIS, Ing. Záhradník Emil, Bjornsonova 4, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
12.10.201212.10.2012
Objednávka35/ZUŠ/2012Kartu do PC, Wifi router, DVD a toner do tlačiarnePeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
12.10.201212.10.2012
Zmluva94406-2012Peňažné prostriedky ako úverSlovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava983069,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20167-4586.pdf  
Zmluva94406-2012Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam - budúci záloh č. 94406-2012 Hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou II. etapy tepelného hospodárstva mesta GiraltovceÚverová zmluva č. 94406-2012Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava983069,33 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20169-4587.pdf  
Zmluva94406-2012Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 94406-2012 Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 821Úverová zmluva č. 94406-2012Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 81499 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20171-4588.pdf  
ZmluvaKúpna zmluvaZáväzok predávajúceho dodať kupujúcemu veci uvedené v prílohe č. 1GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce983069,93 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20173-4589.pdf  
ZmluvaZmluva o dieloRekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove CVČ na ul. Fučíkovej v GiraltovciachR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov13442,04 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20175-4590.pdf  
ZmluvaZmluva o odohratí divad. predstaveniaUskutočnenie predstavenia - názov hry - Na koho to slovo padneVIGI s.r.o., Staré Grunty 262, 84104 Bratislava4020,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  12.10.2012pri-20177-4591.pdf  
Faktúra1259624Prenájom rohoží za obdobie od 10.09.2012 do 07.10.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.10.201212.10.2012
Faktúra120020Obložené rožky na zasadnutie mestského zastupiteľstvaObjednávka č. 43/PMU/2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce33,12 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
12.10.201212.10.2012
FaktúraVF121111. splátka podľa kúpnej zmluvy na predaj majetku tepelného hospodárstvaKúpna zmluvaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce512697,36 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.10.201212.10.2012
Faktúra112194058Pangasius filety Now, kuracie rezne solené, bravčové karé bez kosti, Bond hrášok jemný, kúpeľná šunkaObjednávka č. 137/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom239,08 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Faktúra12040105Hovädzie zadné, prepravkaObjednávka č. 138/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov100,86 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Faktúra91761205Mlieko, puding vanilkový, cukor kryštál, lekvár slivkový, múka výberová, džús pomarančový, vajíčka, Sabino tavený syr, dezert mliečna ryžaObjednávka č. 135/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov228,23 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Objednávka135/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobkyMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Faktúra138/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Objednávka137/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
12.10.201212.10.2012
Objednávka43/PMU/2012Obložené rožky - 60 ksSLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
12.10.201212.10.2012
Faktúra2012258Výkon činnosti bezpečnostného technickej službyMandátna zmluvaHurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou210,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
10.10.201210.10.2012
Faktúra4590260462PHM - TEMPO PLUS 95Zmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava297,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra0743126715Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.20121023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 230,19 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra20122011Papier xerog. A4 MAESTRO STANDARD 80gObjednávka č. 019/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov57,60 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra101200254ABS BL breza snezna D1715, 1733 BS 22x2 mm, LDTD H1733 Breza mainau ST9 18 mm, KD H3802 breza fjord 600x38 mm, ST9 MOD 300/3, dovozné a dobieračnéObjednávka č. 131/SMM/12Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov299,58 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.10.201210.10.2012
Faktúra120024Prevedené elektroinštalačné práce pri dokončení a úprave el. zariadení - zásuvkové a motorické elektroinštalačné rozvody v telocvični CVČObjednávka č. 28/OV/12/MaVladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce349,50 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.10.201210.10.2012
Objednávka28/OV/12/MaObjednávka č. 28/OV/12/MaVladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce350,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.10.201210.10.2012
Objednávka131/SMM/12Pracovné dosky podľa doručiteľa objednávky o rozmere 4,10x60 v počte - 2 ks, bukas - 1 ks vrátane líštNaceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.10.201210.10.2012
Objednávka019/FO/2012Kancelársky papier - 20 ksMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra12090440Vývoz TKO za mesiac september - KUKAZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1701,42 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra12090439Vývoz TKO za mesiac september - BOBRZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce3925,23 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra12090409Vývoz kontajnerov, uloženie a úpravu na skládke BielorusomObjednávka č. 26/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce133,25 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
10.10.201210.10.2012
Faktúra9743126699Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.20121008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.10.20129.10.2012
Faktúra0743126674Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.20121008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2119,26 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.10.20129.10.2012
Faktúra4743126694Biznis Partner od 01.09.2012 do 30.09.20121008613303Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 229,44 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.10.20129.10.2012
Faktúra3743040458Telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2012 do 30.09.20121023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 222,08 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.10.20129.10.2012
Faktúra420160Zámok stav. 60/90/40 kľúč P WW, FR SELBO 8/80/120 natĺkacia hmoždinka/50, Cyklon montáž. PENA NÍZKOEX.trub., preklad Atlas 1,50m, jadrová omietka 40 kg Baumit, betón B20 40 kg BAUMIT, ...Objednávka č. 120/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce205,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.10.20129.10.2012
Objednávka120/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.10.20129.10.2012
Faktúra120108Kultúrny spravodaj A5 + obálkaObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce276,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
8.10.20128.10.2012
Faktúra1157137381Dejiny hudby II.-Renesancia, Dejiny hudby III.-Barok, Dejiny hudby IV., Dejiny hudby V., Tisíc slovenských ľudových piesní, vianočná poštaObjednávka č. 34/ZUŠ/2012Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin92,59 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
8.10.20128.10.2012
Faktúra21220130Základná umelecká škola - september 12Objednávka č. 33/ZUŠ/2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava38,39 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
8.10.20128.10.2012
Objednávka33/ZUŠ/2012Tlačivá Základná umelecká škola september 2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
8.10.20128.10.2012
Objednávka34/ZUŠ/2012Knihy podľa výberuMartinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 03601 Martin0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
8.10.20128.10.2012
Faktúra7240095623Elektrina za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2611,54 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.10.20128.10.2012
Faktúra62/2012Dohodnutá paušálna odmena za mesiac októberZmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.10.20128.10.2012
Faktúra0112089671Jedálne kupóny - 300 ks x 3,30€Objednávka č. 384/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1006,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra10121612Pohár 7087B,C,D, 7088B,C,D, diplom, pohár 4083A,B,C, pohár 8303A,B,C, štítok gravírovaný - veľký,stredný, malýObjednávka č. 381/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov176,85 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra120179Autobusová doprava na trase Svidník-Kežmarské Žlaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012Objednávka č. 368/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov392,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra20120182Lopta Insprotline 65 úchytami, lopta Insportline 75 s úchytami, vibrovací stroj IN2165-4 LOTOS insportli, lavička Insportline Bench-solid IN1289, stojan na závažia tyče 30 mm, 50mm, lavička IN 1227,..Objednávka č. 382/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov3140,18 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra12039Nosník 2, konzoly vertík, látka INEZ, montáž vertikálnych žalúziíObjednávka č. 383/CVČ/12Jozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 1588,23 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra2120178CEPEL F-XOVER 4020, COMPOSIT SHAFT RBK 6K, SHAFT TPS ADRENALINE, Brankárska hokejka Frontier 8040/L, cepel frontier XoverObjednávka č. 388/CVČ/12NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce423,30 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra2122209655Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ Uhradené zálohou - 64,80 €Objednávka č. 378/CVČ/12ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra2012/152PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce293,58 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.10.20125.10.2012
Objednávka378/CVČ/12Triedne knihy - 100 ksŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka388/CVČ/12Brankárska hokejka a čepeleNIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka383/CVČ/12Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - OA BardejovJozef Harčarik, Tačevská 37, 08501 Bardejov 10,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka382/CVČ/12Športové náradie podľa výberu pre OA BardejovTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka368/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Kežmarské Žľaby a späť (Gymnázium Svidník) dňa 14.-15.09.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka381/CVČ/12Poháre na akciu - Majstrovstvá Slovenská v silovom trojboji mužstiev a Naberačka o pohár riaditeľa CVČTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Objednávka384/CVČ/12Jedálne kupóny - 300 ks x 3,3 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava990,00 EUR
bez DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.10.20125.10.2012
Faktúra03/2012Vykonané stavebné práce malej budovy MsKSZmluva o dieloMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou3016,09 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.10.20125.10.2012
Faktúra3743126705Biznis Partner za obdobie 01.09.2012 - 30.09.20121008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2172,85 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra4743126711Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.20121023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 241,69 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra2743126689Telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2012 - 30.09.20121008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2189,35 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra5179636346HTC One SOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava29,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra2116447560Vodné, stočné a vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice4202,81 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra2116448635Faktúrované vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice972,89 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra2116448634Faktúrované vody z povrchového odtoku10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice72,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
FaktúraVF12103Vyúčtovacia faktúra za september za dodávku a odber teplaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce1760,18 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.10.20124.10.2012
Faktúra12VF04451"GSK-6-16T, 20 mObjednávka č. 42/PMU/2012PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov268,80 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Faktúra120141Výkresy A4, A3, zošity 440, lepidlo, ceruzy, fixy sada, sada farebných papierov, vodové farby, suchý pastel, náčrtník, voskovkyObjednávka č. 14/MŠ/2012Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce298,80 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
4.10.20124.10.2012
Faktúra120142S 2013/1100 0,6 l Chemol, S2013/1100 2,5l Novoch, S 2013/1100 5l chemol, riedidlo, S2000/0110 5l Novoch, Primalex plus 18 kg, Primalex Polar 12 kgObjednávka č. 13/MŠ/2012Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce138,19 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
4.10.20124.10.2012
Faktúra201209080Sunquick, sirup, čaj, hrstka, cestoviny, džem, smotana trvanlivá, vegeta, chlieb, grilovacie korenie, bobkový list, ryža, detská krupica, sirup, ovsené vločky, nové korenie, čierne korenie celé,...Objednávka č. 129/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce99,91 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra12038896Hovädzie zadné - BY, bravčové plece - BKObjednávka č. 130/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov136,08 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra160641220Tvaroh mak. hrudkovitý, puding vanilka smotanová, slanina oravská, vločky ovsené, fazuľa pečená v paradajkovej omáčke, hrstka, droždieObjednávka č. 131/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov20,17 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra20122405Chlieb pšeničný ražný tmavý, žemľa tuková, chlieb pšeničný ražný svetlý, kukuričný chliebObjednávka č. 132/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce45,05 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra88101205Kečup sladký, maslo čerstvé, mlieko, múka, olej Raciol, kukurica, horčica plnotučná, syrokrém, repa červená, džús Trefa orang., vajíčka MObjednávka č. 133/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov197,05 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra89981205Jogurt Duetko jahodovéObjednávka č. 134/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov29,09 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra120483Zemiaky, cesnak, citrón, petržlen, cibuľa, kaleráb, zeler, mrkva, kapusta čínska, uhorky, paradajky, kapusta kvasená, mandarínky, kapusta hlávková červená, karfiol, broskyňa, cvikla,...Objednávka č. 136/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce320,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Faktúra25/12Prevedenie servisných prác a opráv na budove AB-ihriskoObjednávka č. 132/SMM/12Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice52,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Faktúra120138Synta 2v1 1000 0,7 l, S6001 3,4l, náhr. trubička na montážnu penu, štetec č. 3, mal. súprava 100 mm, dekorlak pínia 0,7l, Pattex Chemoprén 8700 ml, rukavice biele, štetec č. 30, Slovakryl bielyObjednávka č. 104/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce54,12 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Faktúra120067Batéria na studenú vodu, vŕšok 1/2", 3/8", tesnenie, flexi prípoj, rohový ventil, manžeta k WC, el. krabička, kryt, kábel, dvojzásuvka, vypínač C1, výtok.rameno, trojnožka, kotlík 2OI nerez,...Objednávka č. 93/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce327,28 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Faktúra20120005Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner futbalu za mesiac 07/2012,08/2012,09/2012Zmluva o trénerskej činnostiBAHAU s.r.o., Solivarská 6477/71, 08005 Prešov1350,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.10.20124.10.2012
Objednávka93/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Objednávka104/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Objednávka132/SMM/12Oprava kotla na ohrev teplej vody v budove AB ihriskoKendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
Objednávka136/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka134/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka133/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka132/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka131/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka130/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka129/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.10.20124.10.2012
Objednávka13/MŠ/2012Základná farba, povrchová farba - sivá, riedidlá, farby - zelená, červená, žltá, modrá, biela, primalex, latex na opravu a údržbu oplotenia školy a záhradného náradiaJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
4.10.20124.10.2012
Objednávka14/MŠ/2012Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčenímJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
4.10.20124.10.2012
Objednávka42/PMU/2012Ponorné čerpadlo s príslušenstvom do mestskej studne na Tehelnej ul.PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.10.20124.10.2012
ZmluvaZmluva o trénerskej činnostiTrénerská činnosť pre MFK SlovanIng. Richard Gábor, Solivarská 6477/71, 08001 Prešov450,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  4.10.2012pri-20006-4585.pdf  
Faktúra2012242Činnosť technika PO za mesiac septemberZmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.10.20123.10.2012
Faktúra36200480Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 10/2012Zmluva č. REG29012009RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.10.20123.10.2012
Faktúra1200155Holík Sky XL, LObjednávka č. 03/MsP/2012Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník47,70 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
2.10.20122.10.2012
Faktúra2100000332GAB ZN 8x10 D 27 1x1x1 G09, TIES GAB GL D39 1.0, RINGS 2 GALFAN BOX 1600 PCS, prenájom ruč. klieští - 1 ks, GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, WIRE ZNA D2.20 COIL 5 LW MCE NSTObjednávka č. 41/OV/12/KoMaccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom436,61 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
2.10.20122.10.2012
Faktúra7312558297Dodávka plynu - 01.10.2012 do 31.10.20126300143840Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3320,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.10.20122.10.2012
Objednávka41/OV/12/KoGabionové koše 337240 GAB ZN 8x10 D27 1x1x1 G09, 336447 GAB ZN 8x10 D27 1,5x1x1 G09, dištančné tiahla 301108 TIES GAB GL D39 1.0, C-krúžky 33333329 RINGS GALFAN BOX 1600 PCS, viazací drôt,...Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 90613 Brezová pod Bradlom0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
2.10.20122.10.2012
Objednávka03/MsP/20123 ks pracovné rukavice (Holik Sky)Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
2.10.20122.10.2012
Faktúra12VF0172ZyXEL GS-108B, 8p Gbit switch (8x10/100/1000), deskto, napájací spínací zdroj v kryte, servisná hodina, cestovné náhradyObjednávka č. 02/MsP/2012NASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina238,59 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
1.10.20121.10.2012
Faktúra12502Ohnisko LK-100Objednávka č. 115/SMM/12Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou386,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.10.20121.10.2012
Faktúra120019Bagety, minerálka, obložené misy pre rozhodcov, šaláty 3 druhy, chlieb, večera, obed, párky, varená domáca klobásaObjednávka č. 380/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce587,16 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra120241RM 780 10lObjednávka č. 371/CVČ/12LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov183,12 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra2012037Obklad MDF 2600-150-7 mm, úchytka obkladová, lišta drevená podbíjacia, lišta lomenáObjednávka č. 372/CVČ/12Gabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov790,32 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra12171REDO Brown 30*30, tr. 1, dlažba, lepidlo CERESIT CM 12 PLUS A-25 kg, Šk. CE40 Chocolate 5 kgObjednávka č. 373/CVČ/12CERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov855,87 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra2012474Tlačivo "Rozhodnutie", tlačivo "CVČ ponuka" A4, tlačivo "CVČ ponuka", A2, pečiatka, letáky "Šmolkovia"Objednávka č. 375/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník1058,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra1200083Brokolicová polievka, kuracie prsia plnené hermelínom, káva turecká, smotana, nealko, bravčová panenka, morčací steak, 1/2 ryža, 1/2 hranolky, prenájom altánok, gril mix, ubytovanieObjednávka č. 376/CVČ/12M & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana970,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra10121550Poháre - 8198E, 8199E, 9012E, emblém 25 mm-výroba, medaila MD 1291/G, 1292/S, 1293/B, stuha V8 trikolóra, diplom, podiel na prepraveObjednávka č. 377/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov95,87 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra2012468Výroba pečiatokObjednávka č. 369/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník40,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra300021Koberec N.Orleans 672/4/G olivaObjednávka č. 374/CVČ/12Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice499,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Faktúra21200277Portfólio 1132 A4 zips+blok+kalkulačka, organizér A/6 šedá metal. 1898 bez kalkulačky, karisblok A4 kož. plný, zošity A5, A4, sada 1942 gul. pero+pln.pero strieb., sada AMA pero+pentelka,...Objednávka č.370/CVČ/12APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 6498,66 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
FaktúraFV 96/12Tesnenie hlavy valcov TAZ1,9, piestny čep, valec TAZ1,9, piestne krúžky pre 1 piest, vymedzovacia podložka pod valec, poštové na SlovenskoObjednávka č. 379/CVČ/12TOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka2028,00 CZK
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka379/CVČ/12Náhradné diely na hasičskú striekačkuTOMMU motor tuning s.r.o., Butovická 802, 74213 Studénka0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka370/CVČ/12Kancelárske potreby podľa výberu - Spojená škola SvidníkAPL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 08006 Prešov 60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka374/CVČ/12Koberec - fitness (Obchodná akadémia Bardejov)Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka369/CVČ/12Výroba pečiatok - CVČ, športový klub CentrumTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka377/CVČ/12Poháre a medaile na akciu - Turnaj v boxe, beh zdravia, Drobnochov - výstavaTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka376/CVČ/12Strava a občerstvenie - porada riaditeľov škôlM & J Slovakia, s.r.o., Krajná Poľana 15, 09005 Krajná Poľana0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka375/CVČ/12Tlačivá, letáky a pečiatkuTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka373/CVČ/12Dlažba a lepidlo - Obchodná akadémia BardejovCERAMIK, s.r.o., Pod Vingargom 1, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka372/CVČ/12Materiál podľa výberu - Obchodná akadémia BardejovGabriel BIATH - EURO PODLAHY, Gaboltov 109, 08602 Gaboltov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka371/CVČ/12Chémia do podlahového čistiaceho stroja (športová hala)LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka380/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu: Celoslovenský turnaj v boxe v dňoch: 22. - 23.09.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
1.10.20121.10.2012
Objednávka115/SMM/12Ohnisko na tuhé palivo - 2 ksOndřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.10.20121.10.2012
Objednávka02/MsP/2012Oprava kamerového systému v mesteNASA SLOVAKIA, s.r.o., Hečkova 2543, 01001 Žilina0,00 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
1.10.20121.10.2012
Objednávka119/SMM/12Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúry v GiraltovciachJozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
1.10.20121.10.2012
Faktúra12.9.Demontáž kovového schodiska pri malej budove Domu kultúryObjednávka č. 119/SMM/12Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce83,61 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
1.10.20121.10.2012
Faktúra0112088897Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4204,51 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
1.10.20121.10.2012
ObjednávkaObjednávka jedálnych kupónovJedálne kupóny - 3,30 € x 1 260 ksLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4158,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
1.10.20121.10.2012
Faktúra825373Osviez. Fredy fresh ille bielyZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá46,44 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
1.10.20121.10.2012
Dodatok k zmluveDodatokInternet9901338574Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  1.10.2012pri-19863-4584.pdf  
Faktúra12080381POP vrecia na separovaný zberObjednávka č. 41/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce349,20 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
1.10.20121.10.2012
Objednávka41/PMU/2012POP vrecia na separovaný zber - 1 000 ksMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
1.10.20121.10.2012
Faktúra120020Smrek srbský, smrekovec opadavý, smrek Conica, tráva parková, ihrisková, Travstar 5 kg, Travstar 3 kg, tuja Smaragd, tuja Woodwardi, substrát ihličnany 60 lObjednávka č. 19/OV/12/KoFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce631,30 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
1.10.20121.10.2012
Objednávka19/OV/12/KoDodanie stromčekov a substrátu pre náhradnú výsadbu, ktorá bola mestu uložená rozhod. č. 444/2011 a rozh. č. 38/2012, ktoré vydala obec Kračúnovce. Budú vysadené v okolí MŠ a šp.haly,..FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
1.10.20121.10.2012
ZmluvaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu pre klientaSlovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83275 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.9.2012pri-19760-4582.pdf  
pri-19760-4583.pdf  
Faktúra12000148Lopata špicatá, krompáč dvojstranný, násada rýľová, násada krompáčová, násada na lopatu drevenú, hrable 12-zubové, hrable plastové, polievačka 10l, kliešte, kombinačky, meter zavinovací, metla,...Objednávka č. 04/AČ/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce619,12 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
28.9.201228.9.2012
Objednávka04/AČ/2012Pracovné náradie, čistiace prostriedkyEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce619,12 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
28.9.201228.9.2012
Faktúra2116444217Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.201210-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1324,42 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
28.9.201228.9.2012
Faktúra2116444218Vodné a stočné za obdobie od 27.06.2012 do 21.09.2012 - unimobunka, Kukučínova 511/61-210-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice208,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
28.9.201228.9.2012
Faktúra21224309Dieťa a jeho svet - sept. 12 (č.14)Objednávka č. 12/MŠ/2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava39,11 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
27.9.201227.9.2012
Objednávka12/MŠ/2012Aktualizácia edukačných listov "Dieťa a jeho svet"RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
27.9.201227.9.2012
Faktúra2012047Administratívne činnosti za mesiac september - ChD kamerový monitorovací systémMandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Faktúra2012048Administratívne činnosti za mesiac september - Chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Faktúra2012049Administratívne činnosti za mesiac september - chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Faktúra1200137Papier kancelársky Maestro, euroobal, obálka, pero, poradač Lamino, ceruza, korektor, zvýrazňovač, mapa odkladacia, zošity, CD OMEGA v obaleObjednávka č. 03/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce151,47 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Objednávka03/2012Kancelárske potreby a kancelársky materiál podľa osobného výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce160,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Objednávka25/OV/12/MaZemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v GiraltovciachGASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
Faktúra120272Vykonané zemné práce pásovým mechanizmom na úprave povrchu telesa bývalej skládky komunálnych odpadov v GiraltovciachObjendávka č. 25/OV/12/MaGASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou1405,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
26.9.201226.9.2012
FaktúraFV20120514Rekonštrukcia rozvodov UVK v CVČZmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov12960,66 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.9.201226.9.2012
Faktúra2012418DZ IP8 Zn-Nk-prelis 500x500, DZ IP8 Zn-Nk-prelis 750x750, upínacia svorka US-1 o60, skurtka M8x20+M+PObjednávka č. 38/OV/12/KoPLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce148,08 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd.VaRR
25.9.201225.9.2012
Faktúra036201250540 Toner KOMP-HP LJ 1010 - Q2612A, 50018 Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436QA, 50503 Toner KOMP - HP LJ 1150 - Q2624A, 52550 Cartridge VT HP C8728A - 28 - 17 mlObjednávka č. 39/PMU/2012INTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín111,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
25.9.201225.9.2012
Objednávka39/PMU/2012Toner do tlačiarne HP LJ 1010 - 4 ks, toner do tlačiarne HP LJ P1505 - 1 ks, toner do tlačiarne HP LJ 1150 - 1 ks, cartridge pre HP č. 28 - 1 ksINTESPOL s.r.o., Palín 146, 07213 Palín120,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
25.9.201225.9.2012
Objednávka38/OV/12/KoDodanie zvislých dopravných značiek IP8 (500x500) - 2ks a IP8 (750x750) - 1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiálu prepravnou službouPLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
25.9.201225.9.2012
Faktúra86191205Cukor kryštál, tehla Eidam sabinovská, čaj lesné ovocie, mlieko trvanlivé polotučné, mlieko 7dňové, rama, uhorky, integráčik tvar.sm. s van.pr., múka výberová, vajíčka MObjednávka č. 126/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov184,27 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Faktúra150641220Mak, tuniak v rastlinnom oleji, paprika sladká, majorán, vegeta, čaj šípkový, káva melta, fazuľa farebná, bryndza, zmes na pizzu, krúpy, zmes na ryby s citrónom, strúhanka, cukor vanilkový,...Objednávka č. 127/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov188,31 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Faktúra201202339Chlieb pšeničný ražný tmavý, makovka jemné pečivo z kysnutého cesta, sendvič tukový, závin orechovýObjednávka č. 128/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce69,94 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Faktúra112188504Kuracie prsia tácka, Bond brokolica, Bond cisárska zmesObjednávka č. 125/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom83,68 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Objednávka125/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Objednávka128/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Objednávka127/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Objednávka126/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.9.201225.9.2012
Faktúra2012/142PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce487,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
24.9.201224.9.2012
Faktúra4590256384PHM5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava267,78 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.9.201221.9.2012
Faktúra12080378Zametanie ulícObjednávka č. 40/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce141,53 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Faktúra12080388Kosenie trávy v meste - hrabanie a odvoz trávy podľa preberacieho protokoluObjednávka č. 39/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce486,24 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Faktúra12080389Strihanie živých plotov - 2. krát - zber a odvoz výhonkov zo živých plotovObjednávka č. 23/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce418,56 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Faktúra201209031Piesok štrk 0-16Objednávka č. 37/OV/12/KoJAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky127,76 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Objednávka37/OV/12/Ko3,5 m3 štrku triedeného 0-16 vrátane dovozu pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekopJAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Objednávka23/OV/12/KoOstrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste mesiaci augustMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Objednávka39/OV/12/KoPokosenie vybraných plôch v okolí materskej a základnej školy pred koncom prázdnin a cintorínMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Objednávka40/OV/12/KoPozametanie ul. Dukelskej po oboch stranách od začiatku po koniec mesta pred realizáciou dopravného značeniaMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
referent odd. VaRR
20.9.201220.9.2012
Objednávka01/PRIM/2012Čistenie potoka na ul. Kukučínovej s odvozom bahnaMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.9.201220.9.2012
Faktúra12080379Čistenie potoka Kukučínova s M.Ferguson, odvoz bahna z čist. potoka Kukučínova - Avia, odvoz bahna z čist. potoka Kuk. LIAZ-ŠKODA, pristavenie kont. na bahno z čist. potoka Kuk., vývoz kont. s bahnomObjednávka č. 01/PRIM/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce600,59 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.9.201220.9.2012
Faktúra12080380Vývoz kontajnerov - zemina, uloženie a úprava zeminy na skl.Objednávka č. 122/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce126,79 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
20.9.201220.9.2012
Objednávka122/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera podľa potreby na základe telefonického podnetu pracovníka správy majetku mesta (amfiteáter, cintorín)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
20.9.201220.9.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava706,32 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
19.9.201219.9.2012
Faktúra120005Vodomer Rwesidla-Jet Qn, Vent. guľ. 1/2"MF, voda, M, vsuvka 1/2" CR, red.P 3/4" x 1/2", Kol.P 90 1/2", Hadl. flexi 210 cm 1/2" FF vodaObjednávka č. 121/SMM/12MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov33,23 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.9.201219.9.2012
Objednávka121/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky pre budovu AB ihriskoMIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.9.201219.9.2012
Faktúra82881205Mlieko, maslo čerstvé, kuracie pečienky, kapia rezaná, med kvetový, kompót broskyňový, kompót mandarínkový, kompót jahodovýObjednávka č. 120/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov186,90 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Faktúra84531205Tarhoňa Cessi, maslo čerstvé, mlieko, ryža guľatá, tvaroh max. hrudkovitýObjednávka č. 123/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov134,92 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Faktúra161167FT Jablko-echinacea Gastro, FT Jahoda-ginko Gastro, sladká slivka, lesné plody so smotanou, broskyňa-ovocný čaj, zelený s trop. ovocím, multivitamínový čaj, šípkový čaj s ibiškom,divá čerešňa, .....Objednávka č. 121/ŠJ-MŠ/2012ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín366,52 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Faktúra12037344Hov. zadné - BY, br. steh.bkObjednávka č. 122/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov138,59 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Faktúra20122274Chlieb pšeničný ražný tmavý, rožok tukový grahamový, chlieb pšeničný ražný svetlý, vianočkaObjednávka č. 124/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce45,16 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Objednávka124/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Objednávka122/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Objednávka121/ŠJ-MŠ/2012Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Objednávka123/ŠJ-MŠ/2012Potravin, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Objednávka120/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
19.9.201219.9.2012
Faktúra12080390Prev. separ. zberu - AVIA, UNCZmluva o zabezpečovaní sep. zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce634,96 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
19.9.201219.9.2012
Faktúra12080358Vývoz TKO za mesiac august - BOBRZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce5087,30 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
19.9.201219.9.2012
Faktúra12080657Vývoz TKO za mesiac august - KUKAZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave a zneškodňoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce2644,40 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
19.9.201219.9.2012
Faktúra12080391Vývoz kont. sep. zberu - LIAZZmluva o zabezpečovaní sep. zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce155,38 EUR
s DPH
Darina Michliková,
referentka fin. odd.
19.9.201219.9.2012
Faktúra420148Lepidlo standard, sadra modelárska, duvilax BD 20, ker. dlažba Monaco, solbet 10/24/49, lepidlo na tvárnice Terranova, zárubňa 80/11 Ľ, sklotex. mriežka Masternet Premium, dvere biele 80 Ľ plné,...Objednávka č. 120/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce259,71 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
17.9.201217.9.2012
Faktúra420143Sklotext. mriežka, štuk KVK, lepidlo standard Sakret, FR FIPS statický zmiešavač, solbet 10/24/59 biely, nôž na koberce, lepidlo FLEX Quartz Profi, štuk CEMIX, ker. dlažba MONACO, lepidlo standard,...Objednávka č. 105/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce218,36 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír FIlo,
vedúci odd. SMM
17.9.201217.9.2012
Faktúra2012/132PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004Petromin SK, s.r.o., Prešovská ulica 539, 08701 Giraltovce685,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
Faktúra81041205Cukor kryštál, cukor práškový, múka OO Extra, múka hrubá, múka výberová, olej Raciol, kolienka malé nevaječné, hrach, šošovica, Kiddy orieškový krém, lečo zeleninové, pretlak paradajkový, puding,...Objednávka č. 115/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov354,32 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Faktúra12035144Hov. krk, bravčové pleceObjednávka č. 116/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov102,41 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Faktúra112183371Kuracie prsia, sliepka ťažká polená, bravčové karé bez kostí, kel krájaný, bond hrášok jemný, kúpeľná šunka, špagety semolinovéObjednávka č. 117/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom220,21 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Faktúra112185806Pangasius filety Now, pangasius filet CL Diskon, šampiňóny krájané, bond hrášok jemný, vretená seolínové, fliačky zvln. semolinovéObjednávka č. 119/ŠJ-MŠ/2012Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom128,58 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Faktúra20122209Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, grahamový chlieb, pletenka tuková, zemplínsky koláč tukovýObjednávka č. 118/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce48,17 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Faktúra12500129Vedro 12 l Zn plech, vedro Zn 10 l, pasky nylon 2,5x190 B, 2,5x160 B, Cement BAUCEM 325/II, rezný kotúč A36SBF, profil L 40/40/3, podložka DIN 125 zinok, skrutka vrátová 6/40, tmel stres.bitum,...Objednávka č. 366/CVČ/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov52,45 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
17.9.201217.9.2012
Faktúra20121836AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, kartón škol. A4, lepidlo tekuté, náplň do zošívača, papier xerog. A4, poradač mechanický A4 MRAM C-U, poštová taška B4 X dno, Ulith-lep.páska, vrece 70x110-čierneObjednávka č. 018/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov91,20 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
Faktúra162072Oprava plošiny MP-13, ev. č. SK-312AKObjednávka č. 34/PMU/2012PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice285,46 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoHavarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012Poistná zmluva č. 11-951-78900050Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra62,52 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoHavarijné poistenie súboru motorových vozidiel za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012Poistná zmluva č. 2439000278Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra1213,62 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPoistenie majetku za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012Poistná zmluva č. 0100008652Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra1131,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012Poistná zmluva č. 3559008055Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra647,75 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
Faktúra1253358Prenájom rohoží za obdobie od 13.08.2012 do 09.09.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPP02 - Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škoduPoistka č. 511012248ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice66,39 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPP01 - komplexné poistenie podnikateľovPoistka č. 211027076ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice360,85 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
ObjednávkaObjednávka č. 34/PMU/2012Oprava plošiny MP-13PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 08006 Ľubotice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
17.9.201217.9.2012
Faktúra018/FO/2012Kancelársky papier, lepiaca páska, lepidlo, poštová taška, výkresy A4, sponky do spínacieho strojčeka a vrecia na odpad podľa výberuMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.9.201217.9.2012
Objednávka366/CVČ/12Materiál podľa výberuVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
17.9.201217.9.2012
Objednávka118/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Objednávka119/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Objednávka117/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠBidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Objednávka116/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Objednávka115/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
17.9.201217.9.2012
Objednávka105/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
17.9.201217.9.2012
Objednávka120/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
17.9.201217.9.2012
Objednávka38/PMU/2012Toner Samsung SCX 451F black 2 ks a toner HP C7115X black 2 ksJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce110,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
17.9.201217.9.2012
Faktúra1201126Toner Samsung SCX 451F black, Toner HP C7115X blackObjednávka č. 38/PMU/2012Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce104,50 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
17.9.201217.9.2012
Faktúra621202658Servisné službyZmluva o poskytovaní služieb č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
17.9.201217.9.2012
Faktúra5/2012Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od01.02.2012 do 30.06.2012Zmluva o VS č. 6/1/2010Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce8000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Faktúra120832Preprava osôb vozidlom Ford Tranzit dňa 15.08.2012 - Giraltovce - Stropkov a späťObjednávka č. 364/CVČ/12Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce45,54 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Faktúra12028EF 50 mm f/1,8 II, EOS 600 Body + príslušenstvo, SDHC 16 GB (class 10)Objednávka č. 365/CVČ/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce856,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Faktúra1200105Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného Kostelca (CZ) a späťObjednávka č. 29/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou2172,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.9.201211.9.2012
Objednávka355/CVČ/12Triedne knihy pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ - 400 ksŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Objednávka29/OK/2012Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Červený Kostelec, Zakopane a späť. Termín 21.08.2012 - 01.09.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.9.201211.9.2012
Objednávka365/CVČ/12Fotoaparát s príslušenstvomRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Objednávka364/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť (futbal - žiaci) dňa 15.08.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.9.201211.9.2012
Dodatok k zmluve12500132PVCU rúry, PVCU kol.110/87, 110/45, PVCU spojka, lapač spod. vody, lepidlo instal, PVC rúra D 63 odpadová rovn., krém Isolda, rukavice Buting-Britaa, lyzica ocel, PVCU presuvka, ...Objednávka č. 27/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov193,85 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
  11.9.2012
Faktúra12500133Cement Ladce, Klučka Michaela K+G F90 biela, kotúč diamantový 125 mm segm, plachta zakryv. stav- 4x5 m, lep. malta QUARTZ flex, tvar. TERMALICA 60x25x5/192, tekutá lepenka S-T 8, meter 5m/19mm,...Objednávka č. 26/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov155,63 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
11.9.201211.9.2012
Faktúra7742018092Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.2012 do 31.08.20121010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.9.201211.9.2012
Faktúra55/2012Paušálna odmena za mesiac septemberZmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.9.201211.9.2012
Objednávka26/OV/12/MaDodávka stavebného materiálu pre opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
11.9.201211.9.2012
Objednávka27/OV/12/MaDodávka stavebného materiálu pre dokončenie odvodu spodných a dažďových vôd stavby Domu kultúry GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
11.9.201211.9.2012
Dodatok k zmluveDodatok č. 01Dodávka plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  11.9.2012pri-19418-4573.pdf  
Faktúra7742139799Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.20121008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra7742139823Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.20121023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,79 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra2742139794Telekomunikačné služby za obdobie 01.08.-31.08.20121008613303Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 220,63 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra120093Kultúrny spravodaj A5 + obálka9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce310,50 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
10.9.201210.9.2012
Faktúra2012/19Gul. voda 2"FF, Gul. voda 2"MF, Gul. voda 5/4"FF, rad. spoj. pr. 2", rad.spoj.pr. 5/4", závit var. 2", závit var. 5/4", vsuv 2"cier, vsuv 5/4" mos, kol. var. 5/4", gul. voda 1/2" SO Srob, rúra,....Objednávka č. 24/OV/12/MaINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce219,99 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.9.201210.9.2012
Faktúra2012/20PPR nástenka priebežná 20X1/2", manzeta studna90, klapka s prit. NP75, závitova tyč M 10X1000MM, matica M10, podložka DIN125 M10, ht.rur.hrd40 1000, ht kol. 40/87", drz. umy. 10x140, HT KOL 100/30",..Objednávka č. 107/SMM/12INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce296,66 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Faktúra120260Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapaZmluva o dielo zo dňa 25.07.2011 a Dod.č. 1GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou142250,39 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.9.201210.9.2012
Faktúra120061Pripojenie k WC, predĺženie 1/2" 10 mm, práčkový ventil, sanitárny silikón 280 ml, predĺženie 1/2" 20 mm, predĺženie 1/2" 25 mm, podložka 3, skrutky 3x20,3x30,3x40, rúra PVC 50x4000, páska izolačná,..Objednávka č. 104/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce188,54 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Faktúra120113S2013/5700 0,6l, riedidlo, dekorlak, respirátor, štete lazúr, mal. valček 15 cm, brúsny papier P60 plátno, S2013/1000 0,6 l, S2013/0100 0,6l, kefa na umývanie, vrchná biela farba, základná farba,....Objednávka č. 103/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce199,51 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
FaktúraFV12099Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši-Tišava a čistenie kanalizačného potrubiaZmluva o vývoze odpadových vôd a fekáliíMarek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce200,00 EUR
s DPH
Ing.Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Faktúra2012042Administratívne práce za august 2012 - ChD kamerový monitorovací systémMandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
10.9.201210.9.2012
Faktúra2012043Administratívne práce za mesiac august - chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
10.9.201210.9.2012
Faktúra2012044Administratívne činnosti za mesiac august - Chránená dielňa CVČMandátna zmluva č. 2011/02 a dodatku č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
10.9.201210.9.2012
Faktúra0002494Preklad dokumentuObjednávka č. 36/OV/12/KoPORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava71,00 EUR
s DPH
Mgr. Ondrej Sopko,
odd. VaRR
10.9.201210.9.2012
Objednávka36/OV/12/KoÚradný preklad (4 strany) zo slovenského do poľského jazykaPORTER, s.r.o., Kutuzovova 3, 83103 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ondrej Sopko,
odd. VaRR
10.9.201210.9.2012
Objednávka103/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Objednávka104/SMM/12Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Objednávka107/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.9.201210.9.2012
Objednávka24/OV/12/MaDodávka kúrenárskych a vodovodných armatúr pre realizáciu vodov. a kúren. rozvodov ústredného vykurovania a vzduchotechniky v telocvični CVČINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce220,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.9.201210.9.2012
FaktúraVF12092Vyúčtovacia faktúra za mesiac august Cena: -6 690,96 €Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce6690,96 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
FaktúraFV2012069Na základe Zmluvy č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce8400,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra8742053197Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.-31.08.20121023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 220,26 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra8742139781Telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.- 31.08.20121008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2130,49 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra4590252377PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava320,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra7240093035Elektrina za obdobie 01.08.-31.08.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice3023,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.9.201210.9.2012
Faktúra1200334Výroba a osadenie baneraObjednávka č. 323/ČVČ/12H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov400,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
6.9.20126.9.2012
Faktúra2012198Činnosť technika PO za mesiac august 2012Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
6.9.20126.9.2012
Objednávka323/CVČ/12Výroba a osadenie banera na Spojenú školu SvidníkH&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
6.9.20126.9.2012
Faktúra7104608457Dodávka zemného plynu za obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3320,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.9.20126.9.2012
Faktúra2116344919Faktúrované vody z povrchového odtoku a obdobie od 01.08.2012 do 31.08.201210-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1005,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.9.20126.9.2012
Faktúra36200423Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 09/2012Zmluva č. REG290109RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.9.20125.9.2012
Faktúra146141Web hosting "Gama" (cvcgiraltovce.sk) Obnova domény: cvcgiraltovce.skObjednávka č. 361/CVČ/12Atlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava188,67 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra2012006Plastové švihadlo HMS SK10, gymnastická stuha s paličkou JR, gymnastická stuha s paličkou SR, gymnastický kruh, tréningová kužeľ s otvormi, 30 cm, tyč na tréning kužeľov, tréningový klobúčik, set,...Objednávka č. 362/CVČ/12Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad407,94 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra1208121Pšenica, jačmeň, ovos, kukuricaObjednávka č. 354/CVČ/12AGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce252,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra12000135Pero, špendlíky do korku, pritt Ergo, tuha, lepiaca páska, tácka papierová, poháre plastové, tyčinka na kávu, kuchynské utierky, hubka na riad, servítky, utierka švédska, nudle, savé utierky,.....Objednávka č. 353/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce213,87 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra420124Štetec plochý, farba SYNTADUR, list pílový priamočiara 8023, karabinka 60 mm, vrták do kovu o 6,00 mm RUKO HSS, meter zavinovací 7,5 m, skrutky farmar. RANILLA 4,8x50Objednávka č. 351/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce33,19 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra12000134Email Praktik, Raid aer. osy, sršne, batéria AIT 9 V, lazúra Dekorlak čerešňa, štetce, farba BALAKRYL, farba Primalex, riedidlo, kartáč drôtený, brúsny papier, valčeky, BROS 500 g Karbidex na krtov,..Objednávka č. 352/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce532,41 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra10121395Pohár 4046/E bez vrchnáka, pohár 4087 B 41 cm, pohár 4087 D 34 cm, pohár 4088B, 4088C, 4088D, 4089B, 4089C, 4089D, emblém 25 mm 27 hasič, emblém 50 mm 27 hasič, diplom 19,štítok gravírovaný-veľký,malýObjednávka č. 350/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov163,44 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra121074Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+Y, HP Q6000A+Q6001A+Q6002A+Q6003AObjednávka č. 360/CVČ/12Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa168,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra2012441Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na 2012/2012Objednávka č. 358/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník126,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra20120116Dres Team Spirit, Trenky Team Spirit, mikina Team SpiritObjednávka č. 359/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov2006,31 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra20120038SOX-E 36 W výbojka - 12 ks, recyklačný poplatokObjednávka č. 118/SMM/12EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice363,62 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.9.20125.9.2012
Faktúra60082012Vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za obdobie od októbra 2011 do júna 2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce25,83 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.9.20125.9.2012
Faktúra8742139815Telekomunikačné služby1008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2185,54 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.9.20125.9.2012
Faktúra3742139786Telekomunikačné služby1008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2181,36 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.9.20125.9.2012
Faktúra0742139820Telekomunikačné služby1023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 243,15 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
5.9.20125.9.2012
Objednávka118/SMM/12Výbojka SOX-E 36 W - 12 ksEAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
5.9.20125.9.2012
Objednávka359/CVČ/12Športové oblečenie pre krúžok hádzanárov MHC BardejovTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka358/CVČ/12tlačivá - Prihláška - Žiadosť o prijatie do CVČ na rok 2012/2013Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka360/CVČ/12Sada Tonerov COLOROVO 600A-BK+C+M+YPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka350/CVČ/12Poháre a diplomy na hasičskú súťaž o pohár primátora mestaTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka352/CVČ/12Štetce a farby podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka351/CVČ/12Tovar podľa výberuTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka353/CVČ/12Tovar podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka354/CVČ/12Krmivo pre ZOO CVČAGROSLUŽBY VK Giraltovce, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka362/CVČ/12Cvičebné pomôcky na krúžok - pohybové hry pre deti MŠIng. Ondrej Kavka - OK - SPORT, Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka361/CVČ/12Obnova domény:cvcgiraltove.skAtlantis Systems, s.r.o., Gorkého 6, 81101 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra0112079969Jedálne kupóny - 3,30 € x 300 ksObjednávka č. 363/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1006,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Objednávka363/CVČ/12Jedálne kupóny 300 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava990,00 EUR
bez DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
5.9.20125.9.2012
Faktúra12500130Cement Ladce 325 25 kg, rukavice Buting-Brita, vidlica IVN 3243, cement BAUCEM 325/II 25 kg, montážna pena pištol. SL750, cement LADCE 425 25 kg, lep. malta QUARTZ flex 25 kgObjednávka č. 33/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov85,56 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Faktúra120019Filter vzduchový, silon STIHL, pracovné rukavice, pištoľ výtlačná na mont. penu, západka, olej MADIT M6AD, servisné práce, olej STIHL, reťaž 325-1,5 mm, pilník, zámok Blossom 2500 45 mm, sviečka zapaľObjednávka č. 34/OV/12/KoFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce146,43 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Faktúra1206Herbicid roundup, kryt hlavy, streč fólia, vrták 8 mm, rezný kotúč 125 mm, modrá skalica 500 g, maliarsky valček, rukavice pracovné, Cosmic 1 l, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4 mm/239 mObjednávka č. 35/OV/12/KoĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce107,97 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Objednávka35/OV/12/KoSpotrebný materiál (baliacu fóliu, vrták, rezné kotúče, modrú skalicu - do fontán, herbicídne prípravky-na postrek proti prerastaniu buriny, rezné lanko na kosenie), náradie (maliarsky valček,...Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Objednávka34/OV/12/KoServisné práce a náhradné diely na motorové píly na AČFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Objednávka33/OV/12/KoMateriál potrebný pre opravu miestnych komunikácií - zdvíhanie poklopov na ul. Kukučínovej a ul. TehelnejVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
5.9.20125.9.2012
Faktúra2116344064Faktúrované vodné a stočné za obdobie od 26.07.2012 do 28.08.201210-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice6688,54 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.9.20124.9.2012
Faktúra120018Vykonaná odborná skúška elektrickej inštalácie bytu nižšieho štandardu č. 831/103 na ul. KukučínovejObjednávka č. 116/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce90,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.9.20124.9.2012
Objednávka116/SMM/12Revízna správa elektrickej energie v nízkoštandardnej byt. jednotke na ul. Kukučínovej, byt č. 16Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.9.20124.9.2012
Faktúra0112079220Jedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3538,18 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.9.20123.9.2012
Faktúra23/12Prevedené servisné práce a opravy na budove AB - ihrisko - montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK.; čistenie - 300 l zásobník Quantum od vodného kameňaObjednávka č. 101/SMM/12Kendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice136,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.9.20123.9.2012
Objednávka101/SMM/12Montáž a prerobenie potrubia pre dopúšťanie ÚK v budove AB ihriskoKendra Dušan, Raslavice 494, 08641 Raslavice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.9.20123.9.2012
ObjednávkaObjednávka jedálnych kupónovJedálne kupóny 3,30 € x 1 060 ksLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3498,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.9.20123.9.2012
Zmluva654/196/2012/IÚPostúpenie práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbách: "Giraltovce-12 bytov nižšieho štandardu" a "SO 07 automatická tlaková stanica" v rámci stavby 12 bytov nižšieho štandaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  3.9.2012pri-19177-4572.pdf  
Faktúra21221134Strážna službaObjednávka č. MsP-O/5/2012Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce222,95 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
3.9.20123.9.2012
ObjednávkaMsP-O/5/2012Zabezpečenie verejného poriadku počas vystúpenia skupiny Drišľak v Parku mieru v Giraltovciach pracovníkmi Vašej SBS v počte 5 mužov v čase od 17.00 h dňa 26.08.2012 až do ukončenia vystúpeniaSúkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s., A. Kmeta 5, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
3.9.20123.9.2012
Faktúra2201277Wc kombi grand zr, Al WC sedatko A60, skrutka k WC sada, AL-A97S flexi WC, ES.2111.A-100 drez batéria, T 1015 B DN40 um.zap.uz, sprch. hadica opl. bielaObjednávka č. 112/SMM/12SA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov322,40 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.8.201231.8.2012
Objednávka112/SMM/12WC kombi (zadný východ) s príslušenstvom - 4 ksSA-PEhAES spol. s.r.o., Metodova 20, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
31.8.201231.8.2012
Faktúra120057Lam. podlaha Tarket 7, lišta prexa 54, komponent prexa 54, podložka 2 mmObjednávka č. 114/SMM/12FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov331,25 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
30.8.201230.8.2012
Objednávka114/SMM/12Materiál pre MŠ v budove CVČ - spojky - 10 ks, ukončenie - 16 ks, vonkajší roh - 16 ks, vnútorný roh - 21 ks, lišty - 45 m2, podlaha 56 m2, podložka - 56FAWELL, s.r.o., Levočská 11, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
30.8.201230.8.2012
Faktúra1122208811Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a CVČŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica243,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.8.201227.8.2012
Faktúra11/2012Vystúpenie skupiny DrišľakObjednávka č. 25/OK/2012DRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou2040,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca oddelenia kultúry
27.8.201227.8.2012
Objednávka25/OK/2012Vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej skupiny Drišľak dňa 26.08.2012 o 18.00 h na mestskom amfiteátriDRIŠĽAK s.r.o., Vechec 433, 09412 Vranov nad Topľou1700,00 EUR
bez DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
27.8.201227.8.2012
Faktúra4590248353PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava93,15 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
24.8.201224.8.2012
Zmluva23/11Juraj Kristiňák a manželka, Ing. Pavol Paľa a manželka, Jozef Šofranko a manželka, Alžbeta Hajdová-spoluvlastnícky podiel vo výške 5730/29720 a 1700/29720 na pozemku parcely C KN č. 770,ostatné plochyKristiňak Juraj, Hviezdoslavova 550/11, 08701 Giraltovce109,51 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  24.8.2012pri-19080-4570.pdf  
pri-19080-4571.pdf  
pri-19080-4648.pdf  
Faktúra12000136Montérky pracovné 40 ks, rukavice prac. Quail prot. 40 ks, fúrik 2 ks, kliešte 1 ks, Indulona repelentná 2 ksObjednávka č. 03/AČ/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce619,90 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.8.201224.8.2012
Objednávka03/AČ/2012Pracovné rukavice, pracovné montérky, pracovné náradieEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce619,90 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.8.201224.8.2012
Faktúra120108Klasické ležadlo 120x55x24 cm, mod 02 Kazou 006Objednávka č. 11/MŠ/2012Ing. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou892,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
24.8.201224.8.2012
Objednávka11/MŠ/2012Klasické detské ležadlá v počte 25 ksIng. Ján Rusič - DREVOKOM, Čičava 148, 09301 Vranov nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
24.8.201224.8.2012
Faktúra822557Big Wiily zas. toalet. pap. biely, littlejoe zas. toal. pap. biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas. p. uterakovZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá126,14 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.8.201222.8.2012
Faktúra122312Son Pro 70W-I výbojka číra, výbojka NAV-T 150W/E40-GE, 60W E27 230V žiar. Tesla 508142, DR-06W-pohyb. cidlo 360 7A, Spínač S16JD1103A6, AYKY-J 4(B)x16 kábel, 179120/5A,35,50,63 5x20mm sklen. poistka,Objednávka č. 113/SMM/12ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov309,73 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.8.201222.8.2012
FaktúraFV2-311/2012Kontrola kvality na stavbách 1. Kontrola kvality na stavbách 2.Objednávka č. 22/OV/12/MaVydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava37,85 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
22.8.201222.8.2012
Objednávka22/OV/12/MaDve knižné publikácie "Kontrola kvality na stavbách - 1. diel" a "Kontrola kvality na stavbách - 2. diel"Vydavateľstvo Eurostav, spol., Nová 3, 83103 Bratislava38,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
22.8.201222.8.2012
Objednávka113/SMM/12Elektroinštalačný materiál podľa doručiteľa objednávkyELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.8.201222.8.2012
Faktúra12068Lišta soklová Arbiton LM 55 2,5 m, komponenty Arbiton LM 55, Oprava prechodov a podlahy, náklady na cestovnéObjednávka č. 23/OV/12/MaITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 183,90 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
21.8.201221.8.2012
Objednávka23/OV/12/MaDodávka a osadenie 2 ks líšt soklových LM 55 2,5 m s príslušenstvom pre opravu poškodenej časti podlahy spoločenskej sály Domu kultúry v GiraltovciachITAKA Plus Prešov, s.r.o., 17. novembra 198, 08001 Prešov 190,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
21.8.201221.8.2012
Faktúra420113Vápno hydrát 25 kg Tisovec, Duvilax BD 20, zárubňa 60/11 Ľ, Lepidlo st. Baukleber, dvere biele 60 Ľ plné, roh. profil so sieťkou AL 2,5 m, sklotext. mriežka 145 gr., závitová tyč 10, lepidlo,.....Objednávka č. 105/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce266,69 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.8.201221.8.2012
Faktúra420125Duvilax BD 20, štuk Cemix, škarovacia hmota šedá, Ytong 60, Optimal Standard, sklotext. mriežka, mirelon trub 22/05, lišta kút. 8 L biela 2,5 m, lepidlo standard Murenix, lepidlo Flex Quartz,....Objednávka č. 105/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce471,83 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.8.201221.8.2012
Objednávka105/SMM/12Tovar podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.8.201221.8.2012
Faktúra12000133Tablety Fixinela, Ajax, Fixinela WC, vrecia do koša, osviežovač CITRESIN, mydlo Palmolive, Savo WC, CLIN univerzal, hubka na riad, huba, toaletný papier, Vanish hygiene extra, tekuté mydlo,....Objednávka č. 91/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce118,22 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.8.201220.8.2012
Objednávka91/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.8.201220.8.2012
ZmluvaKúpna zmluva č. 31/2011Predaj parcely č. KN 448/14 vo výmere 25 m2 v k. ú. GiraltovceKusek Jaroslav, Lúčka 128, 08701 Giraltovce1000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  20.8.2012pri-19002-4651.pdf  
ZmluvaKúpna zmluva č. 33/2011Predaj z parcely KN 539/2 odčlenený diel 1 vo výmere 6 m2 a tento bol pričlenený k parcele č. KN 539/14 zastavaná plochaVarganin Ľuboš, Tehelná 2, 08701 Giraltovce210,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  20.8.2012pri-19004-4650.pdf  
ZmluvaKúpna zmluva č. 34/2011Predaj z parcely KN č. 499/1 odčlenený diel 2 vo výmere 2 m2 a tento bol pričlenený k novovytvorenej parcele č. KN 533/3 diel 2 ostatné plochySokol Daniel, Tehelná 598/2, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  20.8.2012pri-19006-4649.pdf  
Faktúra12070332Dodanie bet. zmesi C 16/20, doprava - AVIA, spracovanie bet. zmesiObjednávka č. 32/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce238,84 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Faktúra12070333Kosenie trávyObjednávka č. 24/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce2717,40 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Faktúra12070334Hrabanie trávyObjednávka č. 24/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1164,60 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Faktúra12500119Skrutka vratova 8/60, 8/50, matica DIN 934 zinok M8, podložka perová zn M8 DIN 7, štetec plochy SADOW 100 mm, DenBit asf.pen.lak BR-ALP4, Cement Ladce 325, kotva tekutá, spona hadicová, .....Objednávka č. 31/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov43,27 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Faktúra02/2012Stavebné práce malej budovy MsKSZmluva o dieloMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou1942,32 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Objednávka31/OV/12/KoSpojovací materiál pre montáž zvislých dopravných značiek a štetec s asfaltovým penetrákom na začiernenie pôvodného vodorovného dopravného značenia parkovacích státí v mesteVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Objednávka24/OV/12/KoPokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci júl 2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Objednávka32/OV/12/KoDodanie a spracovanie 2 m3 betónu C 16/20 pre zriadenie podkladu pred asfaltovaním prekopávky miestnej komunikácie medzi budovou "Galon" a polyfunkčným domom p. ChrzanaMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.8.201220.8.2012
Faktúra20121591Dopisové spony 453/75 ks - 32mm, opravná paska Roller 4.2, opravný lak Aquakor, papier xero.A3 M.Standard, poštová taška C4 biela samolepiacaObjednávka č. 016/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov43,66 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.8.201220.8.2012
Faktúra20121633Cen. zvýrazňovače, etikety 70x48, rýchloviazač PVC-T obyč., spisové dosky A4/so šnúr. fareb-mixObjednávka č. 017/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov18,97 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.8.201220.8.2012
Objednávka016/FO/2012Kancelársky papier, opravný lak, poštové tašky a dopisové spony podľa výberuMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.8.201220.8.2012
Objednávka017/FO/2012Spisové dosky, rýchloviazače, zvýrazňovače a etikety podľa výberuMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.8.201220.8.2012
Faktúra1200096Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Spišského Podhradia a späť dňa 12.08.2012Objednávka č. 28/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou195,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.8.201217.8.2012
Faktúra1200095Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Matiašky a späť dňa 05.08.2012Objednávka č. 27/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou100,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.8.201217.8.2012
Objednávka27/OK/2012Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Matiaška a späť dňa 05.08.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.8.201217.8.2012
Objednávka28/OK/2012Doprava pre FS Topľan - Giraltovce - Spišské Podhradie a späť dňa 12.08.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.8.201217.8.2012
Faktúra2012/123PHM Kúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce450,25 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.8.201217.8.2012
Faktúra1247291Prenájom rohoží na obdobie 16.07.2012 - 12.08.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.8.201217.8.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava829,59 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.8.201217.8.2012
Faktúra12070337Vývoz TKO za mesiac júl - BOBR, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženieZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce3809,03 EUR
s DPH
Darina Michliková,
finančné oddelenie
16.8.201216.8.2012
Faktúra12070338Vývoz TKO za mesiac júl - KUKA, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženieZmluva č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1665,76 EUR
s DPH
Darina Michliková,
finančné odd.
16.8.201216.8.2012
Faktúra12070340Separovaný zber za mesiac júlZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1002,06 EUR
s DPH
Darina Michliková,
finančné odd.
16.8.201216.8.2012
Faktúra12070336Vývoz veľkoobjemového kontajneraObjednávka č. 111/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce126,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
16.8.201216.8.2012
Objednávka111/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
16.8.201216.8.2012
ZmluvaKúpna zmluva č. 22_2012Budova na parcele C KN č. 408/1 - Administratívna a sociálna budova na ul. Kpt. Nálepku č. 121STAVA IPS, s.r.o., Vodárenská 2, 04001 Košice210000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  15.8.2012pri-18913-4561.pdf  
Faktúra042012Bagety - 120 ks, obložená misa - 2 ks, nealko Zlatá studňa - 90 ks, chlieb - 2 ksObjednávka č. 347/CVČ/12ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník304,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Faktúra0112071901Jedálne kupóny - 3,30 € x 200 ksObjednávka č. 348/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava675,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Faktúra1201555Preprava osôb dňa 28.06.2012 po trase Bardejov - Spiš - Hrabušice a späťObjednávka č. 248/CVČ/12Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1312,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Faktúra120150Preprava dňa 22.06.2012 po trase Bardejov - Prešov a späťObjednávka č. 249/CVČ/12Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 1156,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Faktúra42/2012Pranie športových dresov v práčovniObjednávka č. 257/CVČ/12PRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník154,38 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Objednávka257/CVČ/12Čistiace prácePRABIZ, s.r.o., Polyvkova 199/21, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Objednávka249/CVČ/12Autobusová doprava na trase Bardejov - Prešov a späť dňa 22.06.2012Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 10,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Objednávka248/CVČ/12Autobusová doprava na trase Bardejov - Spišská Nová Ves a späť (OA Bardejov) dňa 28.06.2012Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 10,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Objednávka348/CVČ/12Stravné lístky - počet 200 ksLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Objednávka347/CVČ/12Podanie občerstvenia dňa 30.06.2012 na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokovESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
15.8.201215.8.2012
Zmluva23_2012Predaj pozemkuZajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce6000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  15.8.2012pri-18942-4563.pdf  
pri-18942-4655.pdf  
Zmluva24/2012Predaj pozemkuZajac Pavol, Budovateľská 204/44, 08701 Giraltovce6002,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  15.8.2012pri-18944-4565.pdf  
pri-18944-4656.pdf  
Faktúra621202308Servisné službyZmluva o poskytnovaní služieb . 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.8.201215.8.2012
FaktúraFV 012 076Dodávka a montáž zariadení na pripojenie internetu v klube MFK Slovan GiraltovceObjednávka č. 37/PMU/2012Jaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce139,92 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
13.8.201213.8.2012
Objednávka37/PMU/2012Zriadenie internetuJaroslav Bakaľár Pro-Basec, Dukelská44/D, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
13.8.201213.8.2012
FaktúraFV20120174Práce na projekte "Rekonštrukcia polikliniky" kód ITMS: 28120120027Zmluva o dieloR.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov294196,90 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
9.8.201210.8.2012
FaktúraVF12080Vyúčtovacia faktúra v schválených cenách regulačným úradom za mesiac júl 2012 za dodávku a odber tepla Zostatok k úhrade: -6690,96 €GIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce6690,96 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.8.201210.8.2012
FaktúraFV2012060Prijatá zálohaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce4200,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.8.201210.8.2012
FaktúraFV12077Vývoz fekálií z rekreačnej chaty na Domaši - Tišava dňa 04.07.2012Zmluva o vývoze odp.vôd a fekálií č. 5/2011Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce72,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.8.201210.8.2012
Faktúra201210Nájom nebytových priestorov a pozemkuZmluva o nájme zo dňa 31.01.2012Andrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov30,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
9.8.20129.8.2012
Faktúra4590244349PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava129,80 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.8.20129.8.2012
Faktúra5741149932Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.20121023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 229,51 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.8.20129.8.2012
Faktúra3741028159Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.20121010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.8.20129.8.2012
Dodatok k zmluveDOD/01-2012/059/2011-IZ-5.0/VMení sa príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP v bode č. 7 - Rozpočet projektuZmluva o poskytnutí NFP č. 27120130461Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 81643 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  9.8.2012pri-18803-4556.pdf  
pri-18803-4557.pdf  
pri-18803-4558.pdf  
pri-18803-4559.pdf  
pri-18803-4560.pdf  
Faktúra7244100484Elektrina za obdobie - 01.07.2012 - 31.07.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice3049,32 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.8.20128.8.2012
Faktúra2012310DZ B33 Zn-Nk-prelis o700, DZ IP16+O1 Zn-Nk-prelis 500x700, krytka na stĺpik o60 PVC, kotviaca pätka AP60/4 bez skrutiekObjednávka č. 29/OV/12/KoPLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce121,20 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
8.8.20128.8.2012
Faktúra7741149890Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012-31.07.20121008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2126,46 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.8.20128.8.2012
Faktúra1741063154Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.20121023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 222,27 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.8.20128.8.2012
Faktúra4741149910Telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2012 - 31.07.20121008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.8.20128.8.2012
Faktúra48/2012Paušálna odmena za mesiac august 2012Zmluvy o poskytovaní právnej pomociJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
8.8.20128.8.2012
Objednávka29/OV/12/KoDodanie zvislých dopravných značiek B33 priemeru 700 mm - 1 ks a značky IP16 so symbolom O1 rozmeru 500x750 mm bez spojovacieho materiálu a krytku PVC na stĺpik - 5ksPLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
8.8.20128.8.2012
Zmluva9905131446Program Biznis Uni 50Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  8.8.2012pri-18785-4555.pdf  
Faktúra36200378Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 08/2012Licenčná zmluva č. REG290109RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.8.20127.8.2012
Faktúra2116236592Faktúrované vody z povrchového odtokuZML č. 10-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1005,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.8.20127.8.2012
Faktúra2116237159Faktúrované vodné, stočné, vody z povrchového odtokuZML č. 10-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice242,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.8.20127.8.2012
Faktúra1092012Štrk - 5 m3, nakladanie, dopravaObjednávka č. 30/OV/12/KoRoľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš112,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
oddelenie VaRR
7.8.20127.8.2012
Objednávka30/OV/12/Ko5 m3 štrku pre opravu miestnych komunikácií a spevnených priekop vrátane dovozuRoľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Ďurďoš, 09431 Ďurďoš0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
oddelenie VaRR
7.8.20127.8.2012
Faktúra2012039Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.3012 do 31.07.2012Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.8.20126.8.2012
Faktúra2012038Administratívne činnosti za mesiac júl - chránená dielňa CVČ od 01.07.2012 do 31.07.2012Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.8.20126.8.2012
Faktúra2012037Administratívne práce za mesiac júl - chránená dielňa - kamerový monitorovací systém od 01.07.2012 do 31.07.2012Mandátna zmluva č. 2011/02+Dodatok č. 1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
6.8.20126.8.2012
Faktúra6741149901Telekomunikačné služby1008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2201,41 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.8.20126.8.2012
Faktúra5741149919Telekomunikačné služby1008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2149,41 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.8.20126.8.2012
Faktúra7114326441Dodávka zemného plynu za fakturačné obdobie - 01.08.-31.08.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava3320,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.8.20126.8.2012
Faktúra5741149926Telekomunikačné služby1023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 241,75 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
6.8.20126.8.2012
Faktúra1200088Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Sarospataku a späť dňa 19.07.2012Objednávka č. 36/PMU/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou260,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
6.8.20126.8.2012
Objednávka36/PMU/2012Preprava osôb autobusom do Sarospataku dňa 19.07.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou300,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
6.8.20126.8.2012
Faktúra201212269K KM 250 - Kopírka KMI Bizhub 250Objednávka č. 35/PMU/2012IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov960,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.8.20123.8.2012
Faktúra2012/14Tes. kurenar. 3/4", Wc srob. bidet, had. flex 1/2"1000, 1/2"500, roh. gul. ven. s filt. 1/2" x 1/2", vsuv 1/2" poz., priamy vent. 1/2", vsuv. 1/2mos, ppr koleno, drz. umy.10x120, ruk.vrsku 3/8,....Objednávka č. 95/SMM/12INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce214,70 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.8.20123.8.2012
Faktúra2116235082Faktúrované vodné, stočné a vody z povrchového odtokuZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice3780,49 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.8.20123.8.2012
Objednávka95/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.8.20123.8.2012
Objednávka35/PMU/2012Repasovaná kopírka Konika 250IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov1000,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12036Spotreba pomocného materiálu pre žiakov na úseku praktického vyučovania v mimoškolskom čase v záujmovom útvaruZoVS 3/1/2010SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník1153,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12002Prenájom areálu Športcentra a organizácia tenisového turnaja členov CVČ - odbor TENIS dňa 05.07.2012ZoVS 15/1/2010Telovýchovný klub WLP Bardejov, Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov2048,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120006Moderovanie a zvuková réžiaPZ zo dňa 10.10.2010Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce315,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra6/2012Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal-činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČZoTČ zo dňa 01.09.2012Daňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice816,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra01/07/2012Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012ZoVS 11/1/2012Špeciálna základná škola s materskou školou, Duchnovičova 479, 06801 Medzilaborce3000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra006/12Náklady za využívanie priestorov CVČ pri záujmových útvarochZoVS 5/1/2010Stredná odborná škola technická, Pionierská 361/4, 08901 Svidník2000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
FaktúraFaktúraRefundácia nákladov (energie) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakovZoVS 7/1/2010Gymnázium, Dukelská 30, 08701 Giraltovce1500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra2011643Bulletín 12/2011, plagát "Cmorík", plagát "Halloween", plagát "Roland z Čirča", vstupenka "Cmorík", darovací šek "Mikuláš"Objednávka č. 312/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník1189,68 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra20120087KKZ králiky 1 kg, Sulfacox T sol., Helmigal tbl 100x10 mga. u.v., Eminent Adult LB, Eminent Sensitive, Top spot on stron. 1 amp., Arpalit Neo spray, liadok, NPK 15-10-10, krmivo pre akváriové rybyObjednávka č. 324/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce131,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12000130Jar, handra, Citra cream, Pulirapid, vedro ovalné, metla, farba Slovakryl biela, metla priemyselná, farba Primalex vrchnáObjednávka č. 319/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce56,30 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120140Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť /odvoz detí na letný tábor Taliansko dňa 27.06.2012Objednávka č. 341/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov90,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120138Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak (SSOŠ Giraltovce) a späť dňa 27.06.2012Objednávka č. 339/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov250,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120137Autobusová doprava na trase Svidník-Stropkov (MŠ Svidník) a späť dňa 27.06.2012Objednávka č. 340/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120139Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) daň 27.06.2012Objednávka č. 309/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov495,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120134Autobusová doprava na trase Giraltovce-Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012Objednávka č. 281/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov720,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120135Autobusová doprava na trase Giraltovce - Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012Objednávka č. 286/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov900,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra120136Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov (Materská škola Svidník) a späť dňa 26.06.2012Objednávka č. 340/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12020Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 24.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad TopľouObjednávka č. 334/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník119,04 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12019Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 10.06.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späťObjednávka č.335/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník119,04 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12022Preprava osôb na hokejbalový turnaj dňa 06.07.2012 na trase Svidník-Giraltovce a späťObjednávka č. 336/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník68,64 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200071Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a ku Zlej diere a späť dňa 19.06.2012Objednávka č. 326/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou171,15 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200080Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Nýregyházi a späť dňa 22.06.2012Objednávka č. 327/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou430,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200074Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 13.06.2012Objednávka č. 328/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou260,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200078Preprava osôb autobusom z Giraltoviec na Solivar a späť dňa 28.06.2012Objednávka č. 329/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200077Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Jasovskej jaskyne a späť dňa 27.06.2012Objednávka č. 330/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou288,30 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200076Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Červeného kláštora a späť dňa 26.06.2012Objednávka č. 331/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou326,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra12023E27-40-60W, E27 12-55W, scard-scaed 1,5 m, E27 40-75 W, SDHC micro 8GB, SDHCT 16GB, expansion 2,5 1000GB, inštalácia sat., AA 1,5V alkaline, P03000 trojzásuvka, vypínač P01, DVD-R, CD-R,svorkovnica,..Objednávka č. 332/CVČ/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce243,07 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra48072012Náklady na ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch od 06.07.2012 do 07.07.2012Objednávka č. 337/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce599,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra10121139Pohár 3033/B, 8103B, 8103C, 8103D, 8220A, 8220B, 8220C, štítok gravírovaný-veľký, štítok gravírovaný - strednýObjednávka č. 325/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov224,73 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra1200059Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Podhájku a Tatranskej Lomnice a späťObjednávka č. 338/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou529,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra201206047Zeleninová polievka - 130 ks, kurací plátok, hubová omáčka, hranolky/ryža - 130 ks, slepačí vývar s cestovinou - 120 ks, vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, obloha - 120 ksObjednávka č. 333/CVČ/12LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce951,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra420099Páska sťahovacia 200x2,6/2, páska sťahovacia 098x2,5/12, zámok visiaci 45 mm, stavbársky tmel butylový 280 ml šedýObjednávka č. 344/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce14,41 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka344/CVČ/12Tovar podľa výberuTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka333/CVČ/12Dodanie stravy na deň: 07-08.07.2012 na akciu: hokejbalový turnajLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka338/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Tatranská Lomnica a späť (Gymnázium Svidník) dňa 30.05.-01.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka325/CVČ/12Poháre na akciu: Mŕtvy ťahTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka337/CVČ/12Ubytovanie pre účastníkov hokejbalového turnaja v dňoch 06.07.-07.07.2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka332/CVČ/12Tovar podľa výberuRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka331/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Červený kláštor a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 26.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka330/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Jasovská jaskyňa a späť (Spojená škola Giraltovce) dňa 27.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka329/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 28.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka328/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Spojená škola Svidník) dňa 13.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka327/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Niyregyháza a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka326/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Solivar - Zlá diera a späť (SZŠ Giraltovce) dňa 19.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka336/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (hokejbalový turnaj) dňa 06.07.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka335/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 08.06.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka334/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce - Vranov a späť (hokejbal) dňa 24.06.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka340/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Stropkov a späť (Materská škola Svidník) dňa 26.06.2012 - 27.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka386/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce-Banská Bystrica, Martin, Kremnica a okolie (historická exkurzia - Gymnázium Giraltovce) dňa 26.06.-28.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka281/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bojnice a späť (Súkromná ZŠ Giraltovce) dňa 25.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka309/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Slovenská Ľupča, Zvolen a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 27.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra339/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Szarospatak a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 27.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Faktúra341/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (odvoz detí na letný tábor Taliansko)dňa 27.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka319/CVČ/12Čistiace prostriedky podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka324/CVČ/12Veterinárne liečivá do ZOO CVČ GiraltovceEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka312/CVČ/12Bulletín č. 12/2011, plagáty a vstupenkyTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.8.20123.8.2012
Objednávka26/OK/2012Oprava objektívu fotoaparátu Nikon 18-55VR/sN.:14112830D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
3.8.20123.8.2012
Faktúra201207014Oprava mechanicky poškodeného objektívu Nikon 18-55VR s/N.:14112830 - objektív po páde alebo silnom údere mal vylomenú dráhu chodu prednej šošovky, prevedená výmena vodiaceho vymedzovačaObjednávka č. 26/OK/2012D.MEDIA, s.r.o., Nemcovce 84, 08212 Nemcovce45,60 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
3.8.20123.8.2012
Faktúra5172301320Samsung Galaxy Mini BlackOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava1,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.8.20123.8.2012
Faktúra2012188Činnosť technika PO za mesiac júlZmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.8.20123.8.2012
Faktúra0112070900Jedálne kupóny - 3,30 € x 1100 ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3671,45 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
1.8.20121.8.2012
Faktúra13/MŠ/2012Úhrada k stravnému za dospelých stravník za mesiac júlMŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce17,38 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Faktúra14/MŠ/2012Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac júlŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce76,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Faktúra130641220Čaj, paprika sladká, vegeta, kolienka, ryža guľatá, múka 00 Extra, kuracie rezne mrazené, olej Raciol, tehla Eidam, kuracie pečienky, uhorky, majoránka, bobkový list, múka 00 Extra, tuniak,.....Objednávka č. 111/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov149,65 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Faktúra20121877Chlieb pšeničný ražný tmavý - 7 ksObjednávka č. 112/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce6,97 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Objednávka112/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Objednávka111/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
ObjednávkaOBJ. jedálnych kupónovJedálne kupóny - 1100 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3630,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
1.8.20121.8.2012
Faktúra201207057Hrstka, šošovica, hrach, fazuľa, krupica, oriešková pomazánka, ovsené vločky, sunqvick, soľ, cestovina, tarhoňa, chlieb, múka, droždie, lekvár, kakao, vegeta, rožky, smotana 12%, sirup,.....Objednávka č. 114/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce43,58 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Faktúra120391Zemiaky, cibuľaObjednávka č. 113/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce16,17 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Objednávka113/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Objednávka114/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
1.8.20121.8.2012
Faktúra120047Záves skriňový, skrutky, natĺkacie hmoždinky, cerasit sanit. silikón, elektródy, rezné kotúče, podložky, riedidlo, manzeta k WC, kúpeľňový valec, napúšťací ventil, spoj. skrutka, zámok,....Objednávka č. 87/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce578,97 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.8.20121.8.2012
Objednávka92/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.8.20121.8.2012
Faktúra120099Vrecia do koša, S2013/1999, AE-RAL 9005, maliarsky valček, štetec, lakovacia súprava, S2013/4400, kysel. soľná, tester pre bazény, riedidlo, páska červ.-biela, mal. valčekObjednávka č. 92/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce56,53 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.8.20121.8.2012
Objednávka87/SMM/12Kúpeľňový valec na ohrev vody podľa doručiteľa objednávkyKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
1.8.20121.8.2012
Faktúra7457929125Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice837,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Faktúra7457931099Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2471,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Faktúra4757931100Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice75,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Faktúra7457927248Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice11525,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Faktúra7457928957Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice961,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Faktúra7457931396Elektrina - dodávka a distribúcia - obdobie od 01.06.2012 do 31.08.3012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice1404,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
31.7.201231.7.2012
Zmluva20/2012Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na ul. Dukelskej č. 57/64 na I. poschodí Nájomné vo výške 59,79 € mesačneEva Pazinová Miriam, Soboš 59, 09042 Okrúhle59,79 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  30.7.2012
Faktúra20120081Lístok (2x5000)Objednávka č. 016/FO/2012Jaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle58,80 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.7.201227.7.2012
Objednávka016/FO/2012Výroba lístkov na poplatky do WC, farebne rozlíšených 2x5000 ksJaroslav Vasičko JV tlačiareň, Valkovce 64, 09042 Okrúhle0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.7.201227.7.2012
FaktúraFV2012058Na základe zmluvy prijatá zálohaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbera teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce4200,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.7.201227.7.2012
Faktúra121066PORT bag Rio II multimedia, Intenso 2TB MemoryTower black 3,5"Objednávka č. 33/PMU/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa145,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
26.7.201226.7.2012
Objednávka33/PMU/2012Externý hardisk 2TB -3,5" aj s taškouPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa150,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala
prednosta MsÚ
26.7.201226.7.2012
Faktúra2012/104PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce252,08 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
25.7.201225.7.2012
ZmluvaCR 1/2012Poskytnutie služieb a dodanie tovarov projektu: Propagácia a tlač v rámci projektu: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - prezentácia regiónu" pre mesto GiraltovceLP PROMOTION, s.r.o., Konopná 38, 82105 Bratislava31124,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  25.7.2012pri-18416-4574.pdf  
pri-18416-4575.pdf  
pri-18416-4576.pdf  
pri-18416-4577.pdf  
ZmluvaZmluva o dieloPredmetom zmluvy je strategicko-analytický dokument: "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce - komunikačná stratégia rozvoja cestovného ruchu"Art&Antikvariát, s.r.o., SDH 15, 08001 Prešov3520,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  25.7.2012pri-18418-4578.pdf  
pri-18418-4579.pdf  
pri-18418-4580.pdf  
Faktúra12000131Metla ciroková D, metla priemyselná, lopata malá AL, lopata veľká AL, násada na lopatu drevená, kalačka, furík stavebný 55l/100 kg, okuliare basic číre na kosenie, hrable 12-zubové, polievačka 10l,...Objednávka č. 02/AČ/2012Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce416,65 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
aktivačná činnosť
24.7.201224.7.2012
Objednávka02/AČ/2012Pracovné rukavice, pracovné náradieEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce416,65 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
aktivačná činnosť
24.7.201224.7.2012
FaktúraFV1200068Inzercia v Týždenníku Dukla 28-30/2012Objednávka č. 100/SMM/12KORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník25,83 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
24.7.201224.7.2012
Objednávka100/SMM/12Inzercia v týždenníku Dukla na obchodnú verejnú súťažKORONA, n.o., Ul. gen. L. Svobodu 691/14, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
24.7.201224.7.2012
Faktúra201212115SV 1 - servis 101154, NL RF0-1008/RL1-0303-pick-up roller HP LJ 1150, NL RF0-1014 - separation pad HP LJ 1150Objednávka č. 32/PMU/2012IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov30,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.7.201224.7.2012
Objednávka32/PMU/2012Oprava tlačiarneIKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.7.201224.7.2012
Faktúra67171205Vajíčka L, cukor kryštál, mlieko trvanlivé plnotučné, Flora, maslo čerstvéObjednávka č. 106/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov68,02 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Faktúra12027090Hovädzí krk-BY, bravčové steh.bkObjednávka č. 107/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov28,72 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Faktúra20121678Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ksObjednávka č. 108/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce4,98 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Faktúra20121746Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ks, sendvič tukový - 1 ksObjednávka č. 109/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce5,56 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Faktúra20121811Chlieb pšeničný ražný tmavý - 5 ksObjednávka č. 110/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce4,98 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Objednávka110/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Objednávka109/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Objednávka108/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Objednávka107/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Objednávka106/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
23.7.201223.7.2012
Faktúra12060287Kosenie trávy v meste - I. kosbaObjednávka č. 27/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce2760,16 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Faktúra12060288Hrabanie trávy po I. kosbeObjednávka č. 27/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1117,73 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Faktúra12060289Strihanie živých plotovObjednávka č. 28/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce324,38 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Faktúra12060290Zberanie výhonkov po I. strihaní živých plotovObjednávka č. 28/OV/12/KoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce94,18 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Faktúra12060293Vývoz veľkoobjemového kontajnera z ul. Kukučínovej (čistenie potoka)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce190,19 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.7.201220.7.2012
Faktúra12060294Čistenie potoka na ul. KukučínovejMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce585,65 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
20.7.201220.7.2012
Faktúra420098Dvere biele 90 L plné, cement 325 ladce (15), lepidlo flex quartz extra 25 kg, lepidlo standard SAKRET 25 kg, zárubňa 80/11 PObjednávka č. 89/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce86,99 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.7.201220.7.2012
Faktúra1241222Prenájom rohoží za obdobie: 18.06.2012 - 15.07.2012Zmluva o servisnom prenájme rozhožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.7.201220.7.2012
Faktúra4590240287PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava98,29 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.7.201220.7.2012
Objednávka27/OV/12/KoPokosenie a pohrabanie vybraných trávnatých plôch v meste v mesiaci jún 2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Objednávka28/OV/12/KoOstrihanie živých plotov a pozbieranie ostrihaných častí vybraných živých plotov v meste v mesiaci jún 2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.7.201220.7.2012
Objednávka89/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.7.201220.7.2012
Faktúra120082Kultúrny spravodaj A5 + obálkaObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce414,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
20.7.201220.7.2012
Faktúra20120013Demontáž rozvodov ÚKObjednávka č. 21/OV/12/MaJán Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce50,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
19.7.201219.7.2012
Objednávka21/OV/12/MaDodávka súpravy rozvod ústredného vykurovania v telocvični CVČ v GiraltovciachJán Pankuch - GIRGAS, Železník 28, 08701 Giraltovce100,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
19.7.201219.7.2012
Faktúra10.07.Kúrenárske práce v predajni Milk AgroObjednávka č.64/SMM/12Jozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce72,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
Faktúra420097Ker. obklad CIEL BEIGE 20x25, lepidlo standarde SAKRET, škárovacia hmota white, jedrová a mur. malta, štuk KVKObjednávka č.76/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce111,15 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
FaktúraFV012-0047Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120Objednávka č.97/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce168,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
Objednávka97/SMM/12Položenie prekladu a zamurovanie otvoru 132x120 v bloku BFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
Objednávka76/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
Objednávka64/SMM/12Kúrenárske práce v Dome služieb v predajni Milk AgroJozef Onufer, SNP 290/1, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.7.201219.7.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava724,88 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
18.7.201218.7.2012
Faktúra01/06/2012Refundácia nákladov za využívanie priestorov v období II. polrok školského roka 2011/2012Zmluva o vzájomnej spolupráciSpojená škola internátna, Partizánska 52, 08901 Svidník2000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra120620Preprava osôb dňa 04.06.2012 a 08.06.2012Objednávka č. 321/CVČ/12Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce62,37 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra23/2012Preprava žiakov na trase Krajná Poľana - Prešov a späť Krajná Poľana-Krajné Bystré-Šarišské ČierneObjednávka č. 287/CVČ/12Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne269,76 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000103Nákup na poukážky (15 €,12 €,10 €, 8 €)Objednávka č. 314/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000099Nákup na poukážky (10 €,7 €,5 €,11 €)Objednávka č. 313/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce55,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000102Nákup na poukážky (10 €,50 €)Objednávka č. 315/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000101Nákup na poukážky (10 €, 50 €)Objednávka č. 316/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra120018Bagety - 100 ks, minerálka - 134 ks, obložené misy - 3 ks, chlieb - 3 ksObjednávka č. 320/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce232,48 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra10121128Pohár 7071A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Emblém 25mm - výroba Štítok gravírovaný - veľký, stredný, malýObjednávka č. 311/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov130,05 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000089Toaletný papier, vrecia do koša, okuliare plavecké, kalkulačka, badminton súprava, peračník, boxy na zošity, lopta nafúkovacia, papier kr., špagát POP, spol. hra Biznis, odličovacie tampóny, ....Objednávka č. 317/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce69,68 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12000090Metla, farba Syntadur, riedidlo, farba synta 5300, Email Praktik 500, súprava valček, štetce, Cif power cream, čistič AJAX, PULIRAPID, Jar, kefa PVC DUO, rukavice gumové, handra biela tkaná, ....Objednávka č. 318/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce476,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka318/CVČ/12Farby a čistiace prostriedkyEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka317/CVČ/12Tovar podľa výberu - letný tábor TalianskoEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka311/CVČ/12Poháre na akciu - Hokejbalový turnajTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka320/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu: turnaj v boxeSLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka316/CVČ/12Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (Spojená škola Giraltovce)Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra315/CVČ/12Nákup tovaru na poukážky: Ocenenie detí na MDD (SZŠ Giraltovce)Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka313/CVČ/12Nákup tovaru na poukážky na výtvarnú súťaž: Snívaj svoj senEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka314/CVČ/12Nákup tovaru na poukážky na súťaž: Rastlinky a zvieratká našich lesovEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka287/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Krajná Poľana - Prešov a späť (ZŠ Krajná Poľana - planetárium) dňa 20.06.2012Vasiľ Krochta - KROCHTATOUR, Šarišské Čierne 70, 08637 Šarišské Čierne0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Objednávka321/CVČ/12Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 04.06.2012 a Giraltovce - Svidník a späť (hasiči) dňa 08.06.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.7.201218.7.2012
Faktúra12060283Vývoz TKO za mesiac jún (KUKA)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1659,89 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
18.7.201218.7.2012
Faktúra12060285Vývoz TKO za mesiac jún (BOBR)Zmluva č. 1/2003 o zbere, preprave...Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce4658,99 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
18.7.201218.7.2012
Faktúra12060286Separovaný zber za mesiac júnZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce636,44 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
18.7.201218.7.2012
Faktúra612012Odchyt zvierat za február - júl 2012Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierIgor Tomko - FA Hunter, Dobrovoľnícka 1186/16, 07501 Trebišov274,02 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
18.7.201218.7.2012
Faktúra1200081Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Elku (Poľska) a späť dňa 02.07.2012Objednávka č. 24/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou2250,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.7.201217.7.2012
Faktúra1200073Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Popradu dňa 22.06.2012Objednávka č. 23/OK/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou180,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.7.201217.7.2012
Faktúra20121382Lepidlo, obal A4 euro-matný, papier, pohár 0,3 l priesvitný, rýchloviazač PVC+EUROOKRAJ na zavesenie, rýchloviazač PVC-T obyčajný, rýchloviazač RO-obyčajný, T-potvrdenka s juxtou, T-výdajka-prevodka AObjednávka č. 015/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov111,06 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.7.201217.7.2012
Faktúra1205Rezný kotúč 115 mm, rezný kotúč, varecha stavbárska, rezné lanko 2,4mm, 100 m, motorový olej 0,6 l, metla cestná, klince 70 mm, olej Brigs, olej MOL, meracie pásmo, Cosmic 1 l-herbicid, visiaci zámok,Objednávka č. 25/OV/12/KoĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce195,79 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
17.7.201217.7.2012
FaktúraVFA20120515B1 (700) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom, E12 "Okrem dopravnej obsluhy" (500x500) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajomObjednávka č. 26/OV/12/KoAD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza180,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
17.7.201217.7.2012
Objednávka26/OV/12/Ko2 ks zvislej dopravnej značky B1 priemeru 700 mm a 2 ks zvislej dopravnej značky E12 rozmeru 500x500 mm s textom "Okrem dopravnej obsluhy" na dobierkuAD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
17.7.201217.7.2012
Objednávka25/OV/12/KoSpotrebný materiál, náhradné diely (pre krovinorezy) na aktivačnú činnosť, visiace zámky a reťaz pre uzatvorenia rozbitých okien na budove MsNVĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
17.7.201217.7.2012
Objednávka015/FO/2012Kancelárske potreby - lepidlo, papier xerox, poháre plastové, rýchloviazače, juxty s potvrdenkou a výdajkyMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.7.201217.7.2012
Objednávka23/OK/2012Doprava pre FS Topľan - Giraltovce-Poprad a späť dňa 22.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.7.201217.7.2012
Objednávka24/OK/2012Doprava pre FS Topľan Giraltovce - Giraltovce-Elk (PL) a späť dňa 28.06.2012 - 02.07.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
17.7.201217.7.2012
Faktúra7740031844Telekomunikačné služby1010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.7.201217.7.2012
Faktúra2012/95PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce477,88 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.7.201217.7.2012
Faktúra621201902Servisné službyZmluva o poskytovaní služieb č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.7.201216.7.2012
Faktúra120086Indulona modrá, mydlo toaletné, solvina, rukavice gumené, štetec plochý, okrúhly, maliarsky valček, vedro, vodováha, sada vrtákov, handra tkaná na podlahu, kefa, prachovka, lopatka na smeti, clin, jarObjednávka č. 01/AČ/2012Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce125,24 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
aktivačná činnosť
16.7.201216.7.2012
Objednávka01/AČ/2012Čistiace prostriedky pre aktivačnú činnosťJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce125,24 EUR
s DPH
Gabriela Maliňáková,
aktivačná činnosť
16.7.201216.7.2012
Faktúra68/2012Posteľné prádlo detské - 104 ks, plachta - 25 ksObjednávka č. 7/MŠ/2012EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov734,02 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
13.7.201213.7.2012
Objednávka7/MŠ/2012Posteľné prádlo pre Materskú školu v GiraltovciachEMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55, 08301 Sabinov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
13.7.201213.7.2012
FaktúraSplatnosť poistnéhoSplátka poistného pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôbPoistná zmluva č. 6311000001ALLIANZ, a.s., Štúrova 7, 04270 Košice64,73 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
13.7.201213.7.2012
Faktúra0112061985Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €Objednávka č. 322/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1342,44 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
12.7.201212.7.2012
Objednávka322/CVČ/12Jedálne kupóny 400 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1320,00 EUR
bez DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
12.7.201212.7.2012
Faktúra2/2012Splátka za II. polrok za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ GiraltovceZmluva o vzájomnej spolupráciZákladná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce2500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.7.201211.7.2012
ZmluvaKomisionárska zmluvaJedálne kupónyLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  11.7.2012pri-18177-4546.pdf  
Faktúra7287086033Elektrina za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2857,07 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
FaktúraAvízo na úhradu poistnéhoPoistné za obdobie od 01.08.2012 - 01.08.2013Poist. zml. č. 6808495613Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava312,02 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra2116135461Vodné, stočné - ul. Bardejovská 7, blok FZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice402,48 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra2116134570Faktúrované vody z povrchového odtoku - ul. Kukučínova 469/15, Dukelská 67/60ZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice397,16 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra41/2012Paušálna odmena za mesiac júl 2012Zmluvy o poskytovaní právnej pomociJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra4740067206Telekomunikačné služby1023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 222,24 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra3740154172Telekomunikačné služby1008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2119,20 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra0740154209Telekomunikačné služby10237714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 239,04 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra9740154190Telekomunikačné služby1008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra4590236342PHMZML č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava122,17 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra7322443745Dodávka plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava9061,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
FaktúraVF12069Vyúčtovacia faktúra za mesiac jún 2012 za dodávku a odber teplaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce1709,04 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012177Výkon činnosti bezpečnostného technika služby 4-6/2012Mandátna zmluvaHurný Marek, Ing., Soľ 369, 09435 Vranov nad Topľou210,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2116133838Vodné, stočné - mestská tržnica, Dukelská 67/60, 158/59, Kukorelliho 30ZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice4,61 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra2116134571Faktúrované vody z povrchového odtoku - komunikácieZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice972,89 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
FaktúraFV012-0032Skrinka DTD s pracovnou doskouObjednávka č. 85/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce140,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
FaktúraFV012-0033O+OS 1290x1750, dvere 1430x2070, vonk.parap. biela 250 mm, vnút. parap. biela 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem.+ montáž, výspravkyObjednávka č. 81/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce1039,92 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
FaktúraFV012-0034PVC okno 570x540, profil pod oknoObjednávka č. 86/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce530,47 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
FaktúraFV012-0041PVC okno O+OS 1320x1470, O+OS 1320x1150, von. parap. 250 mm, vnút. parap. 270 mm, koncovky na parapety, profil pod okno, dem. + montáž, výspravkyObjednávka č. 82/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce695,82 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Faktúra12500095Lapač LSVB DN 110 čierna, PVCU kol. 110/87, PVCU spojka 110, PVCU spojka 160, PVCU odb. 160/110, PVC rúra 110x3,1x1 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x2 m s hrdl., PVCU rúra 110x3,1x3 m s hrdl.,..Objednávka č. 20/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov91,42 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra52012Vykonané práceObjednávka č. 19/OV/12/MaJaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce984,33 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012086Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - 01 vlastný objekt - ASRZmluva o dieloRIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce706,97 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012089Uskutočnenie prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce"Zmluva o dieloRIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce3,99 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012084Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "12 bytov nižšieho štandardu Giraltovce" - Prístupová komunikácia - etapa č. 1, kanalizačná prípojkaZmluva o dieloRIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Prešovská 4, 08701 Giraltovce6674,86 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra01/2012Vykonané stavebné práce malej budovy MsKSZmluva o dieloMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou2241,06 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra1740154198Telekomunikačné služby1008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2160,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra8740154184Telekomunikačné služby1008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2216,34 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra200264042Predplatné Pravda - 01.07.201 - 31.12.2012, Život č. 28/2012 -01/2012Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica98,34 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra1122205643PPP U - dvojdielna "R" - 2 000 ks, PPP U - trojdielna "R" - 1 000 ksŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica120,60 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra20120891Systémová podpora URBIS (01.07.2012 - 30.06.2013)MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica159,34 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012/01Nebytový priestor v období január - jún 2012Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP "MLADOSŤ", Fučíkova 370/7, 08701 Giraltovce168,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
10.7.201210.7.2012
Faktúra20120091Dosky 25 mm x 1200-4000, late 50x30x2000 20 ksObjednávka č. 22/OV/12/KoLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce107,63 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Faktúra46052012Náklady a občerstvenie na stravu na akciu Olympiáda v atletike stredných a základných škôl, ktorá sa konala 25.05.2012Objednávka č. 308/CVČ/12Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce511,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra101200166Preglejka BUK BB/STD 10x1250x2500 mm - 31,2500 m2 Preglejka BUK BB/STD 15x1250x2500 mm - 15,6250 m2Objednávka č. 295/CVČ/12Naceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov656,26 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra022012Bageta - 60 ks, obložená misa - 3 ks, nealko zlatá studňa - 60 ks, nealko budiš - 33 ks, chliebObjednávka č. 307/CVČ/12ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník246,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra20120149Trofej futbal RFST 2068, trofej futbal brankár RFXR 3137, trofej futbal RTY3733, pohár 7082A, pohár 7082B, pohár 7082C, pohár 7082D, pohár 7082E, pohár 7082F, štítok gravírovaný- veľký, stredný, malý,Objednávka č. 310/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov117,72 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra201251Štetec, lepidlo Lovosa, etikety, lepidlo, maliarska kefa, DuvilaxObjednávka č. 296/CVČ/12Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník134,07 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Dodatok k zmluve129/2012Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10. mája 2013Objednávka č. 300/CVČ/12Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník20,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
  10.7.2012
Faktúra2012020Gumové čižmy, nohavice biele, nohavice červené, tričko modré dlhý rukáv, tričko dámske krátky rukávObjednávka č. 299/CVČ/12Stanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník153,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012V151Tričko, logo, potlačObjednávka č. 298/CVČ/12KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník104,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012013Pohár 8444A, 8444B, 8444C, figúrka futbal, štítok gravírovanýObjednávka č. 297/CVČ/12DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník73,25 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra420081Koleno 110/87, sada skrutkovačov Bit, fólia nopová 1 mObjednávka č. 303/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce11,44 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra420082Páska univerzal DT ST 48 mm.25, páska Power tape-extra stark 50 mmx25m, streč fólia, hladítko nerez. hladké 280x130, lyžička nerez 140x80 mmObjednávka č. 304/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce21,39 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra10121053Diplom V - 30ksObjednávka č. 306/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov11,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra6/2012Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, vedenie záujmového útvaru-futbal žiaci, vedenie záujmového útvaru-futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri akciáchZmluva o trénerskej činnosti zo dňa 1.9.2011Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov954,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012003Náklady na využívanie priestorov využívané pri záujmovom vzdelávaní žiakov na mesiac marec - jún 2012 - III. splátkaZmluva č. 1/1/2010Obchodná akadémia, Stocklova 24, 08528 Bardejov2000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra5/2012Refundácia nákladov energie (teplo, elektrická energia, voda, stočné) za obdobie marec - jún 2012Zmluva o vzájom. spolupráci 2/1/2012Gymnázium DH, Komenského 16, 08901 Svidník2000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra03/2012Platba za náklady pri využívaní priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakovZmluva o vzájom. spolupráci 4/1/2012Základná škola, Krajná Poľana, 09005 Krajná Poľana1500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012013Refundácia nákladov (plyn, elektrina, voda) za využívanie priestorov pri záujmovom vzdelávaní žiakovZmluva o vzájom. spolupráci 8/1/2012Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník7000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra20120606Dopravné služby - preprava osôbObjednávka č. 305/CVČ/12JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky88,80 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra2012311Informačný bulletín č. 06/2012, CVČ - 4 000 ksObjednávka č. 302/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník1056,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra1200064Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Košíc a späť dňa 07.06.2012Objednávka č. 293/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou302,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra20120020Toner REP-SAMSUNG ML-1610, Toner KOMP-SAMSUNG ML-1660 (MLT-D1042), inštalácia softvéru a konfigurácia PCObjednávka č. 301/CVČ/12SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce221,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120119Autobusová doprava na trase Giraltovce - B. Kúpele (Hervrtov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012Objednávka č. 282/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120118Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (skanzem) dňa 14.06.2012Objednávka č. 277/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120114Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012Objednávka č. 276/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120115Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012Objednávka č. 275/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov180,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120091Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) a späť dňa 25.05.2012Objednávka č. 252/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov117,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120102Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012Objednávka č. 224/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120103Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) v dňoch 28.05.-31.05.2012Objednávka č. 253/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov816,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120104Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012Objednávka č. 255/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov117,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120106Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012Objednávka č. 254/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov144,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120105Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012Objednávka č. 225/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov170,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120109Autobusová doprava na trase Giraltovce-Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012Objednávka č. 256/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov188,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120110Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce) dňa 07.06.2012Objednávka č. 259/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov358,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120129Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyíregyháza (oceanárium ZŠ Giraltovce) a späť dňa 22.06.2012Objednávka č. 285/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov358,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120125Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012Objednávka č. 260/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov78,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120128Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce-botanická záhrada) dňa 20.06.2012Objednávka č. 280/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov253,20 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra120126Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012Objednávka č. 278/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov170,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra12/2012Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČObjednávka č. 294/CVČ/12Brastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník1551,47 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Faktúra12000091Savo WC, diava, saponát UMY, Clin, vedro plastové, jar, wc guličky BREF, tablety Fixinela, vrecia do koša, utierka švédska, rukavice gumové, kefa PVC, hubky na riad, handra mycia šedá, handra veľká,..Objednávka č. 78/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce173,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Faktúra12000092Násada drevená so závitom, rukavice gumové, wc súprava trojhranná, voda destilovaná, handra biela tkaná, Jar, Pronto, čistič Mr. Proper, čistič DiavaObjednávka č. 78/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce22,76 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Faktúra12000107Farba Renokov, odhrdzovač 1 l, odstraňovač starých náterovObjednávka č. 68/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce1420,40 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Faktúra120076Vrecia 120 l, Ceresit stopl vlhkosti, švédska utierka, brzdová kvapalina, dekorlak čerešňa, štetec, rukavice pracovné, duvilax, maliarsky valček, Jar, Clin, Fixinela s vôňou, ...Objednávka č. 79/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce95,16 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Faktúra120035Viacnásobná zásuvka, kotúč rezný, regulátor tlaku, dg prechod, PU pena, 24 hod. spin. zásuvka, vidlica, matica, skrutka, vrták, sekač plochy, prípojka, elektróda, čižmy pracovné,...Objednávka č. 80/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce181,87 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
FaktúraFV12057Čistenie šácht a upchatého kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 11.06.2012Objednávka č. 84/SMM/12Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce56,50 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka85/SMM/12Skrinka DTD s pracovnou doskouFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka81/SMM/12Blok B - vchodové dvere 1460x2100 - 1 ks, schodiskové okno (O+OS) dvojkrídlové 1320x1720 - 1 ks, plastové okná o rozmeroch 550x53 (OS) - 10 ks, vonkajšie parapety 1,87x200 m, doplnkyFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka86/SMM/12PVC okno o rozmeroch 570x540 m v počte 10 ksFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka82/SMM/12Blok C - Štefan Vaľany - 1 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 130x115 (O+OS), 2 ks - dvojkrídlové okno o rozmeroch 132x146 (O+OS), parapety vonkajšie, vnútornéFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka20/OV/12/MaDodávka stavebného materiálu pre odvod spodných a dažďových vôd a opravu hydroizolácie - externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy MsNV GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov100,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Objednávka19/OV/12/MaRealizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci jún 2012Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Objednávka22/OV/12/KoRezivo - dosky a laty na opravu bočníc traktorovej vlečky a zhotovenie nadstavcov bočníc pre zvoz trávy, sena a konárovLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
10.7.201210.7.2012
Objednávka308/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu: Olympiáda v atletike stredných a základných škôlSúkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka295/CVČ/12Materiál na opravu mantinelov - multifunkčné ihriskoNaceva - Slovakia, spol. s.r.o., Bardejovská 38/A, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka307/CVČ/12Poháre a trofeje na akciu: Futbalový turnaj mužov nad 50 rokovTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka307/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciuESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka296/CVČ/12Lepidlá a štetce podľa výberuIng. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA, D. Millyho 580/59, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka300/CVČ/12Predplatné Podduklianskych noviniek od 10.05.2012 do 10.05.2012Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka299/CVČ/12Tričká a nohavice podľa výberu na akciu Deň detíStanislav Hvozda, Karpatská 838/14, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka298/CVČ/12Tričká s logom - 20 ksKAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka297/CVČ/12Poháre na akciu Malý futbal dievčat stredných škôlDIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka303/CVČ/12Tovar podľa výberuTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka304/CVČ/12Tovar podľa výberuTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka306/CVČ/12Diplom (turnaj v boxe) - 30 ksTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka305/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Stropkov a späť dňa 08.05.2012JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka302/CVČ/12Tlač informačného bulletínu č. 06/2012Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka293/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Košice a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 07.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka301/CVČ/12Toner REP-Samsung - 2 ks, toner KOMP-Samsung - 1 ks, inštalácia softvéruSK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka282/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Bardejovské kúpele (Hervartov) a späť (SSOŠ Giraltovce) dňa 15.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka277/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (múzeum) dňa 14.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka276/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Svidník a späť (ZŠ Giraltovce - dopravné ihrisko) dňa 07.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka275/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Vrbov a späť (ZŠ Kračúnovce) dňa 07.-08.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka252/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 25.05.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka224/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Prešov (MŠ Giraltovce - hvezdáreň) dňa 31.05.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka253/CVČ/12Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Stropkov a späť (ZŠ Kračúnovce - plavecký výcvik) dňa 28.05.-31.05.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka255/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka254/CVČ/12Autobusová doprava na trase Kračúnovce - Giraltovce a späť (MDD) dňa 01.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka225/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice (SZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 02.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka256/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Krynica a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 05.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka259/CVČ/12Autobusová doprava na trase Želmanovce - Nyiregyháza a späť (ZŠ Želmanovce ) a späť dňa 07.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka285/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nyiregyháza (oceánarium - ZŠ Giraltovce) dňa 22.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka260/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník-Giraltovce (prevoz detí - letný tábor) dňa 18.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka280/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - botanická záhrada) dňa 20.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka278/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (ZŠ Giraltovce - ZOO) dňa 19.06.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka294/CVČ/12Pokládka terasovej dlažby v areáli CVČBrastav, s.r.o., Bardejovská 354/38, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
10.7.201210.7.2012
Objednávka78/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka68/SMM/12Renokol - 170 kg, odstraňovač starých náterov - 30 l, odhrdzovač - 20 l (materiál určený pre náter striech - blok C1 a C2)Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka79/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka80/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
Objednávka84/SMM/12Čistenie šácht upchatého kanalizačného potrubia v Dome služiebMarek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
10.7.201210.7.2012
ZmluvaZmluva o dieloRekonštrukcia malej budovy MsKSMilan Goga, Vyšný Žipov 239, 09433 Vranov nad Topľou65445,46 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  10.7.2012pri-18169-4545.pdf  
Faktúra2012180Činnosť technika PO za mesiac jún 2012Zmluva č. 29/10 o službáh požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.7.20124.7.2012
Faktúra2116131047Vodné, stočné - Materská škola, Dom služieb, Dukelská 25, blok A, Bardejovská 3, blok E, Kukučínova 35, Fučíkova 368/5, Dukelská 27, 20,75,33/37, 49/53,26, Kukučínova 38, 469/15, Mlynská, KukorellihoZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice3571,21 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.7.20124.7.2012
Faktúra64251205Jogurt stracatella, syr smotanový, vajcia, mlieko plnotučnéObjednávka č. 105/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov62,77 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.7.20124.7.2012
Faktúra20121610Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, rožok tukový, grahamový chlieb, sendvič tukovýObjednávka č. 103/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce35,38 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.7.20124.7.2012
Objednávka103/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.7.20124.7.2012
Objednávka105/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
4.7.20124.7.2012
Objednávka29/PMU/2012Toneru do HP LJ P1505 - 2 ks, HP LJ 1010 - 2 ksSK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
Faktúra121061Batéria 9Ah do záložného zdroja, CD-R 25 ks cake Titanium, kingston 8GB HyperX Blu 1600MHz DDR 3 CL9 DIMM, chladič, XMP, servis PC - inštalácia softwareObjednávka č. 30/PMU/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa145,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
Faktúra36200331Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 07/2012Licenčná zmluva č. REG290109+Dodatok č. 1-3RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
Faktúra62461205Mlieko 7 dňové, maslo čerstvé, džús pomarančový, tvaroh, mlieko trvanlivé polotučné, vajíčka, cukor kryštálObjednávka č. 100/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov149,11 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra60681205Mlieko 7 dňové, múka 00 extra, múka výberová, džem jahodový, vajíčka, olej RaciolObjednávka č. 98/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov96,47 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra20121541Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, kocka cereálna tekvicová, sendvič tukovýObjednávka č. 99/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce34,56 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra121062Servis software - nastavenia k WinIbeuObjednávka č. 30/PMU/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa20,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
FaktúraFV200018Konzultácia a konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Activ Directory (tvorba dok. bezp. projetk)Objednávka č. 24/2011DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice990,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
Objednávka30/PMU/2012Batérie do záložného zdroja - 2 ks, CD-R 25 ks, ram pamäť 8GB - 1 ks a servis PCPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
3.7.20123.7.2012
Objednávka100/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Objednávka98/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Objednávka99/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra11/MŠ/2012Úhrada k stravnému za dospelých stravníkov za mesiac júnMŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce82,94 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra12/MŠ/2012Úhrada k stravnému za žiakov v hmotnej núdzi za mesiac júnŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce438,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra0112060668Jedálne kupóny 3,30 € x 1200 ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4014,12 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.7.20123.7.2012
Faktúra201206044Výberová múka, droždie, sunqwick, bobkový list, korenie nové, korenie celé, soľ, ocot, vajcia, ryža, trvanlivá smotana, bušinské cestoviny, práškový cukor, múka hladká, piškóty, cestoviny, jogurt,..Objednávka č. 104/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce59,09 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra120641220Mak, cukor práškový, kolienka cessi, uhorky, soľ, tuniak v rastlinnom oleji, vegeta, droždie, niva plesnivá, krúpy, karička, čaj, cukor vanilkový, puding, pažítka, párky, kukurica, rezance široké,..Objednávka č. 102/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov204,78 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra120352Zemiaky, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, kapusta hlávková červená, cibuľa, citrón, kapusta hlávková biela, uhorky, pór, paradajky, paprika, hlávkový šalát, kapusta čínska, kapusta kvasenáObjednávka č. 101/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce255,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Faktúra818980Little joe toaletný papier recy, ille mydlo susiZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá14,71 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.7.20123.7.2012
Faktúra2116131078Vodné, stočné - ul. Kukučínova 511/61-2, unimobunkaZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice116,90 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.7.20123.7.2012
Faktúra2116131077Vodné, stočné - ul. Dukelská 57/64, Dukelská ul. - fontána, Park mieru, Dukelská 811/119ZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice216,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.7.20123.7.2012
Faktúra12500094PVC rúra, dlaždice 30x30, lep. malta, špárovacia hmota, rúra dymová, koleno dymové, penetrácia hĺbková, sieťka armovacia, silikón sanitar., hladitko na polyst.,KJG zvod, KJG koleno, KJG objímka,..Objednávka č. 77/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov168,52 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.7.20123.7.2012
ObjednávkaObjednávka jedálnych kupónovJedálne kupóny 3,30 € x 1 200 ksLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3960,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
3.7.20123.7.2012
Objednávka104/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Objednávka102/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Objednávka101/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.7.20123.7.2012
Objednávka77/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávkyVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
3.7.20123.7.2012
Faktúra20120018Toner KOMP - HP LJ P1505 - CB436A, Toner KOMP - HP LJ 1010 - Q2612AObjednávka č. 29/PMU/2012SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce66,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.7.20122.7.2012
Faktúra51688396619Nokia C5Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava1,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.7.20122.7.2012
Faktúra1/2012Splátka za I. polrok r. 2011/2012 za využívanie priestorov pri realizácii ZÚ využívané CVČ Giraltovce na ZŠ v KračúnovciachZmluva o spolupráciZákladná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 08701 Giraltovce2500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
29.6.201229.6.2012
Faktúra200027328Predplatné - Hudobný život č. 8/2012 - 12/2012Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica8,96 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Faktúra082012Oprava akordeónov - Delicia Junior - 1 ks, Weltmeister Caprice - 1 ksObjednávka č. 32/ZUŠ/2012Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina213,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Faktúra12020012TY821700 Tycoon Shaker, 835450 Studio Shaker kov, CGZ 6N Tamburína, CGTHD 10P Bubienok plast. bl., CGHT 10D Tambúrína bez, CB78 SHG Bongos, 822100 RODS Heavy bambus, CMB45 SHG Bongo, Clav. paličky,...Objednávka č. 31/ZUŠ/2012MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice356,60 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Faktúra201219Dievčenský kroj šarišský - 10 ks, sukne modrotlačové - 20 ks, šatky 20 ks, chlapčenský kroj - 12 ks, chlapčenský-detský kroj - 6 ksObjednávka č. 30/ZUŠ/2012Jozef Karahuta - CIPISEK, Podhradík 9, 08006 Prešov5060,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Objednávka32/ZUŠ/2012Oprava akordeónov - Delicia Junior a Weltmeister CapriceMiroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS, Petzvalova 31, 01015 Žilina0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Objednávka31/ZUŠ/2012Hudobné nástroje podľa výberuMADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 04001 Košice0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Objednávka30/ZUŠ/2012Kroje pre detský folklórny súbor GiraltovčanCIPISEK, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
29.6.201229.6.2012
Faktúra12000086Obal tvrdý A4, toaletný papier, špendlíky, plastelína, dierkovač, guma dekoračná, podložka s klipom, zošity, výkresy A4, popisovače, kuchynské utierky, poháre plastové, korektor, pravítkaObjednávka č. 268/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce78,34 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.6.201228.6.2012
Faktúra12000084Lopta futbalová colo - 6 ksObjednávka č. 265/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce55,86 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.6.201228.6.2012
Faktúra120015PrepravnéObjednávka č. 244/CVČ/12MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník57,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.6.201228.6.2012
Faktúra552012Slepačia polievka, segedínsky guľáš, knedle, minerálna voda kláštorná, presso kávaObjednávka č. 239/CVČ/12JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce25,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
27.6.201228.6.2012
Objednávka239/CVČ/12Stravu a občerstvenie na deň 25.05.2012JAMI-SK, s.r.o., Kračúnovce 10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.6.201228.6.2012
Objednávka244/CVČ/12Preprava športového materiálu na trase: Svidník - Giraltovce a späť (Giraltovský olympijský deň) dňa 24.05.2012MIKI expres s.r.o., Gen. Svodobu 700/25, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.6.201228.6.2012
Objednávka265/CVČ/12Futbalová lopta Colo (halový futbal - ŽŠI Medzilaborce) - 6 ksEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.6.201228.6.2012
Objednávka268/CVČ/12Kancelárske potreby podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
28.6.201228.6.2012
FaktúraÚrazové poistenieÚrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služiebKomunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava65,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
28.6.201228.6.2012
FaktúraÚrazové poistenieÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie nahlásených obcou ako osoby pre výkon menších obecných služiebKomunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava78,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
28.6.201228.6.2012
Faktúra12050223Realizácia separovaného zberu za mesiac májZmluva o zabezpečovaní separovaného zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce675,29 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
28.6.201228.6.2012
Faktúra90182266Montáž meradla, preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80, prevádzkový monter vod. a kanalizáciíObjednávka č. 2000000272Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice31,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
28.6.201228.6.2012
ZmluvaZmluva o dieloVyhotovenie samostatnej dokumentácie pre územné rozhodnutie a samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyIng. Vladimír Zvada, Pod vinicami 9, 08001 Prešov9800,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  28.6.2012pri-17789-4544.pdf  
Faktúra120068Sklo 4 mm číre - 1,780 m2Objednávka č. 83/SMM/12Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice29,20 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
28.6.201228.6.2012
Objednávka83/SMM/12Sklo 4 mm číre - 1,78 m2 (poliklinika)Andrej Sabol - SAMAH, Pod Kaštieľom 6, 08641 Raslavice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
28.6.201228.6.2012
Dodatok k zmluveDodatok č. 2Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČOZmluva o dielo a kúpna zmluva z 11.10.2011R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  27.6.2012pri-17743-4542.pdf  
Dodatok k zmluveDodatok č. 2Predmetom dodatku je zosúladiť právny stav vzhľadom na skutočnosť, že chybou pri písaní došlo k nesprávnemu uvedeniu IČORámcová kúpna zmluva z 11.10.2011R.A.S. s.r.o. Sveržov, Priemyselná 3005/1, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  27.6.2012pri-17745-4543.pdf  
Faktúra2012031Administratívne činnosti - ChD kamerový monitorovací systém od 01.06.2012 do 30.06.2012Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
27.6.201227.6.2012
Faktúra2012032Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 30.06.2012Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
27.6.201227.6.2012
Faktúra2012033Administratívne činnosti - ChD CVČ od 01.06.2012 do 31.06.2012Mandátna zmluva č. 2011/02 a Dodatok č.1/2011VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
27.6.201227.6.2012
Faktúra1210005Vystúpenie FS Železiar na podujatí Topľanské slávnosti dňa 03.06.2012Zmluva o účinkovaní č. 03/12Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice1241,44 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
odd. kultúry
25.6.201225.6.2012
Zmluva1026/5300/2012Prevod vlastníctva predmetu kúpy - Projektovej dokumentácie stavby "Regenerácia sídla Giraltovce Centrum - pešia zóna - VN, TM, NN rozvody"Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice6102,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  25.6.2012pri-17739-4539.pdf  
pri-17739-4540.pdf  
pri-17739-4541.pdf  
Faktúra112157565Kuracie rezne solenéObjednávka č. 97/ŠJ-MŠ/2012Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom50,40 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Faktúra20121472Chlieb pšeničný ražný svetlý, tmavý, makovka jemné peč. z kysnutého cesta, talianske peč. plnené pľundr.Objednávka č. 94/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce63,20 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Faktúra58641205Rama, cukor kryštál, ryža guľatá, tvaroh, vajíčkaObjednávka č. 96/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov101,71 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Faktúra56901205Jogurty Fontana, mlieko, syr tehla, kompót broskyňový, maslo, syr smotanovýObjednávka č. 95/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov178,80 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Faktúra1235083Prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.6.201222.6.2012
Faktúra4590232206PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava154,21 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
22.6.201222.6.2012
Objednávka95/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Objednávka96/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Objednávka94/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Objednávka97/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠNowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
22.6.201222.6.2012
Faktúra12050230Rezanie asfaltu na ul. Kukorelliho (do 10 cm)Objednávka č. 20/OV/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce25,44 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
20.6.201221.6.2012
Faktúra420083Ker. obklad TANIA hnedá, lepidlo standard,jadrová omietka, štuk BAUMIT, duvilax, ytong, klince,..Objednávka č. 48/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce234,15 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.6.201221.6.2012
Faktúra420085Mriežka vetracia, batéria umývadlová, lepidlo standard, škárovacia hmota, ker. dlažba, ventilátor, rúra flexoObjednávka č. 76/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce99,08 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.6.201221.6.2012
FaktúraVFA20120416Označenie prečnievajúceho nákladu - 9 ks, nereflexný dopravný kužeľ - 7 ks, C3 (500)-Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajomObjednávka č. 21/OV/12AD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza91,80 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
21.6.201221.6.2012
Objednávka20/OV/12Rezanie asfaltu okolo prepadnutého miesta na miestnej komunikácii - ul. KukorellihoMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár
odd. VaRR
21.6.201221.6.2012
Objednávka21/OV/124 ks dopravných kužeľov, značku C3 - prikázaný smer vľavo a označenie prečnievajúceho nákladuAD značenie, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
21.6.201221.6.2012
Objednávka76/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.6.201221.6.2012
Objednávka48/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.6.201221.6.2012
Faktúra817303Toaletný papier, zásobník mydla, papierové utierkyZmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá123,72 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
21.6.201221.6.2012
Faktúra2012/83PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce417,92 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
20.6.201220.6.2012
Faktúra12050225AVIA, piesok, nakladanieObjednávka č. 59/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce86,65 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Faktúra12050226Vývoz veľkoobjemových kontajnerovObjednávka č. 72/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce316,98 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Faktúra12050227Vývoz veľkoobjemového kontajnera z cintorínaObjednávka č. 26/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce63,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
20.6.201220.6.2012
Faktúra12050228Vývoz odpadu z potoka na ul. KukučínovejObjednávka č. 56/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce253,58 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Faktúra12050229Vývoz veľkoobjemového kontajnera Objednávka č. 22/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce63,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
20.6.201220.6.2012
Objednávka22/PMU/2012Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy na 21.04.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
20.6.201220.6.2012
Objednávka56/SMM/12Vývoz odpadu z potoka na ul. Kukučínovej - 6 krátMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Objednávka72/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera (park mieru, Dom služieb) podľa potrebyMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Objednávka59/SMM/12Dovoz piesku z družstva v Ďurďoši k amfiteátru v GiraltovciachMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
20.6.201220.6.2012
Faktúra621201558Servisné služby na základe zmluvyZmluva o poskytovaní služieb č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
18.6.201219.6.2012
Faktúra20120014ISSO - retiazka celot. žalúzieObjednávka č. 22/OK/2012Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce95,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
18.6.201219.6.2012
Faktúra193957012Ubytovanie počas školenia vedúcich krúžkov v termíne od 22.06.2012 do 24.06.2012, Hotel Travertín I, Vyšné RužbachyObjednávka č. 284/CVČ/12Avicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava270,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
18.6.201219.6.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoPP01-Komplexné poistenie podnikateľovPoistka č. 511027076ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1360,85 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
18.6.201219.6.2012
Faktúra73012Cyky-N 2Ax2,5 kábel, škatuľa prístrojová IP 67, 686.206 KRAB.INST. 150x110x70, 669102 4-25 Svorka univerzal, Son-T 70W E E27 Sodík. výbojka, úsporná žiarovka 11W E14, E27, tlmivka HIA 80W 8/23 layrtonObjednávka č. 69/SMM/12ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov425,29 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
FaktúraFV12051Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom zo dňa 22.05.2012Objednávka č. 63/SMM/12Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce29,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
Faktúra2012287Reklamné hrnčeky s potlačou pre CVČObjednávka č. 291/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník250,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra2012176Dodanie prenosného hasiaceho prístroja PG6, výstražné tabuľkyObjednávka č.283/CVČ/12PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník47,28 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra2012009Vstup do fitness - študentObjednávka č. 290/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová215,90 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra120017Bagety + džús - 70 ks - Novák cup Bagety + džús - 110 ks - Novák cupObjednávka č. 289/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce278,64 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra120016Bagety pre boxerský krúžok zo dňa 11.05.2012Objednávka č. 288/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce19,44 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra20120596Deka vymývaný betón 50/50/4-5, Odvoz materiálu IVECO s hydr. rukouObjednávka č. 292/CVČ/12Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník3343,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra1200058Preprava osôb autobusom zo Svidníka do Bratislavy a späť v dňoch 2.-3.6.2012Objednávka č. 274/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou1389,65 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra1200062Preprava osôb autobusom z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Giraltoviec a späť dňa 06.06.2012Objednávka č. 272/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou186,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra1200057Preprava osôb autobusom z Nižného Mirošova do Prešova a späť dňa 01.06.2012Objednávka č. 273/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou202,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra09/2012Dohodnutá čiastka na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci na školský rok 2011/2012Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 14/1/2010KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce n/T, Zámocká 159, 09431 Hanušovce nad Topľou5000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra120005Zvuková réžia a moderovanie: 05.05.2012 Turnaj v boxe - 09.00-14.00 hod. 25.05.2012 Olympiáda v parku - 09.00-14.00 hod.PZ zo dňa 10.10.2012Daniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra12500058Záves okenný 80 mm, kľúč očko - plochý 13 mm, polyst. 3 Styrodur, tehla biela, kotúč diamantový, drôt viazaci, cement, lep. malta, tvar. Termalica, sieťka armovacia, klince, pasovina, plech poz. vln.Objednávka č. 270/CVČ/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov257,38 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra120001Cestovné 03/2012, tréningy 03/2012, cestovné 04/2012, tréningy 04/2012, cesta Vranov n/T 29.04.2012, cesta Vranov n/T 27.05.2012Marián Žemlička-SCORES, Duklianska 648/18, 08901 Svidník283,54 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra2012080Vstupné - plavecký výcvik v dňoch 04.06.-08.06.2012 - 40 detíObjednávka č. 258/CVČ/12Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov560,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra5/2012Vedenie záujmového útvaru - futbal - krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČZmluva o trénerskej činnostiDaňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice809,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra0422012Výlisok vane dresu 500x400x250 Objednávka č. 34/SMM/12Dialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada128,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
Objednávka284/CVČ/12Ubytovanie v termíne 22.06.2012 - 24.06.2012 školenie vedúcich krúžkov - Gymnázium GiraltovceAvicenum, s.r.o., Osadná 11, 83103 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka22/OK/2012Zhotovenie žalúzií do priestorov Domu kultúry v počte 3 okná (miestnosti na uskladnenie zákuskov)Ján Lipinský - JANY, Fučíkova 4, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
19.6.201219.6.2012
Objednávka69/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky pre verejné osvetlenie v GiraltovciachELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
Objednávka63/SMM/12Prepláchnutie kanalizačného potrubia fekálom na ul. Dukelskej pri budove Rent Invest, s.r.o.Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
Objednávka291/CVČ/12Reklamné hrnčeky s potlačou CVČ - 100 ksTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Faktúra283/CVČ/12Dodanie prenosného hasiaceho prístroja - 1 ks Výstražné tabuľky - 12 ksPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka290/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac májLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka289/CVČ/12Bagety - Novák cup na deň: 04.06.2012 - 70 ks Novák cup na deň: 06.06.2012 - 110 ksSLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka288/CVČ/12Bagety pre boxerský krúžok na deň 11.05.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka292/CVČ/12Dovoz a dodávka materiálu - deka vymývaný betón 50/50/4-5Peter Pilip BYTSERVIS, Stropkovská 473, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka274/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Bratislava a späť (hokejbal) dňa 02.06.-03.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka272/CVČ/12Autobusová doprava na trase Krajná Poľana - Svidník - Kračúnovce - Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 06.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka273/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Prešov a späť (DJZ Prešov) dňa 01.06.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka270/CVČ/12Tovar podľa výberuVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka258/CVČ/12Prenájom plavárne v dňoch 04.06. - 08.06.2012 v čase od 08.00 - 11.30 hod. Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
19.6.201219.6.2012
Objednávka34/SMM/12Vaňa dresu bez stojanu o rozmeroch 500x400x250 pre poliklinikuDialex, s.r.o., Liptovská Osada 638, 03473 Liptovská Osada0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
19.6.201219.6.2012
FaktúraFaktúraTelekomunikačné službyOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava701,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
19.6.201219.6.2012
Faktúra21215062Dieťa a jeho svet - jún 12 (č. 13)Objednávka č. 9/MŠ/2012RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava38,21 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
15.6.201215.6.2012
Faktúra1122204732Triedna kniha (pre materské školy), evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanieObjednávka č. 6/MŠ/2012ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica33,26 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
15.6.201215.6.2012
Dodatok k zmluve200122771Predplatné Včielka č. 9/2012 - 12/2012 Predplatné Predškolská výchova č. 1/2012 - 2/2012Objednávka č. 5/MŠ/2012Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica7,60 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
  15.6.2012
Faktúra12023307Hovädzie predné, bravčová krkovičkaObjednávka č. 93/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov80,21 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Faktúra54831205Vajíčka, lečo zeleninové, cukor kryštál, mlieko, tvaroh, múka výberová, tehla EidamObjednávka č. 89/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov78,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Faktúra20121405Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, cereálna pľundra so slivkovým lekvárom, rožok tuk.grahamový, grahamový chlieb, žemľa tuková, závin makovýObjednávka č. 92/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce88,45 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Objednávka9/MŠ/2012Aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet - jún 12 č. 13RAABE, Trnavsk cesta 84, 82102 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
15.6.201215.6.2012
Objednávka6/MŠ/2012Školské tlačivá pre MŠŠEVT a.s.,, Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
15.6.201215.6.2012
Objednávka5/MŠ/2012Predplatné časopisov Včielka a Predškolská výchovaSlovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
15.6.201215.6.2012
Objednávka93/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Objednávka89/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobkyMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Objednávka92/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
15.6.201215.6.2012
Faktúra0542012Plagát A3 - 70 ks, plagát A2 - 70 ksObjednávka č. 21/OK/2012Marian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle151,20 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
14.6.201214.6.2012
Objednávka21/OK/2012Zhotovenie plagátov na Topľanské slávnosti v počte: plagát A3 - 70 ks, A2 - 70 ksMarian Štefanik, SteMar, Okrúhle 112, 09042 Okrúhle0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
14.6.201214.6.2012
Faktúra01029/12Ceny pre víťazov na gitarovom festivale Giraltovce 2012Objednávka č. 28/ZUŠ/2012Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica450,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.6.201214.6.2012
Faktúra1200049Preprava osôb z Giraltoviec do Stropkova a späť dňa 16.05.2012Objednávka č. 29/ZUŠ/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou88,20 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.6.201214.6.2012
Objednávka28/ZUŠ/2012Ceny pre víťazov súťaže Gitarový festival Giraltovce 2012Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88, 97401 Banská Bystrica0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.6.201214.6.2012
Objednávka29/ZUŠ/2012Doprava žiakov na súťaž do StropkovaSEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.6.201214.6.2012
Faktúra120013Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška systém ochrany pred bleskom s následnými nutnými opravami v ZUŠ GiraltovceObjednávka č. 23/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
13.6.201213.6.2012
Faktúra120014Vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie s následnými nutnými opravami vykonanými v priebehu OP a OS v ZUŠ GiraltovceObjednávka č. 23/SMM/12Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce786,70 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
13.6.201213.6.2012
Objednávka23/SMM/12OP a OS vybraných objektov: Dom smútku, Dom služieb (verejné priestory), Základná umelecká škola a mestské priestory v objekte CVČ (knižnica+klub dôchodcov)Vladimír Michalčík, Mlynská 273/7, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
13.6.201213.6.2012
Faktúra200264042Predplatné Pravda FP, Život pre mestskú knižnicuSlovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica98,34 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
12.6.201212.6.2012
Faktúra120174Giraltovce - SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000-0,735 - 1. etapaZmluva o dielo zo dňa 25.07.2011+Dodatok č. 1GASMONTA s.r.o., Herlianska 1070/87, 09303 Vranov nad Topľou110129,11 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
12.6.201212.6.2012
Faktúra120015Klobása - 227 ks, minerálka 0,5 l - 39 ksObjednávka č. 20/OK/2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce486,26 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.6.201211.6.2012
Faktúra89925183Manažérsky balíček IIPORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 01001 Žilina19,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra7224108623ElektrinaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2563,80 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra51206070Pohyb. činnosti pre predškolské vzdelávanie - Súbor kariet Hrajeme si... v telocvični - predplatné 4 publikácieRAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava80,00 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
11.6.201211.6.2012
Faktúra120068Kultúrny spravodaj A5 + obálkaObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce276,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.6.201211.6.2012
Faktúra39062012Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac jún 2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce990,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra5739072548Telekomunikačné služby1023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 222,12 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra7739160317Telekomunikačné služby1008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra5739160302Telekomunikačné služby1008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2133,99 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra4739160310Telekomunikačné služby1008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2231,35 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra6739160325Telekomunikačné služby10086113307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2181,87 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra20121146AERO 15x33 trans.-lepiaca páska, contakt et. 32x19 biele, obal euro A4, t-dovolenkový lístok, t-potvrdenka s juxtou, t-žiadanka na prepravuObjednávka č. 013/FO/2012MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov23,78 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra2012/10Obimka guma 123-128, vent. s odv.1", tes. had.sanitas 3/8", tef.paska 12mm, vsuv.1"poz, pla.prech 32x1VN, pla.prech. 32x1VON, pred. 1"X20MOS, pred. 1"X30MOS, wc srob. bidet 6x70, drz.umy. 10x120,...Objednávka č. 55/SMM/12INŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce241,88 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.6.201211.6.2012
Faktúra7739037141Telekomunikačné služby1010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 227,84 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra2012/75PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce573,04 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra4590228157PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava315,24 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
FaktúraVF12058Dodávka a odber teplaZmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce1994,56 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra7739160331Telekomunikačné služby1023714101Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 232,81 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Faktúra201208Nájom nebytových priestorov a pozemkuZmluva o nájme zo dňa 31.01.2012Andrej Gall - GALLON, Vaľkovská11, 08005 Prešov 530,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.6.201211.6.2012
Objednávka20/OK/2012Občerstvenie pre 230 účinkujúcich dňa 03.06.2012 na Topľanské slávnosti na mestskom amfiteátriSLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
11.6.201211.6.2012
Objednávka013/FO/2012Kancelárske potreby: juxty s potvrdenkou, dovolenkový lístok, žiadanky na prepravu, euroobaly, etikety a lepiacu pásku priesvitnúMÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Záhradná 2555/5, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.6.201211.6.2012
Objednávka55/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky vopred určenými zamestnancami MsÚINŠTAL - CENTRUM s.r.o., Kračúnovce 116, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
11.6.201211.6.2012
Faktúra1200113CEL-TEC FLZA50Objednávka č. MsP-P/1/2012Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník112,00 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
11.6.201211.6.2012
ObjednávkaMsP-O/1/20124 ks nabíjateľných svietidiel CE-TEC FLZA50Slovakia arms, s.r.o., Gen. Svobodu 683/7, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Juraj Šima,
náčelník MsP
11.6.201211.6.2012
Zmluva248/2012-HÚPoskytovanie údajov z katastrálneho územia GiraltovceKatastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  11.6.2012pri-17459-4538.pdf  
Faktúra12050213Vývoz TKO za mesiac máj,vývoz TKO KUKA, zneškodnenie odpadu,poplatok za uloženieZmluva č.1/2003 o zbere, prevozeMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1695,39 EUR
s DPH
Darina Michliková
fin.odd.
7.6.20127.6.2012
Faktúra12050212Vývoz TKO za mesiac máj: vývoz TKO BOBR,zneškodenie odpadu,poplatok za uloženie,doúčtovanieZmluva č.1/2003 o zbere, prevozeMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce5270,63 EUR
s DPH
Darina Michliková
fin.odd.
7.6.20127.6.2012
Faktúra51207114Publikácia:Základná umelecká škola v praxi-ZDObjednávka č.22/ZUŠ/2012RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava66,15 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Faktúra12_0139Plastové koncovky na stoličku Anett,poštovnéObjednávka č.24/ZUŠ/2012Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno14,40 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Faktúra121055Laminovacie fólie 100 ks balenie, Atrament Canon 526+525 PACKObjednávka č.26/ZUŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa129,00 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Faktúra212040Školské a kancelárske potreby na základe priložených dodacích listov 001 až 03Objednávka č.27/ZUŠ/2012Štempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov169,71 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Objednávka22/ZUŠ/2012Publikácia: Základná umelecká škola v praxiRAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Objednávka24/ZUŠ/201230 ks plastových koncoviek na stoličky AnettAlex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno0,00 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Objednávka26/ZUŠ/2012Laminovacie fólie,toner do tlačiarnePeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Objednávka27/ZUŠ/2012Kancelárske potreby podľa výberuŠtempeľ Miroslav, Lada 207, 08212 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr.Peter Zajac
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Faktúra814620Osviežovač fredy fresh ille biely,voňa limone servisné obdobie 23.5.2012-18.7.2012Zmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá45,50 EUR
s DPH
Mgr. Zajac Peter
riaditeľ ZUŠ
7.6.20127.6.2012
Faktúra06_2012Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka v kultúrnom programe "Folklórny festival Topľanskej doliny",dňa 3.6.2012 v GiraltovciachObjednávka č.19/OK/2012Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou170,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová
ved.odd.kultúry
7.6.20127.6.2012
Faktúra2012027Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od 1.5.2012 do 31.5.2012Mandatná zmluva č.2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Rubis
primátor mesta
7.6.20127.6.2012
Faktúra2012026Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za máj 2012. Chránená dielňa CVČ od1.5.2012 do 31.5.2012Mandatná zmluva č.2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis
primátor mesta
7.6.20127.6.2012
Faktúra2012025Administratívne činnosti podľa preberacieho protokolu za mesiac máj 2012 Chránená dielňa kamerový monitorovací systém od 1.5.2012 do 31.5.2012 Mandatná zmluva č.2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Rubis
primátor mesta
7.6.20127.6.2012
Faktúra7317434868Dodávka zemného plynu - zálohové platby za obdobie od 1.6.2012 do 30.6.2012Zmluvný účet č. 6300143840SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava9061,00 EUR
s DPH
Ing.Kurčová Iveta
ved.fin.odd.
7.6.20127.6.2012
Objednávka19/OK/2012Vystúpenie ľudového rozprávača JožkoJožka dňa 3.6.2012, Topľanské slávnostiJozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
7.6.20127.6.2012
Faktúra2116025696Vodné,stočné a vody z povrchového odtokuZmluva č.10-000023455PO2009VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice4655,51 EUR
s DPH
Ing.Kurčová
ved.fin.odd.
7.6.20127.6.2012
Faktúra2116025326Vody z povrchového odtoku - komunikácieZmluva č.10-000023455PO2009VVS, a.s., Komenského 50, 04248 Košice1005,31 EUR
s DPH
Ing.Kurčová
ved.fin.odd.
7.6.20127.6.2012
Faktúra36200265Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 06/2012Licenčná zmluva č. REG290109RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Čabala
prednosta MsÚ
7.6.20127.6.2012
Faktúra1/6/2012vystúpenie FS Kapušančan dňa 3.6.2012 v GiraltovciachObjednávka č.18/OK/2012FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany300,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová
ved.odd.kultúry
6.6.20126.6.2012
FaktúraFV 42012Hospodárská činnosť podľa súpisu vykonaných prácObjednávka č.18/OV/12/MaJaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce959,11 EUR
s DPH
Ing. Mati
ved,odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
Faktúra2012142Činnosť technika PO za mesiac máj 2012Zmluva 29/10 o službách POPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing.Čabala
prednosta MsÚ
6.6.20126.6.2012
Faktúra34_2012Paušálna odmena za mesiac jún 2012Zmluva o poskytovaní právnej pomociJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing.Čabala Ján
prednosta MsÚ
6.6.20126.6.2012
Faktúra12500065Cement,matica DIN,skrutka vrat.,podložka DIN,vrták do kovu,kotva chemickáObjednávka č.17/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov30,56 EUR
s DPH
Ing. Mati
ved.odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
Faktúra12500064Cement,izoflex,pásky nilonové,Objednávka č.16/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov61,97 EUR
s DPH
Ing. Mati
ved.odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
Faktúra0112050691Jedálne kupóny počet: 1240 kusov po 3,30€/ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava4147,70 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová
ved.fin. odd.
6.6.20126.6.2012
Objednávka18/OK/2012Vystúpenie FS Kapušančan na folklórne slávnosti dňa 3.6.2012FS Kapušančan, Sadová 436/1, 08212 Kapušany0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová
ved.odd.kultúry
6.6.20126.6.2012
Objednávka18/OV/12/MaRealizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci máj 2012Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
bez DPH
Ing. Mati
ved.odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
Objednávka17/OV/12/Kocement 325 pre zabetónovanie zvislých dopr.značiek spojovací a kotviaci materiál pre osadenie zvislých dopravných značiekVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Mati
ved.odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
Objednávka16/OV/12/KoCement 325 pre zabetónovanie oceľových stĺpov pre opravu oplotenia športového areálu izolácia a zaťahovacie pásky pre ochranu nových stromčekov pred poškodenímVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing.Mati
ved.odd.výstavby
6.6.20126.6.2012
FaktúraFV 1200018Tvorba dok.Bezp.projektObjednávka č. 24/2011DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice990,00 EUR
s DPH
Ing.Čabala
prednosta MsÚ
6.6.20126.6.2012
Faktúra112152340Pangasius filety,bravčové karé bez kostiObjednávka č.91/ŠJ-MŠ/2012Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom137,93 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Faktúra12021956Bravčové pliecko BK,prepravkaObjednávka č.90/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov36,96 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
FaktúraFV 120283Ovocie a zelenina podľa výberuObjednávka č.88/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce366,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
FaktúraFV 201205035Droždie,smotana,krupica,rožky,kapusta,párky, ovs.vločky,olej,solamyl,strúhanka,vajcia,jogurt, sungwick,kukurica,gril.korenieObjednávka č.87/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce48,13 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Faktúra52641205Olej,mlieko,maslo,repa kocky,ryža,flora, dezert mlieč.,tvaroh,džus trefaObjednávka č.86/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov310,55 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Objednávka91/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky podľa vlastného výberuNowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Objednávka90/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberuCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Objednávka88/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina podľa vlastného výberuMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Objednávka87/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar podľa vlastného výberuLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
Objednávka86/ŠJ-MŠ/2012Potraviny,mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberuMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
6.6.20126.6.2012
FaktúraF 1202mosadzná spojka,domček pre mravcov,fólia,prikr.plachta,tráva semeno,roundup herb.,krm.tetra cichlid,adapter Al,kvetináč,podložka pod kvet.,trávna zmes,vločky pre ryby,gamarus suš.,girlanda,ratimor,Objednávka č. 242/CVČ/12Ľubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce421,28 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
5.6.20125.6.2012
Faktúra12500063Vrták do kovu,páska mask.krep.,skr.SPS drev.,hmoždinka,fólia stretch,cement,PVCU red.,kol.,rúra,spojka,lepidlo Duvilax,montaž.pena,sieťka armovacia,tyč kruhová,lep.malta,lišta kombi,iy.classicObjednávka č.17/OV/12/MaVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov275,87 EUR
s DPH
Ing.Mati
ved.odd.výstavby
5.6.20125.6.2012
Objednávka242/CVČ/12tovar podľa výberuĽubomír Krupa - Krusado, Porúbka 31, 08646 Hankovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
5.6.20125.6.2012
Objednávka17/OV/12/Mastavebný materiál pre opravu hydroizolácie-externá strana spodnej časti stavby bývalej budovy Msú GiraltovceVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing.Mati Emil
ved.odd.výstavby
5.6.20125.6.2012
FaktúraFV 20121340chlieb,rožok,pletenka,cibuľový chlieb,sendvičObjednávka č.84/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce42,85 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Faktúra12020928hovädzie zad.-BY,bravčové plecko BK,prepravkaObjednávka č.83/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov113,94 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Faktúra112149552kuracie rezne,kúpeľná šunkaObjednávka č.82/ŠJ-MŠ/2012Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom78,96 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Faktúra90641220salama,pažitka,paprika,vegeta,tvaroh,múka,krupica,struhanka,džem,lekvár,droždie,šunka,smotana,tuniak,kakao,eidem,sezam,korenie,cukor van.,hrozienka,čaj,bryndza,kur.stehna,piškotyObjednávka č.85/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov119,69 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Objednávka84/ŠJ-MŠ/2012chlieb a pečivoORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Objednávka83/ŠJ-MŠ/2012mäso a mäsové výrobkyCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Objednávka82/ŠJ-MŠ/2012mrazené výrobkyNowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
Objednávka85/ŠJ-MŠ/2012rozličný tovar podľa vlastného výberuMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
5.6.20125.6.2012
FaktúraFV 1200018hobľovaná fošňa smrekObjednávka č. 62/SMM/12BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce474,00 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Objednávka62/SMM/12hobľované dosky na lavičky v Parku mieru v počte 42 ks.BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Faktúra120025skoba,syntet.kov,DIN lišta,vsuvka,šrubenie, ventil,plavák,nátrubok,tesnenie,sprchová hadica, skrutka,koleno,pletivo,rukavice,elektróda, vrták,sedadlo WC,Objednávka č. 53/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce178,19 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Faktúra12500059cement,vapno,lepidlo,meter,profil,skrutka do dr.,hmoždinka,podložka,matica,tyč zavitova PVCU rúra,paska izolačnáObjednávka č. 50/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov69,11 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Faktúra12500071PVCU zátka,lepenka,páska textil.,penetrácia hlb.Objednávka č. 18/OV/12/KoVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov57,90 EUR
s DPH
Ing.Mati
ved.odd.výstavby
5.6.20125.6.2012
Faktúra120063montažná páska,uniakryl,primalex,maliarská súprava, AE silikon.olej,slovakryl,štetec,optimal stierka, fermež ľanová,duvilax,rukavice,maliarská páska, špachľa kovova,fakľa,lamp.olej,Objednávka č. 52/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce175,46 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Objednávka53/SMM/12materiál podľa vlastného výberuKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Objednávka50/SMM/12materiál podľa vlastného výberuVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Objednávka18/OV/12/Komateriál pre opravu strechy garáži vo dvore domu služiebVK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing.Mati
ved.odd.výstavby
5.6.20125.6.2012
Objednávka52/SMM/12materiál podľa vlastného výberuKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
5.6.20125.6.2012
Faktúra1200052preprava osôb autobusom SP 636 AF z rekreačnej oblasti Dobrá do Giraltoviec dňa 24.5.2012Objednávka č.246/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou80,85 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka246/CVČ/12autobusová doprava na trase:Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnázium Giraltovce) dňa 22.5.-24.5.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra1200051preprava osôb autobusom SP 636 AF z Giraltoviec do rekreačnej oblasti Dobrá dňa 22.5.2012Objednávka č.246/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou80,85 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra2120022čepeľ C8 ľavá,pravá,čepeľ C5 ľavá,pravá,čepeľ F-xover 4020,čepeľ frontier ABS LObjednávka č.240/CVČ/12NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce177,90 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook4.6.20124.6.2012
Faktúra2012008vstup do fitness-študent apríl 2012Objednávka č.120/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová204,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra12018preprava osôb na hokejovú ligu dňa 13.5.2012 na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť služby spojené s prepravouObjednávka č.238/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník119,04 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra120080autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice (Botanická záhrada)dňa 11.5.2012 v dohodnutej ceneObjednávka č.194/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov187,20 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra120075autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov späť ZŠ Giraltovce -cinemax) dňa 3.5.2012 v dohodnutej ceneObjednávka č.206/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra120077autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012 v dohodnutej ceneObjednávka č.207/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov140,40 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra120079autobusová doprava na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči) dňa 6.5.2012 v dohodnutej ceneObjednávka č.208/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov84,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra120076autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.svet.vojny)dňa 3.5.2012 v dohodnutej ceneObjednávka č.192/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov140,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad-CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka246/CVČ/12autobusová doprava na trase Giraltovce-Dobrá a späť (Gymnazium Giraltovce)dňa 22.5.2012 a 24.5.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka240/CVČ/12čepele podľa výberuNIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook4.6.20124.6.2012
Objednávka192/CVČ/12autobusovú prepravu na trase Giraltovce-Svidník-Dukla(Polsko) a späť(po stopách II.sv.vojny) dňa 3.5.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka208/CVČ/12autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Cernina a späť(výstup na Makovicu-hasiči)dňa 6.5.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka207/CVČ/12autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (ZŠ Giraltovce) dňa 4.5.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka206/CVČ/12autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Prešov a späť (ZŠ Giraltovce-cinemax)dňa 3.5.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka194/CVČ/12autobusovú dopravu na trase Giraltovce-Košice a späť (botanická záhrada)dňa 11.5.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka238/CVČ/12autobusovú dopravu na trase Svidník-Giraltovce-Vranov nad Topľou a späť(hokejbal)dňa 13.5.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
4.6.20124.6.2012
Objednávka120/CVČ/12vstup na fitness na mesiac aprílLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad CVČ
4.6.20124.6.2012
Faktúra43101205mlieko 7 dňové,mlieko trvanlivéMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov30,72 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
Faktúra48881205mlieko,pretlak,cukor kryšt.,múka,maslo,veto,vajíčka,fazuľka,džus,uhorky, kukurica,tarhoňa,krem.prášok,Objednávka č. 80/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov295,44 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
FaktúraFV 20121272chlieb,rožok,vianočkaObjednávka č. 81/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce79,85 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
Faktúra2012_002Servisná prehliadka na vozidle Škoda Fabia SK 375AR filter olejový,palivový,vzduchový,peľový,alej ShellObjednávka č.25/PMU/2012Petr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves130,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala
prednosta MsÚ
1.6.20121.6.2012
FaktúraVF 20120043služby:buracie práce,murovanie,demontáž okien,stierkovanie,maľovanie,montáž okien,žaluzieObjednávka č.49/SMM/12KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce802,69 EUR
s DPH
Ing.Ľubomír Filo
ved.odd.SMM
1.6.20121.6.2012
Faktúra12017preprav osôb na majstrovstva Slovenska v tlaku na lavičke dňa 11.-12.5.2011 na trase Svidník-Galanta a späť, služby spojene s prepravouObjednávka č. 237/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník573,60 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riaditeľ CVČ
1.6.20121.6.2012
Objednávka49/SMM/12demontáž okien 1,75x1,25 vrátanie búrania 7 pilierov domúrovanie vonkajšej steny, montáž 7 okien vrátane špaliet,omietky, stierky v Dome služieb(2 sklady-chodba,kancelária,obchod.prevádzka)KDV Stanislav Kurečaj, Dukelská 34/38, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing.Filo
ved.odd.SMM
1.6.20121.6.2012
Objednávka69/ŠJ-MŠ/2012Potraviny,mlieko a mliečne výrobkyMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
Objednávka80/ŠJ-MŠ/2012Potraviny,mlieko a mliečne výrobkyMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
Objednávka81/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivoORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
1.6.20121.6.2012
Objednávka25/PMU/2012servisné práce na aute škoda Fábia SK-375ARPetr Bičan Autoservis, Chminianska Nová Ves 233, 08233 Chminianska Nová Ves0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala
prednosta MsÚ
1.6.20121.6.2012
Objednávka237/CVČ/12autobusová doprava na trase:Svidník-Galantaa späť (Majstrovstva SR v tlaku na lavičke)dňa 11.5.-12.5.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riaditeľ CVČ
1.6.20121.6.2012
FaktúraFV 120006toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PCObjednávka č. 250/CVČ/12SK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce219,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riaditeľ CVČ
1.6.20121.6.2012
Objednávka250/CVČ/12toner KOMP,USB WiFi adapter,údržba PCSK Production,s.r.o., Tehelná 11, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Objednávka245/CVČ/12elektroinštalačný materiál k časomiereELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Faktúra73112CYKY-J 3(C)x2,5 kábelObjednávka č. 245/CVČ/12ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 08006 Prešov40,98 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Faktúra2012V124tričko dámske,pánske,nálepka CVČ,potlač na chrbát,grafická úprava logaObjednávka č. 241/CVČ/12KAM WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník165,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Objednávka241/CVČ/12trička podľa výberuKAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook1.6.20121.6.2012
Objednávka243/CVČ/12autobusová doprava na trase:Bardejov-Giraltovce a späť(Giraltovský olympijský deň)25.5.2012Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 10,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
rid.CVČ
1.6.20121.6.2012
FaktúraF 120110preprava osôb dňa 25.5.2012 po trase Bardejov-Giraltovce a späťObjednávka č. 243/CVČ/12Branislav Sliva - Slivtour, Pod Šibeňou Horou 57, 08501 Bardejov 165,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Faktúra1200053preprava osôb autobusom SPZ 626AK z Kračunoviec na Štrbské Pleso a späť dňa 24.5.2012 a služby spojené s prepravouObjednávka č. 247/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou382,85 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook
riad.CVČ
1.6.20121.6.2012
Objednávka247/CVČ/12autobusová doprava:Kračunovce-Štrbské Pleso a späť (ZŠ Kračunovce)dňa 24.5.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook1.6.20121.6.2012
Faktúra20120604- umelecké hosťovanie k príležitosti Medzinárodného Dňa Detí(MDD - 1.6.2012) v Giraltovciach, hostia programu: Michal Šeps, Helenine Oči a Ben Cristovao pričom v cene je zahrnutá aj doprava.Objednávka č.251/CVČ/12MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce4800,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook30.5.201230.5.2012
Objednávka251/CVČ/12zabezpečenie kultúrneho programu na akciu:Deň detí dňa:1.6.2012MEDIA LUKAS, s.r.o., Nám. Slobody č. 7, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Mgr.Ján Vook30.5.201230.5.2012
Zmluva16_12prenájom časti verejného priestranstva pozemku na parcele č. C-KN 443/1 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 na ul. Dukelská za Obchodným domom RENT-INVESTBardejovská mliekareň s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov298,71 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis primátor mesta   30.5.2012pri-17119-4537.pdf  
Faktúra90178424Prečistenie kanalizácieObjednávka č. 14/OV/12/MaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice346,16 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
25.5.201225.5.2012
Objednávka14/OV/12/MaRealizácia čistenia kanalizácie s uličnou vpusťou na spevnenej ploche na ul. Dukelskej (pri časti C obchodného domu Jednota - v súčasnosti prevádzka Európa club)Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice350,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
25.5.201225.5.2012
Faktúra1228822Prenájom rohoží za obdobie: 23.04.2012 - 20.05.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava106,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
25.5.201225.5.2012
Faktúra201209Výkon autorského dozoru počas realizácie prác na stavbe "Giraltovce - úprava ľavobrežnej hrádze"Zmluva o výkone odborného autorského dohľaduAQUING s.r.o., Herlianska 51, 04014 Košice 3907,20 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
25.5.201225.5.2012
Faktúra12040186Čistenie verejných priestranstiev v mesteObjednávka č. 14/OV/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce70,10 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
24.5.201224.5.2012
Faktúra121053PC Axet iOffice, Intel Core2Duo E85003, 16GHz, ASUS P5QLD PRO, HDD 500GB SATA2, DVD-RW LG, ATX EuroCase 600W, Kingstone (Kit 2x2GB), Nvidia GeForce 210 512MB, LED monitor 21.5 Philips 226V3LAB FullHD,Objednávka č. 28/PMU/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa580,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.5.201224.5.2012
Faktúra1020120056Nádoby závesné LA 0117 - 10 ks, Mobilné s trojnožkou AD0710 - 5 ksObjednávka č 009/FO/2012ISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce4487,10 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
24.5.201224.5.2012
Faktúra112144246Pangasius filety, kurčatá, kuracie rezne solené, šampiňóny krájané, agnesi eliche tricoloriObjednávka č. 76/ŠJ-MŠ/2012Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom152,53 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
24.5.201224.5.2012
Faktúra12020109Hovädzie zadnéObjednávka č. 79/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov94,55 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
24.5.201224.5.2012
Faktúra4590223365PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava91,18 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
24.5.201224.5.2012
Faktúra12000081Farba Slovakryl žltá, biela, oranžová, hnedá, farba Primalex vrchná, štetceObjednávka č. 230/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce30,50 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra12000082Lopta futbalová Colo - 10 ksObjednávka č. 229/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce93,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra12000080Ceruzy, tabuľa korková, špagát jutový, vrecia do koša, Pulirapid, celofan vian., balóny, orezávatko so zásobníkom, stuha viazacia, vedro, taška igelitová, toal. papier, obal A4, špendlíky do korku,..Objednávka č. 231/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce72,99 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra420060Oceľ, páska sťahovacia, kliešte pákové, ventil záhradný 3/4, vsuvka reduk.3/4, p.T-kus 1/2, p. vsuvka 1/2, p. nátrubok 3/4, loclite 55Objednávka č. 133/CVČ/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce159,19 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra2012232Informačný bulletín č. 05/12 - 4 200 ksObjednávka č. 235/CVČ/12Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník756,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra2012011Pohár 8301 A, 8301 B, 8301 C, figúrka volejbal-muži, figúrka volejbal-ženy, trofej volejbal muž RTY 1302/BR, trofej volejbal žena RFST2016/BR, štítok gravírovanýObjednávka č. 234/CVČ/12DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník128,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra10120702Medaila MD550Z,MD550S, MD550B, gravír-emblem 40 mm, pohár 8204A, 8204B,8204C, trofej futbal RFEL5006, RFEL 5005, RFEL 5004, štítok gravírovaný-stredný, malý, medaila MD813/Z,MD813/S,MD813/B,stuha V8Objednávka č. 233/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov318,24 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra10120706Pohár 8138/F,8139/F, 8138/F, štítok gravírovaný-malý, medaila IL101/Z, IL102/S, IL103/B, stuha V8 trikolóra, gravír - emblem 40 mmObjednávka č. 232/CVČ/12TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov203,04 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra120004Moderovanie+zvuková réžiaZmluvaDaniel Varganin DJ DANDY, Tehelná 2, 08701 Giraltovce101,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra201207Program kontinuálneho vzdelávania "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní - 60 hod. (15 krdeitov) pre 13 účastníkovZmluva o dielo č. KV-8/2012SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník1560,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra21012104Canon EOS550D185Objednávka č. 221/CVČ/12Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník670,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka14/OV/12Pozametanie ulíc v meste po zimnej údržbe pred Veľkou nocouMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
24.5.201224.5.2012
Objednávka28/PMU/2012PC Axet i Office pre potreby MsÚ odd. SMMPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
24.5.201224.5.2012
Objednávka009/FO/201210 ks-závesné LA0117 na stĺpy s priemerom 96-100 mm 5 ks-mobilné s trojnožkou AD0710 s jednou misouISOLA BELLA s.r.o., Žitavce č. 149, 95201 Žitavce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
24.5.201224.5.2012
Objednávka76/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠNowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
24.5.201224.5.2012
Objednávka79/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
24.5.201224.5.2012
Objednávka230/CVČ/12Farby, štetce - výtvarný krúžok CVČEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka229/CVČ/12Futbalové lopty Colo (ceny do súťaže) na akciu: Halový turnaj žiakov špeciálnych škôlEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka231/CVČ/12Tovar podľa výberuEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka133/CVČ/12Materiál podľa výberu - oprava oplotenia, výroba stojanov na činkyTRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka235/CVČ/12Tlač - informačný bulletín č. 05/2012 - 4 200 ksTlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka234/CVČ/12Poháre na akciu - Medzinárodný volejbalový turnaj (Gymnázium Svidník)DIRGA JOZEF, Karpatská 743/2, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra233/CVČ/12Poháre a medaile na akciu - Novák cup a Giraltovský olympijský deňTOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Objednávka232/CVČ/12Poháre a medaile - SZŠ Giraltovce (školská olympiáda)TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
Faktúra221/CVČ/12Fotoaparát Canon EOS550D185Alojz Andraščík ALNA-A, D. Millyho 815/71, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.5.201224.5.2012
ZmluvaKV-8/2012Cena - 120 € na 1 účastníka Zabezpečenie programu kontinuálneho vzdelávania: "Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní"SOFTIMEX Multimédiá s.r.o., SNP 159, 04918 Lubeník120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  24.5.2012pri-17078-4536.pdf  
Faktúra45081205Mlieko,puding kakaový,múka hladká,cukor kryštálový,med,kečup sladký,cvikla ster.,maslo,vajciaObjednávka č.75/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov168,29 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
ved.školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
Faktúra46941205Vajcia,múka polohrubá,mlieko,ryža.Objednávka č.77/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov45,30 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
FaktúraFV 20121205Pečivo-pizza,chlieb viaczrny,Objednávka č.78/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce64,36 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved. školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
Objednávka75/ŠJ-MŠ/2012Potraviny,mlieko a mliečne výrobkyMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ve.školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
Objednávka77/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobkyMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved. školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
Objednávka78/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivoORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová
ved.školskej jedálne
23.5.201223.5.2012
Faktúra90178200Montáž meradlaObjednávka č. 44/SMM/12Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice231,76 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.5.201222.5.2012
Faktúra1200050Preprava osôb z Giraltoviec do Mestiska a späťObjednávka č. 17/OK/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou100,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
22.5.201222.5.2012
Objednávka44/SMM/12Montáž vodomera na vodovodnú prípojku - fontána, ul. Dukelská, nakoľko nebol zabezpečený združený vodomer podľa dohody zo strany MsÚ.Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
22.5.201222.5.2012
Objednávka17/OK/2012Doprava pre FS Topľan Giraltovce-Mestisko a späťSEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
22.5.201222.5.2012
Faktúra201200300Dodávka tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste - kanal. koleno 250/87, redukcia kanal. 200/160, redukcia kanal. 250/200, presuvka kanal. 250Objednávka č. 51/2011Plastimex Jozef Zavadský, Bernolákova 1045, 09301 Vranov nad Topľou52,90 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
21.5.201221.5.2012
Faktúra233/2012Publikácia - Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012 Publikácia pre obce a mestá 2012Objednávka č. 24/PMU/2012JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 94901 Nitra55,80 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
21.5.201221.5.2012
Faktúra12266Ohrievač vody LK-100 drevo - 2 ksObjednávka č. 61/SMM/12Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou830,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Faktúra21200812Elektromer jednofázový, jednosadzbový - 5 ks, elektromer trojfázový, jednosadzbový - 14 ksObjednávka č. 63/SMM/12FOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov1051,25 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Faktúra20120030SOX-E 36W výbojka - 12 ks, SOX-E 66W výbojka - 5ksObjednávka č. 65/SMM/12EAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice564,85 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Objednávka65/SMM/12Výbojky SOX-E 36W - 12 ks, výbojka SOX-E 66 W - 5 ksEAST s.r.o., Zombova 31, 04011 Košice0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Objednávka63/SMM/12Elektromer jednofázový - 5 ks, elektromer trojfázový - 14 ksFOXEL elektro s.r.o., Kaštanová 792, 73934 Špenov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Objednávka61/SMM/12Ohrievač vody na tuhé palivo LK 100 - 2 ksOndřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 151, 09301 Vranov nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Faktúra12040181Vývoz veľkoobjemového kontajneraObjednávka č. 41/SMM/12Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce126,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
Faktúra12040182Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO BOBRZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce3815,36 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
21.5.201221.5.2012
Faktúra12040183Vývoz TKO za mesiac apríl - vývoz TKO KUKAZmluva č. 1/2003 o zbere,preprave ....Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce1661,61 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
21.5.201221.5.2012
Faktúra12040184Separovaný zber za mesiac aprílZmluva o zabezpečovaní separ. zberuMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce516,92 EUR
s DPH
Darina Michliková,
fin. odd.
21.5.201221.5.2012
Faktúra12040185Vývoz veľkoobjemového kontajneraObjednávka č. 22/PMU/2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce12,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
21.5.201221.5.2012
Objednávka22/PMU/2012Vývoz kontajnera na ul. Dukelská 89/85 - jarné upratovanie bytové domy dňa 21.04.2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
21.5.201221.5.2012
Objednávka41/SMM/12Vývoz veľkoobjemového kontajnera (starý MsÚ, Dom služieb)Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
21.5.201221.5.2012
FaktúraObjednávka č. 26/PMU/12Vývoz veľkoobjemového kontajneraMestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce126,79 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
21.5.201221.5.2012
Objednávka26/PMU/2012Vývoz veľkoobjemového kontajnera - odpad z miestneho cintorína podľa potreby pre rok 2012Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
21.5.201221.5.2012
Faktúra2012/65PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce604,77 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
18.5.201218.5.2012
Faktúra12292Pono DIVERTRON 1200Objednávka č. 13/OV/12BADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1290,40 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
18.5.201218.5.2012
FaktúraFV12036Čistenie septiku pri kultúrnom dome fekálom zo dňa 26.04.2012Objednávka č. 12/OV/12Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce65,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
18.5.201218.5.2012
Objednávka12/OV/12Čistenie septiku pri Kultúrnom dome Giraltovce na ul. DukelskejMarek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 08701 Giraltovce70,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
18.5.201218.5.2012
Objednávka13/OV/12Dodávka automatického čerpadla Diverton 1200 pre drenážny odvodňovací systém spodnej časti bývalej budovy MsNV GiraltovceBADEX, Francisciho 27, 08001 Prešov 1295,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
18.5.201218.5.2012
FaktúraFaktúraMobilné telefóny MsÚOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava841,42 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
17.5.201217.5.2012
ZmluvaZmluva o účinkovaní č. 03-12Účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc na podujatí "Topľanské slávnosti", ktoré sa uskutočnia dňa 03.06.2012Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice1000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  17.5.2012pri-16914-4535.pdf  
Faktúra3/2012Nájomné za používanie učebných priestorov a telocvične za obdobie od 01.09.2012 do 31.01.2012Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 6/1/2010Základná škola, Budovateľská 164, 08701 Giraltovce7000,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra20120058Dosky 25x2 - 3000, hranol 150x150x6000, fošne 50x350x6000, predaj a porez guľatinyObjednávka č. 186/CVČ/12LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce562,19 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra1200045Preprava osôb z Krajnej Poľany, Svidníka a Kračúnoviec do Svidníka a späť dňa 02.05.2012Objednávka č. 219/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou186,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra120011Kosa rot. ABG 590 Premium LineObjednávka č. 220/CVČ/12FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce489,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra5/2012Xerox A4 - 12 bal., šanon pákový - 110 ks, farebný papier A4 - 4 bal.Objednávka č. 217/CVČ/12Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník500,95 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra4/2012Spony kancelárske, obálka A/5, obálka A/4, šanon pákový, farebný papier A4, xerox A4, euroobal A/4, Fixinela, Jar, Domestos, handraObjednávka č. 218/CVČ/12Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník604,70 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra4/2012Vedenie záujmového útvaru - futbal-krúžky v CVČ, metodická činnosť - futbal - činnosť v CVČ, výpomoc pri jednotlivých akciách v CVČZmluva o trénerskej činnostiDaňko Jozef, Zelená 556/12, 08216 Fintice817,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra003/12Náhradné diely, servis trakt. kosačky Honda HF 2417 HMEObjednávka č. 19/PMU/2012Záhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov1180,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.5.201216.5.2012
Faktúra621201264Servisné službyZmluva o poskytovaní služieb č. 602011DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava434,40 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.5.201216.5.2012
Objednávka186/CVČ/12Materiál na opravu prístrešku - tenisové kurtyLEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Objednávka219/CVČ/12Autobusová doprava na trase Krajná Poľana-Svidník-Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 02.05.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Objednávka220/CVČ/12Benzínová kosačkaFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Faktúra217/CVČ/12Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy)Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Objednávka218/CVČ/12Kancelárske potreby podľa výberu (záujmové útvary - školy) Čistiace prostriedky (CVČ)Emília Giňovská EMILY, 8. mája 490/1, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
16.5.201216.5.2012
Objednávka19/PMU/2012Oprava traktorovej kosačkyZáhradná technika - predaj - servis, Hviezdoslavova 28, 09101 Stropkov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
16.5.201216.5.2012
Faktúra2012052Práce prevedené na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"Objednávka č. 05/OV/12C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice8003,36 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
16.5.201216.5.2012
Faktúra2012053Prevedené práce na stavbe "Oprava MK v meste Giraltovce"Objednávka č. 06/OV/12C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice14333,41 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
16.5.201216.5.2012
Objednávka05/OV/12Dodávka a uloženie asfaltobetónovej zmesi ACo 11/II hr. 80 mm na ploche 390 m2 s podkladom z kameniva pre mestskú komunikáciu na ul Kukučínova Giraltovce pre 16 b.j.C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice8003,36 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
16.5.201216.5.2012
Objednávka06/OV/12Dodávka a uloženie: a) postrek asfaltový na ploche 11,55 m2 na námestí ul. Dukelská b) odstránenie asfaltového podkladu frézovaním hr. 50 mm na výmere 370 m2-ul. Kukučínova pred hotelom Alfa, ...C.M.R. SLOVAKIA spol. s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice14500,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
16.5.201216.5.2012
Faktúra420058Zárubňa, betón, lepidlo, solbet, skrutky, omietka jadrová, Primalex Polar, štetec, telekopická tyč, valec, Acryl CERESIT, štuk BAUMIT, lepidlo na tvárnice, Duvilax, cyklon montáž, cyklon silikón,..Objednávka č. 29/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce373,85 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Faktúra420059Solbet, štuk BAUMIT, cyklon montáž, hmoždinka, lepidlo na tvárnice, cement, sieťovina, lepidlo štandard, ker. obklad, dvierka vaňovéObjednávka č. 48/SMM/12TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce207,11 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Faktúra12020TG 80 N GorenjeObjednávka č. 60/SMM/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce172,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
FaktúraFV012-0021Montážne kotviace plechy, parapety PVC 150 mm, krytky bieleObjednávka č. 57/SMM/12František Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce88,02 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Faktúra12000079Vrecia do koša, Fixinela, osviežovač, čistič YPLON, toaletný papier, SAVO WC, pr. PONA, voda destilovaná, páska maliarska, vrecia ROLO, Clin, plachta zakrývacia, plachta zakrývacia fóliaObjednávka č. 51/SMM/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce47,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Faktúra201207Nájom nebytových priestorov a pozemkuZmluva o nájmeAndrej Gall v konkurze, Vaľkovská 11, 08001 Prešov30,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Faktúra201211454SV 1 - servis 152532, NL RC1-3609-10 ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1160, SV 1 - servis 152533, NL RC1-2079 - ložiská (pár) pre press. rol. HP LJ 1010,101Objednávka č. 24/PMU/2012IKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov103,20 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.5.201215.5.2012
Objednávka29/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Moravčík, p. Tkáč)TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Objednávka48/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určenými zamestnancami MsÚ (p. Kmec, p. Tkáč)TRIBE kom. spol., Prešovská 817, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Objednávka60/SMM/12El. ohrievač vody - TG 80 N Gorenje - 1 ksRudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Objednávka57/SMM/12Montážne kotviace plechy - 88 ks, parapety PVC, kryty biele - 11 ksFrantišek Chrzan GERALT, Mlynská 276/10, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Objednávka51/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚ (Mgr. Michalčík, p. Verešpejová, p. Kmec)Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
15.5.201215.5.2012
Objednávka24/PMU/2012Opravu HP tlačiarní - 2 ksIKARO s.r.o., Okružná 32, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
15.5.201215.5.2012
Faktúra18/2012Preprava Giraltovce - Tatranská Lomnica a späť dňa 23.04.2012- 27.04.2012Objednávka č. 228/CVČ/12Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou500,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.5.201215.5.2012
Objednávka228/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Tatranská Lomnica (ZŠ Giraltovce) v dňoch 23.04.2012-27.04.2012Čižmárová Magdaléna, Štúrova 338/11, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
15.5.201215.5.2012
Faktúra2012097DZ IP16 Zn-Nk-prelis 500x700, DZ B34 Zn-Nk-prelis o700, DZ B2 Zn-Nk-prelis o700, Upínacia svorka US-1 o60, Skrutka M8x20+M+PObjednávka č. 15/OV/12PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce210,24 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
14.5.201214.5.2012
Objednávka15/OV/12Dodanie zvislých dopravných značiek IP 16 (500x700) - 2 ks, B34 (o700) - 1ks, B2 (o700) -1 ks vrátane potrebného spojovacieho materiáluPLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Cyril Kollár,
odd. VaRR
14.5.201214.5.2012
Faktúra35052012Zálohová platba za služby spojené s dodávkou tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za mesiac máj 2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce990,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Faktúra6470010592Sobášny list - 100 ksObjednávka č. 010/FO/2012Úrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava15,07 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Faktúra012012Obložená misa - 6 ks, zemiakový šalát - 2 ks, vajíčkový šalát - 2 ks, vlašský šalát - 2 ksObjednávka č. 012/FO/2012ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník166,40 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Faktúra20032012Náklady na podanú stravu a občerstvenie zo dňa 28.03.2012Objednávka č. 011/FO/2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce1212,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Objednávka010/FO/2012tlačivá Sobášny list - 100 ksÚrad MV SR Bratislava, Pribinova 2, 81272 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Objednávka012/FO/2012Občerstvenie na oslavu "Dňa hasičov" dňa 04.05.2012ESPRESSO Božena Skirková, Sovietskych hrdinov, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Objednávka011/FO/2012Strava a občerstvenie na oslavu "Dňa učiteľov" dňa 28.03.2012Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
14.5.201214.5.2012
Faktúra1200046Preprava osôb z Giraltoviec do Novák a späť dňa 03.05.2012Objednávka č. 23/ZUŠ/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou680,40 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.5.201214.5.2012
Objednávka23/ZUŠ/2012Doprava žiakov na súťaž Giraltovce - Nováky a späťSEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
14.5.201214.5.2012
Faktúra12017814Hovädzie zadnéObjednávka č. 74/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov96,19 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Faktúra12017756Paríž salámaObjednávka č. 73/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov4,57 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Faktúra20121139Chlieb pšeničný ražný tmavý, svetlý, šatočka maková, vianočkaObjednávka č. 72/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce50,75 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Objednávka72/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Objednávka73/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Objednávka74/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
14.5.201214.5.2012
Faktúra21/2012Používanie telocvične na futbalový turnaj zo dňa 17.04.2012Objednávka č. 215/CVČ/12Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík134,97 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra12018TX P42X50E, TXP42UX30E, SHO 1004B STELL, SCARD SCARD 1,5m GOLD, Alma C-550 PVR, Skylink HD irdetto, Chinch-Cinch-1,5 m, Hdmi-2,5 m, Koaxial 75ohm, 2Cx1 m, Rozdvojka 230 V, Žľab PVC 40x20Objednávka č. 216/CVČ/12Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce1415,84 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra92012013Preprava členov krúžkov: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012Objednávka č. 154,155/CVČ/12Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník318,24 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra120411Preprava osôb: Giraltovce-Svidník-Dobšiná a späť dňa 01.04.2012, Giraltovce-Lučenec a späť dňa 14.04.2012, Giraltovce-Rzesow a späť dňa 28.04.2012, Giraltovce-Kračúnovce a späť (2x) dňa 30.04.2012Objednávka č.115,202,203,204/CVČ/12Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce1037,95 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra4/2012Vedenie záujmového útvaru-futbal dorast, futbal žiaci, futbal prípravky, vedenie žiackej ligy vo futbale, metodická činnosť, výpomoc pri jednotlivých akciách CVČZmluva zo dňa 01.09.2011Mgr. Kubalík Ladislav, Sabinovská 5050/17, 08001 Prešov954,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra7738167438Telekomunikačné služby1008613304Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 228,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin.odd.
11.5.201211.5.2012
Faktúra2738167464Telekomunikačné služby1023714101Slovak Telecom a.s., Poštová 18, 04001 Košice29,53 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.5.201211.5.2012
Faktúra7738079753Telekomunikačné služby1023713801Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 224,31 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.5.201211.5.2012
Faktúra7224105516Elektrina za obdobie 01.04.2012-30.04.2012Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2273,30 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.5.201211.5.2012
Objednávka215/CVČ/12Prenájom telocvične na futbalový turnaj dňa 17.04.2012Blanár Miroslav, Nižný Orlík 97, 09011 Nižný Orlík0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka216/CVČ/12Televízny prijímač + príslušenstvo - 2 ks, televízny prijímač + príslušenstvo - 1 ks, montáž (posilňovňa)Rudolf Ľuník - ELEKTRO, Hviezdoslavova 450/6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka154/CVČ/12Autobusová doprava členov volejbalového krúžku na trase: Svidník-Humenné a späť dňa 01.04.2012, Svidník-Prešov a späť dňa 05.04.2012, Svidník-Stará Ľubovňa a späť dňa 21.04.2012Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka155/CVČ/12Autobusová doprava členov krúžku Moderná gastronómia a Poznám svoj región na súťaž - veľtrh cestovných kancelárií na trase Svidník-Košice a späť dňa 13.04.2012Spojená škola, Centrálna 464, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka115/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dobšiná a späť (MS v silovom trojboji) dňa 01.04.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka202/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce-Lučenec a späť (box) dňa 14.04.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka203/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Rzesow (Poľsko) a späť (box) dňa 28.04.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Objednávka204/CVČ/12Autobusová doprava na trase Kračúnovce-Giraltovce a späť (Novák cup) dňa 30.04.2012Mestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
11.5.201211.5.2012
Faktúra21-2-0000151Nohavice dámske biele-2 ks, obuv zdravotná dámska-2 páry, rukavice latexové pre dom. Starling-24 párov, tričko biele-6 ks, prášok na pranie 6 kg, uterák froté-4 ks, krém na ruky Isolda-3 ksObjednávka č. 2/2012LUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce119,05 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
11.5.201211.5.2012
Objednávka2/2012Osobné ochranné pomôcky pre pracovníkov ŠJLUDUS, s.r.o., Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
11.5.201211.5.2012
Faktúra2620106045Predplatné časopisu (máj 2012-apríl 2013) PRÁVO PRE ROPO a OBCEIURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava60,48 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.5.201211.5.2012
Faktúra8738044275Telekomunikačné služby1010913903Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 20,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
11.5.201211.5.2012
Faktúra20121072Chlieb pšeničný ražný svetlý, talianske peč. plnené pľund., chlieb viaczrný, slimák kakaový, závin makovýObjednávka č. 71/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce53,42 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Faktúra41361205Mlieko, maslo, kolienkaObjednávka č. 68/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov62,35 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Faktúra120203Ovocie a zeleninaObjednávka č. 67/ŠJ-MŠ/2012Martin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce270,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Faktúra12017025Bravčové plieckoObjednávka č. 70/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov36,67 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Objednávka71/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Objednávka68/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Objednávka67/ŠJ-MŠ/2012Ovocie a zelenina pre MŠMartin Mikula MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Objednávka70/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
9.5.20129.5.2012
Faktúra1200041Preprava osôb zo Svidníka do Prešova a späť dňa 20.04.2012Objednávka č. 200/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou169,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra1200038Preprava osôb z Giraltoviec do Košíc a späť dňa 16.04.2012Objednávka č. 201/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou200,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra0112041543Jedálne kupóny 3,30 € x 400 ksObjednávka č. 198/CVČ/12LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1342,44 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra2012V070Potlač tréningových dresov - 18 ksObjednávka č. 205/CVČ/12KAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník211,68 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120049Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov (DJZ-ZŠ Giraltovce) 4x a späť dňa 19.04.2012Objednávka č. 143/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov480,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120048Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica (hokejbal) a späť v dňoch 14.-15.04.2012Objednávka č. 188/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov453,60 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120051Autobusová doprava na trase Giraltovce-Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012Objednávka č. 197/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov454,08 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120050Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012Objednávka č. 189/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov121,68 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120056Autobusová doprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warhola) dňa 26.04.2012Objednávka č. 190/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov156,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120057Autobusová doprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012Objednávka č. 191/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov96,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120063Autobusová doprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko-SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012Objednávka č. 196/CVČ/12Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov120,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra20120410Preprava osôbObjednávka č. 210/CVČ/12JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky491,63 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120010Dodanie bagiet - boxerský krúžok na cestu na súťaže - 40 ksObjednávka č. 214/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce51,84 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120012Stava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 30.04.2012 - bagety + džús - 70 ksObjednávka č. 211/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce108,36 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120013Strava a občerstvenie na akcii Novak Cup zo dňa 02.05.2012 - Bagety + džús - 110 ksObjednávka č. 213/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce170,28 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra120011Strava a občerstvenie pri príležitosti - Pretek brannej všestrannosti - Bagety + minerálka jem. perlivá 0,5 l - 180 ksObjednávka č. 212/CVČ/12SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce304,56 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Faktúra1200040Preprava osôb zo Svidníka do Starého Smokovce a späť dňa 20.04.2012Objednávka č. 199/CVČ/12SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou420,65 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka200/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Svidník-Prešov a späť (SOŠT Svidník - divadlo) dňa 20.04.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka201/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Košice a späť (hokej) dňa 16.04.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka198/CVČ/12Jedálne kupóny - 400 ks x 3,30 €LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava1320,00 EUR
bez DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka205/CVČ/12Potlač tréningových dresovKAM-WOOD s.r.o., Pionierska 361, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka143/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce-Prešov a späť (DJZ - ZŠ Giraltovce) 4x dňa 19.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka188/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník-Banská Bystrica a späť (hokejbal) dňa 14.-15.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka197/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce - Nové Zámky a späť (trojboj) dňa 21.-22.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka189/CVČ/12Autobusová doprava na trase Giraltovce-Košice a späť (hokej) dňa 21.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka190/CVČ/12Autobusová preprava na trase Giraltovce-Medzilaborce a späť (múzeum A. Warholu) dňa 26.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka191/CVČ/12Autobusová preprava na trase Giraltovce-Hanušovce a späť (múzeum) dňa 26.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka196/CVČ/12Autobusová preprava na trase Giraltovce-Svidník a späť (dopravné ihrisko - SZŠ Giraltovce) dňa 30.04.2012Molnár Jaroslav - Autobusová doprava, Chmeľov 175, 08215 Chmeľov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka210/CVČ/12Autobusová doprava na trase: Giraltovce-Dudince a späť (trojbojári) dňa 27.-28.04.2012JAVOLKO Ján, Lipníky 198, 08212 Lipníky0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka214/CVČ/12Bagety na akciu: box - 40 ks dňa 13.04.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka211/CVČ/12Bageta + džús na akciu: Novák Cup - 70 ks dňa 30.04.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka213/CVČ/12Bageta + džús na akciu Novák Cup - 110 ks dňa 02.05.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka212/CVČ/12Bageta + minerálka na akciu Pretek brannej všestrannosti - 180 ks dňa 27.04.2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka199/CVČ/12Autobusová doprava na trase Svidník - Starý Smokovec a späť (Spojená škola Svidník) dňa 20.04.2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
9.5.20129.5.2012
Objednávka15/OK/2012Dodanie občerstvenia (párky, horčica a chlieb) pre účinkujúcich na 1. mája 2012. Počet porcií 132 ks.SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
9.5.20129.5.2012
Faktúra120014Občerstvenie pre účinkujúcich v programe - spišské párky, horčica, chliebObjednávka č. 15/OK/2012SLOV - FOL s.r.o., Železník 139, 08701 Giraltovce198,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
9.5.20129.5.2012
Faktúra0012012Ušitie 14 ks zemplínskych košieľObjednávka č. 16/OK/2012Jozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka880,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
9.5.20129.5.2012
Faktúra4590219150PHMZmluva č. 5611864326SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava185,63 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.5.20129.5.2012
Faktúra3738167456Telekomunikačné služby1008613307Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2127,72 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.5.20129.5.2012
Faktúra7738167421Telekomunikačné služby1008613301Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2132,53 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.5.20129.5.2012
FaktúraVF12047-413,06 € - vyúčtovacia faktúra za mesiac apríl 2012Zmluva č. 05/2009 o dodávke a odbere teplaGIRATHERM, s.r.o., Dukelská 75, 08701 Giraltovce413,06 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
9.5.20129.5.2012
Objednávka16/OK/2012Šitie krojov - zemplínske mužské košele v počte 14 ksJozef Malík, Lúčka 111, 08644 Lúčka0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
9.5.20129.5.2012
Faktúra2012/56PHMKúpna zmluva č. 28/5/2004PETROMIN spol. s.r.o., Prešovská 539, 08701 Giraltovce345,26 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.5.20127.5.2012
Faktúra2115921396Faktúrované vody z povrchového odtoku - Giraltovce, komunikácie od 01.04.2012 do 30.04.2012ZML č. 10-000023455PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice972,89 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.5.20127.5.2012
FaktúraVyúčtovanie poistnéhoÚhrada poistného za obdobie od 19.04.2012 do 30.06.2012Poistná zmluva č. 0100008652Prvá komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 94901 Nitra14,01 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.5.20127.5.2012
Faktúra28/2012Paušálna odmena za mesiac máj 2012Zmluva o poskytovaní právnej pomociJUDr. Sergej Romža, Hrnčiarska 5, 04001 Košice395,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
7.5.20127.5.2012
Faktúra32012Vykonané práceObjednávka č. 11/OV/12Jaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce830,85 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
7.5.20127.5.2012
Faktúra1105Vytýčenie obvodu staveniska stavby "12 bytov nižšieho štandardu" na ul. Kukučínovej v Giraltovciach, vytýčenie osi prístupovej komunikácie a výškové zameranie podľa projektuObjednávka č. 52/2011Ing. Farský Pavel, Francovce 606/10, 08701 Giraltovce514,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
7.5.20127.5.2012
Objednávka11/OV/12Realizácia hospodárskej činnosti na futbalovom štadióne v Giraltovciach v mesiaci aprílJaroslav Mitaľ, SNP 298/16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Emil Mati,
vedúci odd. VaRR
7.5.20127.5.2012
Faktúra2115920373Vodné a stočnéZML č. 10-000023422PO2009Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice3923,94 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.5.20124.5.2012
Faktúra12500053Vrut univ., penetrácia hĺbková, štetka malá guľatá, rúra, kľučka, lep. malta, nôž, hladítko, sieťka armovaciaObjednávka č. 26/SMM/12VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov208,79 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.5.20124.5.2012
Faktúra2012123Činnosť technika PO za mesiac apríl 2012Zmluva č. 29/10 o službách požiarnej ochranyPYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján, Bardejovská 358/7, 08901 Svidník66,14 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.5.20124.5.2012
Faktúra2738167426Telekomunikačné služby1008613302Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 2207,18 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.5.20124.5.2012
Faktúra12068Predplatné časopisu "Pán učiteľ" čísla 01/2012-05/2012MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránova 5, 81102 Bratislava9,45 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra33Spolufinancovanie akcie Deň učiteľov 2012 za kovové plakety pre ocenených pedagogických zamestnancov a pohostenieMestský úrad, Dukelská 75, 08701 Giraltovce100,38 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra121043Laminátor MYJOY 9Objednávka č. 17/ZUŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa200,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra121044Intel Core i5 LGA1155;GIGABYTE Z68P-DS3;HDD2 500GB, DVD-RW LG;ATX ACooler Master Elite 330u; OCZ zdroj MODXTREAM-PRO 500W, 80 PLUS, Patriot G2 Series 1600MHz DDR3;Sapphire 6770 Vapor-x 1GB GDDR5Objednávka č. 18/ZUŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa650,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra121048Predlženie ESET NOD32 Antivirus EDU na 24 mesiacovObjednávka č. 19/ZUŠ/2012Peter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra1200032Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Svidníka a späť dňa 13.04.2012Objednávka č. 20/ZUŠ/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou45,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra1200039Preprava osôb autobusom z Giraltoviec do Michaloviec a späť dňa 17.04.2012Objednávka č. 21/ZUŠ/2012SEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou176,40 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra3671200558Oprava kopírovacieho strojaObjednávka č. 22/ZUŠ/2012versity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava144,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Objednávka26/SMM/12Materiál podľa doručiteľa objednávky (vopred určenými zamestnancami mesta)VK SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 38, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
4.5.20124.5.2012
Objednávka17/ZUŠ/2012Laminátor MyjoyPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Objednávka18/ZUŠ/2012Počítač skrinka pre VOPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Objednávka19/ZUŠ/2012Predĺženie licencie NOD ESETPeter Tkáč - Axet, Erveňská 6, 04414 Čaňa0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra20/ZUŠ/2012Doprava žiakov na súťaž do SvidníkaSEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Objednávka21/ZUŠ/2012Doprava žiakov na súťaž do MichaloviecSEMA tour, s.r.o., Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Objednávka22/ZUŠ/2012Oprava kopírovacieho strojaversity, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava0,00 EUR
s DPH
Mgr. Peter Zajac,
riaditeľ ZUŠ
4.5.20124.5.2012
Faktúra2012019Administratívne činnosti za apríl 2012 - ChD Kamerový monitorovací systém od 01.04.2012 do 30.04.2012Mandátna zmluva č. 2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce60,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.5.20124.5.2012
Faktúra2012020Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012Mandátna zmluva č. 2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce150,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.5.20124.5.2012
Faktúra2012021Administratívne činnosti za apríl 2012 - Chránená dielňa CVČ od 01.04.2012 do 30.04.2012Mandátna zmluva č. 2011/02VIDIEK, n.o., Bardejovská 254/401, 08701 Giraltovce30,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.5.20124.5.2012
Faktúra201205093DTS JACK Electronic FPR - rotačná hlavica + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks, Recyklačné poplatky kat. 5.6.1.- 4 ks, CC Transportný kufor pre 2 JACKyObjednávka č. 14/OK/2012CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné11257,92 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
4.5.20124.5.2012
Faktúra2-2012/VOSlužby pri realizácii verejného obstarávania na podprahovú zákazku - služby : "Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Giraltovce"Mandátna zmluva č 2/2012/VOIng. František Škovran, Drienica 219, 08301 Sabinov1700,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.5.20124.5.2012
Faktúra2012004Projektové práce pre Zberný dvor GiraltovceZoD 01122011Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART, 17. novembra 160, 08001 Prešov9800,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
4.5.20124.5.2012
Faktúra7277469062Dodávka plynuZmluvný účet č. 6300143840Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava9061,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.5.20124.5.2012
Objednávka14/OK/2012Rotačné hlavice + lampa MSD Platinum 5R 189 W - 4 ks a transportný kufor pre 2 JACKy - 2 ksCITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 06601 Humenné0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
4.5.20124.5.2012
Faktúra5738167461Telekomunikačné služby1023714001Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 242,37 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
4.5.20124.5.2012
Faktúra12016Preprava osôb na hokejbalovú ligu dňa 01.04.2012 na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späťObjednávka č. 187/CVČ/12Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník117,36 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.5.20123.5.2012
Faktúra2012006Montážna pena, plastový uholník, obojstranná páska, skrutky, papierová páska, vešiak, zámok, meter, visiaci zámok, FAB vložka, držiak, brúsny papier, silikón, kovové L s krytom, matica, podložky,...Objednávka č. 164/CVČ/12Ján Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce506,87 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.5.20123.5.2012
Faktúra7/MŠ/2012Stravné za žiakov v hmotnej núdzi - apríl 2012ŠJ pri MŠ v Giraltovciach, Dukelská 62, 08701 Giraltovce366,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra8/MŠ/2012Stravné za dospelých stravníkov za mesiac apríl 2012MŠ - ŠJ, Dukelská 62, 08701 Giraltovce66,22 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra20120941Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, rožok tuk. grahamovýFaktúra č. 61/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce30,94 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra39331205Mlieko, cukor kryštálový, olej, ryža, maslo, tvaroh, vajíčka, pyré jablkové, piškóty, puding, kompót marhuľový, lečo zeleninové, karičkaObjednávka č. 65/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov335,11 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra20121009Chlieb pšeničný ražný - tmavý, svetlý, pletenka tuková, grahamový chlieb, rožok zemiakový sypaný, slimák vanilkovýObjednávka č.64/ŠJ-MŠ/2012ORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce79,82 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra80641220Kečup sladký, vegeta, tehla eidam, šošovica, rezance, káva raňajková, pangasius filety hrozienka, pažítka, bobkový list, jogurt biely, uhorky sterilizované, strúhanka, šunka pražská,..Objednávka č. 66/ŠJ-MŠ/2012MILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov202,23 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra201204027Olej, chlieb, sunqwick, smotana, kakao, detská krupica, korenie na ryby, hrstka, fazuľa, kyslé uhorky, chlieb, smotana, sirup, vajíčka, vanilkový cukor, hrozienka, tuniak, droždie,vločky, ..Objednávka č. 62/ŠJ-MŠ/2012LD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce100,58 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra112136350Kurčatá, bravčové karé bez kosti, bond hrášok jemný, hranolkyObjednávka č. 63/ŠJ-MŠ/2012Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom211,27 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra20120512Balóny s potlačou - 1000 ksObjednávka č. 13/OK/2012LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov287,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
3.5.20123.5.2012
Faktúra120055Kultúrny spravodaj A5 + obálka - 230 ksObjednávka č. 9/OK/2012Štefan Puchalík - UNIPRESS, prev. Dukelská 64, 08701 Giraltovce308,20 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
3.5.20123.5.2012
Objednávka187/CVČ/12Autobusová preprava na trase Svidník - Vranov nad Topľou a späť (hokejbal) dňa 01.04.2012Vladislav Kimak, Dlhá 518/23, 08901 Svidník0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.5.20123.5.2012
Objednávka164/CVČ/12Zrkadlá - posilňovňa CVČ - tovar podľa výberuJán Cigan - SAN Podlahoviny, Francovce 530/15, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
3.5.20123.5.2012
Objednávka61/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Objednávka65/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Objednávka64/ŠJ-MŠ/2012Chlieb a pečivo pre MŠORMIX, s.r.o., Železník 16, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Faktúra66/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠMILK - AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Objednávka62/ŠJ-MŠ/2012Rozličný tovar pre MŠLD partner, s.r.o., Záhradná 628/20, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Objednávka63/ŠJ-MŠ/2012Mrazené výrobky pre MŠNowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
3.5.20123.5.2012
Objednávka13/OK/2012Zhotovenie balónov s potlačou - modrých 500 ks a žltých 500 ksLIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
3.5.20123.5.2012
Faktúra21210024Dieťa a jeho svet - apríl 12 (č. 12)RAABE, Štefanovičova 20, 81104 Bratislava38,66 EUR
s DPH
Mgr. Daniela Roguľová,
riaditeľka MŠ
3.5.20123.5.2012
Faktúra0112041535Jedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ksObjednávka jedálnych kupónovLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3546,58 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.5.20122.5.2012
Faktúra120071Pero s tlačou - 120 ks, taška s potlačou - 40 ksObjednávka č. 23/PMU/2012HANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov185,28 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
2.5.20122.5.2012
Objednávka23/PMU/2012Pero s tlačou - 120 ks a tašky s tlačou - 40 ksHANEL s.r.o., Volgogradská 13, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
2.5.20122.5.2012
ObjednávkaObjednávka jedál. kupónovJedálne kupóny - 3,30 € x 1 060 ksLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3498,00 EUR
bez DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
2.5.20122.5.2012
Zmluva15/2012Odkúpenie pozemku parcely C - KN č. 499/69 v k. ú. Giraltovce vo výmere 10 m2Hliboký Marek, Tehelná 11, 08701 Giraltovce350,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  2.5.2012pri-16469-4652.pdf  
Faktúra36200221Prenájom strojovej kapacity a licencie produktu eRegis za mesiac 05/2012Licenčná zmluva č. REG290109RASAX alfa, spol. s.r.o., Letná 27, 04001 Košice35,84 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
2.5.20122.5.2012
Faktúra120013Koleno, skrutky, AKU vrtačka Einhell, bit, spojovacie skrutka, montážne lepidlo, záhradný ventil, nátrubok, DG prechod, flexi prípojka, kliešte, hasák, záveskyObjednávka č. 30/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce331,26 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.5.20122.5.2012
Faktúra120047Štetce, lepiaca páska, lepidlo chemopren, švédska utierka, Clin, handra tkaná, kefka na riad, toaletný papier, riedidlo, násada drevená, Het klasik, slovakryl, AE značkovací, parketový tmel,..Objednávka č. 28/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce254,48 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.5.20122.5.2012
Objednávka30/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.5.20122.5.2012
Objednávka28/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
2.5.20122.5.2012
Faktúra7450904164Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice1404,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.4.201230.4.2012
Faktúra74506903865Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice2471,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.4.201230.4.2012
Faktúra7450901666Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice961,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.4.201230.4.2012
Faktúra7450901836Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice837,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.4.201230.4.2012
Faktúra74509603866Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice75,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
30.4.201230.4.2012
FaktúraFV1200013Konzultácie - konfigurácia MS WINDOWS 2008 SB, MS Active DirectoryObjednávka č. 24/2011DCH & CO, s.r.o., Gemerská 3, 04011 Košice990,00 EUR
s DPH
Ing. Ján Čabala,
prednosta MsÚ
30.4.201230.4.2012
Faktúra2012/085Zváranie hlinikových profilov konštrukcie strechyObjednávka č. 46/SMM/12EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany24,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
30.4.201230.4.2012
Objednávka46/SMM/12Zváranie hliníkových profilov konštrukcie strechy (skladacia hliníková strecha z amfiteátra v parku)EMIL KOVAĽ - UNIZVAR, Petrovany 326, 08253 Petrovany0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
30.4.201230.4.2012
Faktúra120013Jedálenské stoly do sály kultúrneho domu - buk - 10 ksObjednávka č. 12/OK/2012BAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce828,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
27.4.201227.4.2012
Objednávka12/OK/2012Jedálenské stoly do sály Domu kultúry, rozmer 80x120 v počte 10 ksBAKSTOL, s.r.o., Kukučínova 477/23, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Alena Kmecová,
vedúca odd. kultúry
27.4.201227.4.2012
Faktúra7450899926Elektrina - dodávka a distribúciaVýchodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice11525,00 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.4.201227.4.2012
Faktúra1222532Prenájom rohoží na obdobie: 26.03.2012 - 22.04.2012Zmluva o servisnom prenájme rohožíLindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava100,51 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
27.4.201227.4.2012
Faktúra812033Big Willy zas. toalet. papier biely, little joe zás. toal. papier biely, zásobník mydla susi ille biely, paper jack-mech. zas.uterákov,Zmluva o službe nájomného servisuILLE- Papier-Service SK, Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá123,72 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.4.201226.4.2012
Zmluva17/2012Predaj pozemku parcely C - KN č. 1550/4 v k.ú. Giraltovce vo výmere 40 m2Michalčík Vladimír, Mgr., Mlynská 273/3, 08701 Giraltovce136,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  26.4.2012pri-16416-4530.pdf  
pri-16416-4653.pdf  
Zmluva13/2012Kontajnery na textil a odevyDávid Olejník, Hrušov 324, 05363 Hrušov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Rubis,
primátor mesta
  26.4.2012pri-16418-4531.pdf  
Faktúra12000050Etikety farebné, kancelársky papier, euroobaly A4,papier baliaci biely, šnúra bavlnená, poradač pákový, rýchloviazač závesný, orezávatko, zošity, spony, servítky, lepidlo, perá, korektor, spony kanc.Zmluva o NFP č. 059/2011-IZ-5.0/VEmília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce104,91 EUR
s DPH
Ing. Iveta Kurčová,
vedúca fin. odd.
26.4.201226.4.2012
Faktúra120035Batérie 9V, clin, švédske utierky, AE zinok, zakrývacia fólia, sadra šedá, biolitObjednávka č. 11/SMM/12Jaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce29,90 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
25.4.201225.4.2012
Faktúra120007Skrutkovač sada, vypínač, zámok, predĺžovačka, cylindrická vložka FAB, kranbička el., záves, sadra šedá, žiarovkyObjednávka č. 13/SMM/12KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce61,06 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
25.4.201225.4.2012
Objednávka11/SMM/12Materiál podľa výberu vopred určených zamestnancov MsÚJaroslav Križánek - KAMAJ, Fučíkova 419/57, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
25.4.201225.4.2012
Objednávka13/SMM/12Materiál podľa vopred určených zamestnancov MsÚKAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Ing. Ľubomír Filo,
vedúci odd. SMM
25.4.201225.4.2012
Faktúra12015720Hovädzie krky, hovädzie zadnéObjednávka č. 60/ŠJ-MŠ/2012CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov140,04 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Faktúra37241205Mlieko, maslo, vajíčka, šošovica, hrach, eidam tehla, horčica plnotučnáObjednávka č. 59/ŠJ-MŠ/2012MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov96,04 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Faktúra161064Rôzne ovocné čaje, vegeta, paprika sladká, slivkový lekvár, cestovinyObjednávka č. 58/ŠJ-MŠ/2012ASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín372,60 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Objednávka60/ŠJ-MŠ/2012Mäso a mäsové výrobky pre MŠCIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Objednávka59/ŠJ-MŠ/2012Potraviny, mlieko a mliečne výrobky pre MŠMILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08004 Prešov0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Objednávka58/ŠJ-MŠ/2012Ovocné čaje a rozličný tovar pre MŠASTERA, s.r.o., Stromova č. 5, 91101 Trenčín0,00 EUR
s DPH
Marta Onuferová,
vedúca školskej jedálne
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012065Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012Objednávka č. 180/CVČ/12CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov700,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012095Vstupenky na hokej Košice - Bratislava dňa 08.04.2012 a 16.04.2012Objednávka č. 182/CVČ/12CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov1900,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra120009Uhlová brúska GA7020Objednávka č. 179/CVČ/12FISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce207,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra04/2012Vystúpenie ľudového rozprávača Jožko Jožka v kultúrnom programe na "Vyhodnotení futbalovej ligy v Giraltovciach" dňa 13.04.2012Objednávka č. 181/CVČ/12Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou250,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012004Vstup do fitness-študentObjednávka č. 119/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová224,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012001Realizovanie promo akcie - vyhodnotenie MFL - občerstvenie, večera a ozvučenie akcieObjednávka č. 160/CVČ/12EUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce624,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra0182012Shaft Easton - hokejová žrď - 6 ksObjednávka č. 178/CVČ/12Ing. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov606,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra20120486Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ksObjednávka č. 185/CVČ/12LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov78,40 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012/04/10Prilba EASTON S7, modré - 20 ksObjednávka č. 184/CVČ/12NIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce1200,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012005Posilňovací stroj - Leg-press - 1 ksObjednávka č. 183/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová800,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012006Posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ksObjednávka č. 183/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová500,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra2012007Spinningový bicykel - 1 ksObjednávka č. 183/CVČ/12Lukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová450,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka180/CVČ/12Vstupenky na hokej HC Košice - HC Bratislava dňa 21.04.2012 - 35 ksCK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka182/CVČ/12Vstupenky na hokej HC Košice - Slovan Bratislava dňa 08.04.2012 - 60 ks a dňa 16.04.2012 - 35 ksCK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 09101 Stropkov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka179/CVČ/12Uhlová brúska - 1 ksFISTAV, s.r.o., Brezov 13, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka181/CVČ/12Kultúrne vystúpenie na akcii: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012Jozef Varga, JOŽKO-JOŽKA, Jarmočná 380, 09431 Hanušovce nad Topľou0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka119/CVČ/12Vstup do fitness na mesiac marecLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka160/CVČ/12Strava a občerstvenie na akciu: Vyhodnotenie MFL dňa 13.04.2012 - 130 ksEUROPA CLUB s.r.o., Mlynská 21/806, 08701 Giraltovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka178/CVČ/12Shaft Easton - hok. žrď - 6 ksIng. Viliam Luberda - ABL sport, Bajkalská 1, 08001 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka185/CVČ/12Tielka s potlačou loga CVČ - 16 ksLIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra184/CVČ/12Prilba Easton S7, modrá - 20 ksNIKA PRESS s.r.o., I. Krasku 21, 07101 Michalovce0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Objednávka183/CVČ/12Stroje do posilňovne: spinningový bicykel - 1 ks, posilňovací stroj - spodná kladka - 1 ks, posilňovací stroj - leg-press - 1 ksLukáš Skirka, Ladomírová 181, 09003 Ladomírová0,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
25.4.201225.4.2012
Faktúra12000055Prevoz zvukovej aparatúry Giraltovce-Prešov, Prešov-Svidník, Svidník-Giraltovce, Giraltovce-Bardejov a späťObjednávka č. 176/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce109,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.4.201224.4.2012
Faktúra12000036Nákup tovaru na poukážky (PC-TURNAJ NHL 07)Objednávka č. 174/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce15,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.4.201224.4.2012
Faktúra12000043Nákup tovaru na poukážky (GRAND PRIX Giraltovce)Objednávka č. 173/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce106,00 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.4.201224.4.2012
Faktúra20120044Eminent Sensitive 15 kg, KKZ králiky 1 kg, pederipra spray, BK NVRM 5 kg, Biolac 5 kg, Inspektor 10 kg, chinseptan powder spray a.u.v.Objednávka č. 175/CVČ/12Emília Deutschová LUCIA, Záhradná 18, 08701 Giraltovce94,10 EUR
s DPH
Mgr. Ján Vook,
riaditeľ CVČ
24.4.201224.4.2012
Faktúra12000046Hodiny, lepidlo, terč so šípkami, puzzle, lopta skákacia, vrecia do koša, korektor